Nieuw twitteraccount: Oude Genealogen

Afb. De schrijver Multatuli, die in het dagelijkse leven Eduard Douwes Dekker heette.

Dr. Conrad Gietman is historicus en is als universitair docent verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens zijn studie naar de aristocratische genealogie in Nederland in de jaren 1850-1950 kwam hij vele opmerkelijke uitspraken tegen over afkomst, status en beschaving. Op het Twitteraccount Oude Genealogen deelt hij deze nu: https://twitter.com/OudeGenealogen.

Zijn eerste tweet was een citaat van de schrijver Multatuli. Deze heette in het dagelijkse leven Eduard Douwes Dekker (1820-1887) en was gehuwd met freule Everdina Huberta van Wijnbergen (1819-1874), die uit een oude adellijke familie stamde.

Over adel schreef hij: “Als adel gekheid is, hoeveel te gekker is dan het pogchen op ’n soort van adelykheid die niet eens bestaat! De autochtone adel heeft nu en dan historische betekenis. Maar wat zoo’n amsterdamsch patriciaat beduidt weet de hemel, d.i. niemand.”