Nederland’s Adelsboek: gezocht familieleden uit de families Gevers en (Van Lintelo) De Geer

Afb. De startbijeenkomst van deel 2 van het Nederland’s Adelsboek in maart 2023 in Den Haag bij de Johanniter Orde, met het bestuur van de Stichting Uitgave Nederland’s Adelsboek, de eindredacteur en de redacteuren.

In vele adellijke families, maar ook bij geïnteresseerden in de Nederlandse adel, is het een bekende verschijning in de boekenkast: het Nederland’s Adelsboek – meestal het Rode Boekje genoemd. Vorig jaar verscheen het eerste deel met daarin families met de beginletters A-B. Dit eerste deel kwam tot stand dankzij de Stichting Uitgave Nederland’s Adelsboek (SUNA) en via de redacteuren van SUNA werden vele familieleden benaderd. Deze gingen voor iedere familie op zoek naar een contactpersoon, die in hun eigen familie met grote inzet de genealogie van hun familie wisten aan te vullen met recente informatie over geboortes, huwelijken, overlijden, enz.

Inmiddels wordt er al weer enige tijd hard gewerkt aan deel twee met daarin de families: Calkoen, Changuion, Von Chrismar, Van Citters, Collot d’Escury, De Constant Rebecque, Dedel, Van Dedem, Von Devivere, Dibbets, Van der Does, Van Doorn, Van Dorth tot Medler, Panthaleon van Eck, Van Eys, Van Eysinga, (Witsen) Elias, Falck, Feith, Van der Feltz, Festetics de Tolna, Filz von Reiterdank, Von Fisenne, Flugi van Aspermont, Van Geen, (Alting) von Geusau, Gevers (Deynoot) en Von Ghyczy.

Gezocht: Gevers en (Van Lintelo) De Geer
Met name bij de families Gevers en (Van Lintelo) De Geer zijn er nog veel ontbrekende gegevens. Bent u nog niet benaderd door een contactpersoon uit uw familie met vragen over geboortes, huwelijken en overlijden in uw tak, dan vragen wij u om contact op te nemen via info@adelinnederland.nl en wij sturen uw mail door aan de juiste contactpersoon! Zo hoopt SUNA in deel 2 ook van uw familie een compleet overzicht te kunnen presenteren!

Meer weten over SUNA? Kijk dan op https://www.adelsboek.nl/