Patrick Damiaens: het wapen Van Pallandt

Afb. 1. Links: Het volledig in hout gesneden eindresultaat. Rechts: Het bepalen van de juiste kleuren, een zorgvuldig proces. Foto’s met hartelijke dank aan Patrick Damiaens.

De Belgische Patrick Damiaens noemt zichzelf houtornamentist – een benaming die net zo mooi is als zijn houtsnijwerk – en sinds 1992 heeft hij een grote naam in België en daarbuiten opgebouwd met het ontwerpen, reconstrueren en vervaardigen van houtsnijwerken en ornamenten.

Zijn werkzaamheden variëren van meubilair, kunstschrijnwerk, en restauratieopdrachten, tot trapbalusters en panelen. Eén van zijn specialiteiten is heraldiek en zo maakte hij onlangs in opdracht van een cliënt in de Verenigde Staten het wapen van de baronnen Van Pallandt.

Het familiewapen werd compleet in hout gesneden met de heraldische schildhouders en daarna geschilderd in de juiste kleuren met een verbluffend eindresultaat.

Afb. 2. Het kleurrijke eindresultaat: het familiewapen van de baronnen Van Pallandt in volle glorie. Foto met hartelijke dank aan Patrick Damiaens.

Meer weten over Patrick Damiaens en zijn werkzaamheden? Kijk dan op zijn website www.patrickdamiaens.be.

 

Schenking adellijke kleding

Afb. Fogelsanghstate in Veenklooster: familiebezit sinds 1646. Foto met dank aan de facebookpagina van Fogelsanghstate www.facebook.com/fsveenklooster/.

De Stichting Erfgoed Fundaasje in Leeuwarden heeft een bijzondere schenking ontvangen: kleding uit de 18e en 19e eeuw. De kledingstukken zijn afkomstig uit de adellijke families Van Sminia en Van Heerdt tot Eversberg, en uit de patriciaatsfamilies Brantsma, Van Slooten en Van Haersma de With.

De kledingstukken zullen na inventarisatie te zien zijn op Fogelsanghstate. Deze state is sinds 1646 steeds vererfd en is nu in het bezit van gravin De Marchant et d’Ansembourg née barones van Harinxma thoe Slooten. In het huis heeft ook de Collectie Van Iddekinge, nalatenschap van jonkheer Van Iddekinge, een gastvrij en waardig onderdak gevonden.

Fogelsangh State is van 1 mei tot 31 oktober voor bezichtiging opengesteld. Voor meer informatie hierover zie www.fogelsangh-state.nl.

Hieronder een reportage door Omrop Fryslân over deze bijzondere schenking:

 

Geboren: Van Panhuys

Foto met hartelijke dank aan de ouders van de jonggeborene.

Jonkvrouw Robin Isabel van Panhuys, geboren Gouda 15 april 2018, dochter van jonkheer David Robin van Panhuys en Nathalie Rosbergen.

19 mei 2018: Tulpenbal in Amsterdam

Op zaterdag 19 mei is het weer zover en zal voor de vierde keer het Tulpenbal in Amsterdam georganiseerd worden in een weekend vol activiteiten. Ook dit keer is als hoofdlocatie gekozen voor de sfeervolle Koepelkerk in Amsterdam. Hier zullen gasten uit binnen- en buitenland, uit adel en patriciaat zich verzamelen voor een feestelijke avond in stijl en met traditie, maar tegelijk is er ook een ongedwongen sfeer en mogelijkheid om oude bekenden te ontmoeten en nieuwe vriendschappen te sluiten.

De kaartverkoop is inmiddels in volle gang en er zijn nog steeds kaarten te koop voor het Tulpenbal met diner vooraf of voor de verschillende activiteiten op vrijdag en zondag. Kijk voor meer informatie op https://tulipsball.com/nl/.

Hieronder volgen foto’s van vorig jaar en het verslag dat AiN voor u maakte.

Afb. 1. De sfeervolle Koepelkerk in Amsterdam is de hoofdlocatie voor het Tulpenbal met voorafgaand het diner. Foto met hartelijke dank aan Floris Heukensfeldt Jansen @Verkijk.

Afgelopen weekend was de derde editie van een weekend vol activiteiten met als hoogtepunt het Tulpenbal in de Koepelkerk in Amsterdam. Op vrijdag begon het weekend met het ‘eintanzen’ in de Koninklijke Industrieele Groote Club, waarbij deelnemers uit heel Europa en zelfs uit andere werelddelen met elkaar konden kennismaken. Zaterdagmiddag was er een lunch met een rondvaart door de Amsterdamse grachten en ’s avonds was er een ontvangst met daarna het diner met aansluitend het Tulpenbal in de buitengewoon fraaie en sfeervol verlichte Koepelkerk – een locatie die zonder meer bijdroeg aan het succes van deze avond met internationale allure.

