Het heeft Z.M. de Koning behaagd

Afb. De versierselen behorende bij de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Foto met dank aan de Kansalarij der Nederlandse Orden.

Ter gelegenheid van de verjaardag van Z.M. de Koning zijn de volgende twee edelen geridderd. In het komende magazine van de stichting Adel in Nederland volgt meer achtergrondinformatie met foto’s van de gedecoreerden.

Mr. R.J. (Rutger) graaf Schimmelpenninck, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, wonende te Amsterdam, voor verdiensten op het terrein van o.a. cultuur, buurtcohesie en wetenschap.

Mevrouw V.L.G.(Vera) Valkenaars née jonkvrouwe van Vierssen Trip, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, wonende te Velden, gemeente Venlo, voor verdiensten op het terrein van o.a. zorg, welzijn en dorpscohesie.

Onder de gedecoreerden ook meerdere namen uit het Blauwe Boekje van het Nederland’s Patriciaat, waarvan wij in ieder geval één iemand speciaal willen noemen, vanwege zijn steun aan de stichting Adel in Nederland:

De heer R.J. (Roderick) van de Mortel, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, wonende te Vught, burgemeester van Vught, voor verdiensten op het terrein van openbaar bestuur,