Jonkvrouwe Kajsa Ollongren: eerste adellijke minister sinds 1981

Afb. 1. De beëdiging van jonkvrouwe Kajsa Ollongren in de Balzaal van Paleis Noordeinde. Screenshot met dank aan de NOS.
Afb. 1. Het moment van de beëdiging van jonkvrouwe Kajsa Ollongren in de Balzaal van Paleis Noordeinde. Screenshot met dank aan de NOS.

Vandaag is met het kabinet-Rutte III een nieuwe ministerploeg aangetreden en voor het eerst sinds 1981 heeft Nederland met Kajsa Ollongren (D66) als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en als Viceminister-president weer een adellijke minister, nadat jonkheer mr. Pieter Beelaerts van Blokland in de jaren 1977-1981 de laatste was als minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Kajsa Ollongren studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en studeerde vervolgens aan de Ecole Nationale d’Administration in Parijs. Deze laatse opleiding staat bekend als een zeer prestigieuze opleiding voor hoge ambtenaren. Ook volgde zij een Leergang Internationale Betrekkingen op Clingendael.

Afb. 2. Het familiewapen Ollongren. Foto met hartelijke dank aan de Hoge Raad van Adel.
Afb. 2. Het familiewapen Ollongren. Foto met hartelijke dank aan de Hoge Raad van Adel.

In de jaren 2001–2007 was zij directeur Europese Integratie op het ministerie van Economische Zaken en tussen 2007 en 2011 plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken. In 2011 werd zij hiervan secretaris-generaal en bleef dit tot in 2014. In deze functie was zij betrokken bij het Koninklijk Huis en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Als hoogste ambtenaar van Nederland en belangrijkste ambtelijk adviseur van de Minister-President stond Kajsa Ollongren in 2011 en 2012 in de Volkskrant genoteerd in de lijst van 200 meest invloedrijke Nederlanders als meest invloedrijke vrouw van Nederland. In 2014 stond zij op de 60e plaats en in 2015 op de 22e plaats, nadat zij wethouder cultuur & economische zaken voor D66 en locoburgemeester van Amsterdam was geworden en in het afgelopen jaar stond zij op de 35e plaats.

De familie Ollongren is van oude Finse adel, die teruggaat tot in de 15e eeuw. Haar grootvader kwam als vluchteling na de Russische Revolutie naar Ned.-Indië en verkreeg in 1933 de Nederlandse nationaliteit. Haar vader was hoogleraar informatica en astronomie en werd in 2002 ingelijfd in de Nederlandse adel met het predikaat jonkheer/jonkvrouw. Kajsa Ollongren is gehuwd en heeft samen met haar echtgenote twee kinderen.

In het oktobernummer van het digitale magazine van AiN, dat binnenkort aan onze donateurs toegestuurd wordt, komt een uitgebreid artikel te staan over Kajsa Ollongren en haar familiegeschiedenis, waarover AiN haar vader prof. jonkheer dr. Alexander Ollongren sprak.

Aanvulling 26 oktober 2017 18.15 uur:
Op de site van de NOS wordt bericht dat Kajsa Ollongren zich niet zal bemoeien met de Wet op de Adeldom, omdat zij zelf van adel is. Correctie van AiN hierop: de wet op de Adeldom is in 1994 al vastgesteld en geen onderwerp op de politieke agenda. Wat bedoeld wordt, is dat zij zich niet met zaken zal bezighouden die betrekking hebben op het onderwerp adeldom.

Link naar het voornoemde bericht op de site van de NOS: https://nos.nl/artikel/2199737-etentje-en-kennismaking-ministers-kabinet-rutte-iii.html