Ook de organisatie verdient complimenten, want de aanwezigen werden tijdens het diner verrast door de zang van opera soprane Helena Koonings, tijdens het bal speelde het Nederlands Studenten Orkest en ook was er een verrassingsoptreden door de Berlijnse zanger Henry de Winter, die met zijn zang het vooroorlogse Berlijnse nachtleven deed herleven. Daarnaast was er een veiling waarvan de opbrengst in zijn geheel naar de Stichting Het Vergeten Kind ging.

Het bal werd geopend met een Weense Wals door het Tulpenbalcomité bestaande uit leden van de organisatie en het erecomité: Clemens van Steijn walste met H.K.H. Christine Prinses van Pruisen, een rechtstreekse nakomelinge van Keizer Wilhelm II, vice-admiraal Matthieu Borsboom met Yasmin Gravin von Schweinitz und Krain, Zwentibald van Blokland met Barbera Raben-Levetzau en Z.H. Michael Hertog zu Mecklenburg zwierde met Hermance Gransberg née barones van Heeckeren van Kell over de dansvloer. Hierna was het ‘Alles Walzer!’ en werd de dansvloer vrijgegeven. Jong en oud, patriciaat en de fine fleur uit heel Europa, waaronder adel uit Denemarken, Duitsland, Hongarije,Italië, Oostenrijk en Spanje, danste tot in de late uurtjes.

Ook de Nederlandse adel was goed vertegenwoordigd en AiN zag en sprak leden uit de adellijke geslachten Van der Does de Bye, Van Heeckeren van Kell, Van Heurn, Van Nispen tot Pannerden, Van Nispen tot Sevenaer, Quarles van Ufford, Van Rechteren Limpurg, Stoop, Van Tuyll van Serooskerken, Verheyen en Van Weede.

Het weekend werd afgesloten op zondag in Museum Van Loon, waar tijdens een brunch uitgebreid werd nagepraat over deze zeer succesvolle editie van het Tulpenbal.

Tulipsball 2017 - www.tulipsball.com | 01-04-2017 | Floris Heukensfeldt Jansen (©Verkijk)
Afb. 2. De Brunch bij Museum Van Loon. Foto met hartelijke dank aan Floris A.H. Heukensfeldt Jansen.

Voor een korte impressie van de Weense Wals onder muzikale begeleiding van het Nederlands Studenten Orkest, zie het filmpje hieronder:

 

Boekennieuws: Dwarsligger van beroep. Ridder van Rappard

Klaas Tammes schreef deze biografie over mr. Louis Rudolph Jules ‘Rolly’ ridder van Rappard (1906-1994) en gaf deze als ondertitel: de spraakmakendste burgemeester van Nederland. Spraakmakend was hij zeker en Van Rappard nam geen blad voor de mond om luid en duidelijk zijn mening te geven. Journalisten noteerden graag zijn opvallende uitspraken en ook de televisie stond voor hem te dringen. Op een uitnodiging van Mies Bouwman ging hij niet in (‘Mevrouw, u bent een van de gevaarlijkste dames van het land!’), maar bij Willem Duys kreeg en nam hij ruim het woord en deze bestempelde hem tot zijn boeiendste spreker ooit. De cabaretier Paul van Vliet nam hem op de hak met het lied ‘Het Van Rappardreservaat’, waarin hij zong over zeldzaam geworden Nederlanders.

Rolly van Rappard behoorde tot één van de zeven (en niet zes, p. 173) overgebleven geslachten binnen de Nederlandse adel met de titel ridder. Zijn titel droeg hij met trots en hij vond dat hij door zijn afkomst voorbestemd was om een dienende taak te vervullen in de samenleving. Hiërarchie in een samenleving vond hij noodzakelijk (‘de mens moest zich immers een weg naar boven kunnen banen’) en de adel zorgde voor continuïteit. Hij was dan ook voor uitbreiding van de adel.

Zijn leven stond in het teken van traditie: hij studeerde rechten in Utrecht, werd lid van het selecte dispuut Tres Faciunt Collegium, werd burgemeester en huwde een barones Van Hardenbroek, die vriendin was van Koningin Juliana. Daarnaast was hij lid van de Nederlandse Adelsvereniging, lid van de Johanniter Orde en kon hij vanwege zijn afkomst en vier adellijke grootouders commandeur van de Ridderlijke Duitsche Orde worden.

