Familiearchief prinsen De Bourbon de Parme: geschonken aan Radboud Universiteit

Afb. Het familiewapen De Bourbon de Parme. Foto met dank aan de Hoge Raad van Adel

Afgelopen maandag vond de officiële overdracht plaats door Carlos prins de Bourbon de Parme aan het Katholiek Documentatie Centrum en de Radboud Universiteit in Nijmegen. Als Chef de Famille van de prinselijke familie De Bourbon de Parme, Carlos werd in 1996 met zijn broer en twee zusjes als prinsen/prinsessen De Bourbon de Parme ingelijfd in de Nederlandse adel, voerde Carlos het beheer over dit belangrijke familiearchief. Door deze schenking kan het archief de komende twee jaar geïnventariseerd worden en beschikbaar gemaakt worden voor onderzoek.

Het archief bestaat uit ca. 140.000 pagina’s materiaal, beslaat ongeveer 50 meter en bestaat onder meer uit de correspondentie met adellijke en vorstelijke families in heel Europa in de 19e en 20e eeuw. Door huwelijken waren de Bourbon de Parmes verbonden met half Europa. Zo huwde Prinses Zita, een oudtante van Carlos, de Oostenrijkse Keizer Karel I en zijn oudoom Prins Felix huwde Groothertogin Charlotte van Luxemburg. De correspondentie bevat ook pauselijke brieven, die tot op heden niet bekend waren. Daarnaast is er een grote fotocollectie uit het begin van de 20e eeuw, die tienduizenden foto’s omvat.