Ilona van Voorst tot Voorst & Stichting Creatief Onderwijs: ‘Adopteer een verzorgingshuis’

Afb. 1. Staatssecretaris Sander Dekker bij de eerste adoptiedag van het Maerlant Lyceum met links achter de microfoon Ilona van Voorst tot Voorst.
Afb. 1. Staatssecretaris Sander Dekker bij de eerste adoptiedag van het Maerlant Lyceum met links achter de microfoon Ilona van Voorst tot Voorst. Foto met hartelijke dank aan Stichting Creatief Onderwijs.

De actie ‘Adopteer een verzorgingshuis’ van deze stichting is een actie waarbij scholen in heel Nederland een verzorgingshuis kunnen adopteren om op deze manier jongeren met ouderen in contact te brengen. De stichting werd in 2009 opgericht door Ilona barones van Voorst tot Voorst née jonkvrouwe van Nispen tot Sevenaer en heeft als doel het maatschappelijk bewustzijn en de betrokkenheid van jongeren te vergroten.

Afb. 2. Jong en oud in gesprek.
Afb. 2. Jong en oud in gesprek. Foto met hartelijke dank aan Stichting Creatief Onderwijs.

Inmiddels zijn er in het hele land al scholen die aan dit project meewerken en met behulp van een langlopend programma van de stichting en financiële ondersteuning wordt er geprobeerd om een langdurige relatie tussen scholen en verzorgingshuizen tot stand te brengen. Hierbij wordt het welzijn van ouderen gecombineerd met het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid van leerlingen.

Onlangs zong Prinses Amalia met haar schoolgenoten van het Sorghvliet Gymnasium in een verzorgingshuis in ’s-Gravenhage en de gezelligheid werd door de ouderen zeer gewaardeerd. Ilona van Voorst tot Voorst zegt daarom dan ook: “Jong en oud, samen GOUD!”

Afb. 3. Generaties vinden elkaar in muzikale ontmoeting.
Afb. 3. Generaties vinden elkaar in muzikale ontmoeting. Foto met hartelijke dank aan Stichting Creatief Onderwijs.

Staatssecretaris Sander Dekker opende vorige week de adoptiedag van het Haagse Maerlant Lyceum en het Aelbrecht van Beijeren verzorgingshuis, waarbij jongeren samen met ouderen meezongen met Engelse, Franse en Nederlandse liedjes; een succesvolle start van weer een nieuw samenwerkingsverband tussen een school en een verzorgingstehuis.

Meer weten over de Stichting Creatief Onderwijs? Kijk dan op www.adopteereenverzorgingshuis.nl.