Landfort: nieuwe toekomst als erfgoedstichting

Afb. 1. Landfort,
Afb. 1. Landfort, een buitenplaats met vorstelijke allure. @ René Dessing/www.skbl.nl.

Enkele maanden geleden werd bekend dat de eeuwenoude buitenplaats Landfort verkocht is en dat deze nu ondergebracht is in Stichting Erfgoed Landfort, zodat de continuïteit van dit belangrijke erfgoed op de grens van Nederland en Duitsland gewaarborgd blijft. De stichting gaat zich inzetten om het huis in een nog betere staat te brengen, waarbij ook het fraaie omringende landschapspark van de hand van de befaamde 19e-eeuwse tuinarchitect Zocher volop aandacht zal krijgen. Landfort blijft een bestemming als buitenplaats met woonfunctie houden, maar er wordt ook gekeken naar beperkte toegankelijkheid.

Afb. 2. De unieke duiventoren in Moorse stijl in het landschapspark door Zocher. @ René Dessing/www.skbl.nl
Afb. 2. De unieke duiventoren in Moorse stijl in het landschapspark door Zocher. @ René Dessing/www.skbl.nl.

Het huis werd voor het eerst in 1434 genoemd en was toen eigendom van Derick van Bronckhorst, die op het nabij gelegen Duitse slot Anholt woonde, dat tegenwoordig in het bezit is van diens nakomeling Fürst zu Salm-Salm. Het kende in de loop der eeuwen vele eigenaren uit onder meer adellijke geslachten als Van Ulft, Van Hoen, Von Strunckede, Van Lynden en Van Tengnagell. In 1823 werd de familie Luyken eigenaar, die het tot in 1970 in bezit had. In deze jaren werd het in oorsprong rechthoekige huis uitgebreid met twee zijvleugels, waardoor het huis voorname grandeur kreeg. Het grote landschapspark uit 1825 door Jan David Zocher jr. heeft vele mooie doorkijkjes met daarin een unieke duiventoren in Moorse stijl.

Een nieuwe fase voor Landfort breekt nu aan, waarin recht zal worden gedaan aan dit unieke, waardevolle ensemble van huis, park en landgoed.