Nieuwe website: Friese regimenten

Afb. De startpagina van de nieuwe site De Friese Regimenten met een gedeelte van de begrafenisstoet van de Friese stadhouder Ernst Casimir, waarin we enkele namen van Friese officieren kunnen terugzien.

Eeuwenlang dienden de Friese regimenten binnen het Staatse leger. Zij trokken door de Nederlanden en Duitsland en waren bij alle belangrijke veldslagen en belegeringen van de partij. Vele Friese edelen maakten deel uit van deze regimenten.

Sinds kort is er nu een nieuwe website, waarop veel informatie over deze Friese regimenten en adellijke Friese officieren wordt samengebracht. Kijk voor meer informatie op https://www.frieseregimenten.nl/