Geboren: Quarles van Ufford, Boeles en Van der Kwaak

Afb. Het familiewapen Quarles van Ufford.

Jonkheer Cornelis Willem Maurits Quarles van Ufford, geboren Sissinghurst 1 juni 2023, zoon van jonkheer Maurits Willem Jacob Quarles van Ufford en Joanna Mary Louise Quarles van Ufford née Dimsey.

Benjamin Wolf Boeles, geboren Amsterdam 31 mei 2023, zoon van Joost Pieter Boeles en Céline Lara barones van Asbeck.

Kate Sophie van der Kwaak, geboren Aerdenhout 30 mei 2023, dochter van Maarten van der Kwaak en Romée Linde barones van Asbeck.

Afb. Het familiewapen Van Asbeck.