Marktplaats: de oorkondes van jonkheer mr. Dirk van Sasse van IJsselt (1908-2004)

Afb. Links: de bul behorende bij de benoeming tot ridder van eer en devotie van de Souvereine Militaire Hospitaal Orde van Malta afdeling Nederland en rechts de benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Jonkheer mr. Theodorik Karel Maria Joseph (‘Dirk’) van Sasse van IJsselt had als jurist een indrukwekkende loopbaan en werd uiteindelijk in de jaren 1957-1972 directeur afdeling Privaatrecht en in de jaren 1966-1973 loco-secretaris-generaal op het Ministerie van Justitie. Van 1961-1974 was hij lid van de Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht. Daarnaast was hij lid van de Hoge Raad van Adel en ridder van eer en devotie bij de Orde van Malta.

Gedurende zijn leven ontving hij meerdere eerbewijzen: Officier in de Orde van Oranje-Nassau (1952), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (1966) en het Duitse Grosse Verdienstkreuz mit Stern (1972). De oorkondes van deze onderscheidingen worden nu te koop aangeboden op Marktplaats met daarbij tevens de toespraak, die door de Duitse ambassadeur bij de verlening in 1972 werd uitgesproken. Daarnaast zit hierbij ook de bul van zijn benoeming tot ridder van eer en devotie bij de Orde van Malta met daarbij de brief van ‘uw toegenegen vader’, die hem als kanselier hierover informeert.

Link: https://www.marktplaats.nl/v/verzamelen/militaria-algemeen/m1941167579-unieke-set-oorkondes-bij-decoraties