Maatschappij van Weldadigheid nieuw bestuurslid: Victoria van den Bosch

Afb. V.l.n.r. het bestuur van de Stichting Maatschappij van Weldadigheid: Albert van Burgsteden, lid; Agnes Themmen, vice-voorzitter; jonkvrouwe Victoria van den Bosch, lid; Cees Bijl, voorzitter; Eric Buursema, lid; Arie van der Spek (secretaris-penningmeester). Op de achtergrond huis Westerbeek. Begin 19e eeuw was dit het woonhuis van Johannes graaf van den Bosch en nu is hier het kantoor van de Maatschappij van Weldadigheid gehuisvest. Foto met hartelijke dank aan de Stichting Maatschappij van Weldadigheid.

Per 1 juni is jonkvrouwe Victoria van den Bosch lid van het bestuur van de Stichting Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord. Deze maatschappij is door haar voorvader Johannes graaf van den Bosch in 1818 opgericht.

Doelstelling
De Maatschappij van Weldadigheid (opgericht in 1818)  stelt alles in het werk om het materiële en immateriële gedachtengoed van Johannes van den Bosch te behouden en te ontwikkelen, zodat het een voortdurende inspiratiebron mag zijn op het gebied van huisvesting, werk, scholing en zorg.

De Maatschappij van Weldadigheid staat dan ook voor:
– het overbrengen van het unieke verhaal samen met haar partners in het gebied; ook voor de generaties na ons
– het geven van ruimte aan sociaal en duurzaam ondernemerschap met behoud van het cultureel erfgoed
– het ontwikkelen van Frederiksoord als een Proeftuin van Weldadigheid; een inspiratieplek op het gebied van samen leven en zorgen voor elkaar, gezond leven en zelfredzaam en duurzaam wonen.

Daarnaast treedt de stichting op als beheerder van gronden en onroerend goed, bestaande uit circa 1.300 hectaren grond en 59 panden, waarvan er 30 op de monumentenlijst staan. De speciaal opgerichte monumentenstichting (ANBI) stelt zich ten doel de kwaliteit van het koloniale erfgoed te behouden en duurzaam te borgen en te ontwikkelen op basis van het mentale gedachtegoed van Johannes van den Bosch.

Bron: https://maatschappijvanweldadigheid.nl/