Overleden: jonkheer W.L. den Beer Poortugael

Afb. Jonkheer Willem Leonard den Beer Poortugael in zijn winkel ‘De Lichtflits’. Foto met hartelijke dank aan Coby Weijers in de Middelburgse Bode/www.internetbode.nl.
Afb. Jonkheer Willem Leonard den Beer Poortugael in zijn winkel ‘De Lichtflits’. Foto met hartelijke dank aan Coby Weijers in de Middelburgse Bode/www.internetbode.nl.

Jonkheer Willem Leonard den Beer Poortugael, geboren Deventer 10 december 1938, overleden Veere 13 juli 2017, kunstfotograaf, ondernemer en Chef de Famille.

Hij was zeven jaar oud toen zijn vader benoemd werd tot burgemeester van Veere en zich sindsdien strijdbaar inzette voor de belangen van de stad en voor het behoud van de historische monumenten. Zelf had hij zijn hart ook aan Veere verpand en werd door velen als de meest markante inwoner van de stad gezien.

Als zoon van de burgemeester van Veere wist hij vanaf jonge leeftijd al veel van Veere en de historie en het behoud van de stad bleven altijd zijn volle aandacht houden. Daarom werd hij ook wel het geweten van Veere genoemd. Als kunstfotograaf legde hij bovendien zijn leven lang Veere op foto’s vast en hiermee exposeerde hij ook.

Veertig jaar lang had hij zijn winkel met kaarten, boeken en allerhande zaken zoals spreuktegels op de Markt van Veere. Deze winkel zag hij niet alleen als liefhebberij, maar ook als plicht, zodat mensen hier altijd hun krant konden kopen. Terugkijkend op deze jaren zou hij later zeggen, dat hij zich bevoorrecht gevoeld had om dit te mogen doen. Toen het historische pand waarin hij gehuisvest was, gerestaureerd moest worden en hij zijn winkel hier in 2009 moest sluiten, sloot hij deze periode af met het blazen op zijn trompet, waarop de stadsbeiaardier ter ere van hem op de stadhuistoren vaderlandse liedjes speelde. Het zou echter een nieuw begin zijn, want hij ging verder in de Oude Pastorie op de Markt, waar hij ‘De Lichtflits’ voortzette.

Op 13 juli kwam hij op achtenzeventigjarige leeftijd te overlijden en voor iedereen die wilde, was er de mogelijkheid om persoonlijk afscheid van hem te nemen in zijn eigen winkel ‘De Lichtflits’ op de Markt nr. 35 in Veere, waar hij voor velen zo onlosmakelijk mee verbonden was geweest.

In het augustusnummer van AiN volgt een uitgebreid In Memoriam.