In een tijd waarin de meeste edelen niet met een titel of predikaat te koop liepen, profileerde hij zich juist als edelman en gebruikte hij zijn titel. Toen hij in 1971 meedeed aan de Tweede Kamerverkiezingen stond hij dan ook prominent op de verkiezingsposter van zijn eigen partij Nederlands Appèl als Ridder van Rappard met daarbij de verkiezingsleus: voor fatsoen.

Zijn titel ridder zorgde voor vele toespelingen hierop en ook de schrijver doet hier aan mee en noemt het huis van de familie Van Rappard in Gorinchem ineens een ‘roemruchte ridderhofstede’ (p. 251), terwijl het niet meer was dan een villa. Bij zijn uitvaart werd hij herinnerd als ‘een ridder zonder vrees, met als enige wapens zijn tong en pen’.

Rolly van Rappard kon briljant zijn, maar ook recalcitrant. Hij was ‘een ridder zonder vrees of blaam die de misstanden bestreed waar hij ze waarnam’. Als burgemeester had hij veel verder kunnen komen dan een stadje als Gorinchem, maar hij stond zichzelf uiteindelijk verbaal in de weg.

Benieuwd geworden naar het interessante levensverhaal van Rolly ridder van Rappard door Klaas Tammes? Kijk dan voor meer informatie en bestelmogelijkheid op https://www.uitgeverijbalans.nl/boeken/dwarsligger-van-beroep/.

19 t/m 22 april: Art breda & Marie-Jeanne van Hövell tot Westerflier

Afb. 1. Sinds kort hangt er werk van Marie-Jeanne van Hövell uit de serie Contemplation op het Binnenhof in de werkkamer van FvD partijleider Thierry Baudet. Foto met hartelijke dank aan Marie-Jeanne van Hövell.

In het oktobernummer van 2017 van het magazine van AiN stond een uitgebreid interview met fotografe Marie-Jeanne barones van Hövell tot Westerflier, die hierin vertelde over haar nieuwste werk. Hierover zei zij onder meer: “De nieuwe serie Contemplation bevat allemaal verschillende stillevens. Al heel jong was ik gefascineerd door de stilte en de schoonheid in schilderijen van stillevens. Maar ook in de fotografie zoals bijvoorbeeld Kertèsz. Daar speelt licht ook een essentiële rol. Door de eeuwen heen hebben kunstenaars zich met stilleven bezig gehouden maar je ziet steeds dat elke schilder of fotograaf geheel zijn eigen stijl heeft, ook al is het onderwerp min of meer hetzelfde.”

In november waren stillevens van haar op de PAN Amsterdam te zien en één daarvan heeft inmiddels zijn weg zelfs naar het Binnenhof gevonden: onlangs bracht zij persoonlijk een aangekocht werk naar Thierry Baudet, de partijleider van FvD, die dit op zijn werkkamer heeft opgehangen. Aansluitend kreeg zij van hem een rondleiding en een kijkje achter de schermen van de Tweede Kamer.

Afb. 2. Art Breda: de beurs voor kunst, antiek en design in het zuiden van Nederland.

Van 19 t/m 20 april zijn drie foto’s uit de serie Contemplation van Marie-Jeanne op Art Breda te zien, waarvan er een nog niet eerder te zien was. Art Breda is een beurs voor kunst, antiek en design in het zuiden van Nederland: www.artbreda.nl.

Benieuwd naar het werk van Marie-Jeanne? Kijk dan eens op haar website www.marie-jeannefotografie.nl. Haar werk wordt vertegenwoordigd door Eduard Planting Gallery| Fine Art Photographs www.eduardplanting.com. In 2019 is Wonen op de borg en op de gracht op de Fraeymelaborg te zien en hiervoor heeft zij inmiddels de eerste foto’s gemaakt.

Symposium 8 juni: Heibel en harmonie rond 1418


Op vrijdag 8 juni vindt er in Zutphen een symposium plaats over de dynamische verhoudingen tussen steden, adel en vorsten in de 15de-eeuwse Nederlanden. Directe aanleiding is de verbondsbrief van 1418, die op 3 mei zeshonderd jaar oud is. Hiermee eisten de Gelderse steden en ridderschap inspraak in de opvolging van hertog Reinald van Gelre en benadrukten zij dat ze eenheid wilden. Het conflict liep uiteindelijk hoog op en na het overlijden van haar man werd hertogin Maria de toegang zelfs tot het hertogdom ontzegd. Ze zou er nooit meer terugkeren.

Programma:

10.30 uur: Ontvangst met koffie en lekkernij.
11.00 uur: Welkomstwoord door de organisatie en de gemeente Zutphen

BLOK 1: VORSTELIJKE MACHT EN ONMACHT

11.15 uur: Centralisatie of confederatie? De relatie tussen heerlijkheden en staatsvorming in de Nederlanden, 1300-1600. Jim van der Meulen, Universiteit Gent

11.45 uur: Vorst aan de grond. De financiële en politieke problemen van hertog Arnold van Gelre (1410-1473). Jaap Ligthart, Universiteit Leiden

12.15 uur: Vragen en discussie

12.30 uur: Lunch, met gelegenheid tot verkenning in en rond de Walburgiskerk.

