Overleden: mr. M.R.M.M. Scheidius (1959-2024)

Afb. Mr. Marc Scheidius (1959-2024), foto met hartelijke dank aan: © Marjolein van Panhuys.

Mr. Marc Reinder Maximiliaan Maria Scheidius, geboren Arnhem 13 februari 1959, secretaris Hoge Raad van Adel, voorzitter Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau, bestuurslid Stichting Uitgave Nederland’s Adelsboek, beleidsmedewerker Ministerie van Financiën (1987-1989), conferentiemanager IIR in Amsterdam (1989-1993), projectleider diverse organisaties (1995-1999), (senior) human resource adviseur Bank Nederlandse Gemeenten, gemeente ’s-Gravenhage en gemeente Westland (1999-2014), projectsecretaris Participatiewet Vereniging van Nederlandse Gemeenten (2014-2015), oud-voorzitter Bewonersoverleg Duinoord, oud-lid Provinciale Commissie Zuid-Holland Erfgoedvereniging Bond Heemschut, oud-projectmedewerker Haags Historisch Museum, oud-lid Haags Monumentenplatform, Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Zilveren Leeuwpenning Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, overleden ’s-Gravenhage 13 mei 2024, zoon van mr. Edouard David Frédéric Ernest Marie Scheidius en Marie-Thérèse Constance Jurgens, partner van mr. dr. Willem Gerbrand van den Ban.

De stichting Adel in Nederland heeft met groot leedwezen kennis genomen van het onverwachte overlijden van Marc Scheidius. Als secretaris van de Hoge Raad van Adel en als telg uit een patriciërsgeslacht was hij steeds zeer geïnteresseerd in onze werkzaamheden en stond hij altijd klaar om vragen te beantwoorden. Zijn gastvrije ontvangst op de Raad en onze gesprekken, waarin humor nooit ontbrak, zullen wij ten zeerste missen. Wij wensen zijn partner en naasten sterkte toe en bovenal mooie herinneringen.