BLOK 2: VORSTINNEN IN DE VOORSTE LINIE

13.45 uur: De hertogin aan de onderhandelingstafel. Maria van Gulik en Gelre en de Gelderse Verbondsbrief van 1418. Prof. Dr. Johan Oosterman, Radboud Universiteit

14.15 uur: Van pion naar partijleidster? Margaretha van Bourgondië (1374-1441) en de Bourgondische machtsovername in Holland. Dr. Margreet Brandsma, Universiteit Leiden

14.45 uur Vragen en discussie

15.00 uur koffie/theepauze

BLOK 3: STAD EN STAAT IN SAMENSPEL

15.30 uur: Eendracht maakt macht. De geschiedenis van middeleeuwse stedenbonden in de Zuidelijke Nederlanden. Dr. Jelle Haemers, KU Leuven

16.00 uur: Brabant à(vant) la carte. Hertogelijke en stedelijke representaties van het hertogdom Brabant in administratieve en literaire bronnen (1356-1500). Kim Overlaet en Arend Elias Oostindiër, Universiteit van Amsterdam

16.30 uur: Vragen en discussie

16.45 uur: Afsluiting gevolgd door hapje en drankje.

Voor meer informatie en opgave, zie https://middeleeuwen-symposium.nl/.

Slot Zuylen zoekt directeur

Afb. Slot Zuylen: tot 1951 bewoond door de baronnen Van Tuyll van Serooskerken en sindsdien een museum. Foto met hartelijke dank aan de facebookpagina van Slot Zuylen en Maarten, vrijwilliger Slot Zuylen.

Slot Zuylen is een van de oudste kastelen aan de Vecht, net buiten de stad Utrecht. Het Slot heeft een rijke familiegeschiedenis, waarin sterke vrouwen, waaronder de schrijfster Belle van Zuylen, een belangrijke rol spelen. Slot Zuylen brengt het verleden tot leven met rondleidingen, tentoonstellingen, concerten en evenementen. Slot Zuylen heeft zich ontwikkeld tot een bijzonder kasteelmuseum dat bruist van activiteiten. Het Kasteel en het Koetshuis met een horeca gelegenheid, zijn ook beschikbaar voor (exclusieve) verhuur.

Slot, koetshuis/museumcafé en landgoed zijn ondergebracht in de Stichting Slot Zuylen, waarin vaste medewerkers en vrijwilligers samenwerken. Daarnaast is de Vereniging Vrienden van het Museum Slot Zuylen actief met uiteenlopende activiteiten ter ondersteuning van het museale en commerciële functioneren van het Slot.

Voor de verdere groei en uitbouw van de culturele en zakelijke activiteiten wordt gezocht naar een proactieve

Directeur Slot Zuylen

De directeur Slot Zuylen is verantwoordelijk voor de exploitatie en de verdere groei van het museum, het koetshuis en het landgoed; zowel inhoudelijk, het cultureel erfgoed betreffend, als organisatorisch (personeel en organisatie) en financieel. Hij/zij neemt commerciële initiatieven om bekendheid en activiteiten uit te breiden. PR, marketing en communicatie alsmede het onderhoud en beveiliging van het erfgoed zijn belangrijke onderdelen van het takenpakket.  Hij/zij geeft leiding aan een klein enthousiast team van vaste (parttime) medewerkers en circa 100 vrijwilligers. Hij/zij rapporteert aan het bestuur.

De functie-eisen zijn

  • Ruime ervaring met cultureel ondernemerschap, zakelijke instelling en affiniteit met cultureel erfgoed
  • HBO/academisch werk- en denkniveau
  • Relevante management ervaring in een leidinggevende functie bij een culturele of erfgoedinstelling.
  • Aantoonbare ervaring in het motiveren en stimuleren van professionals en vrijwilligers
  • Kennis en vaardigheden op de gebieden van marketing, PR, communicatie en financieel management
  • Aantoonbare ervaring met subsidieverschaffers voor cultureel erfgoed, waaronder ook provinciale en gemeentelijke instellingen.
  • Aantoonbare ervaring met acquisitie, fondsen- en sponsorwerving met name ook bij particuliere fondsen.
  • Kennis van gebouwbeheer en technisch onderhoud

Het gaat hier om een parttime functie van minimaal 24 uur per week. Gegadigden kunnen hun belangstelling kenbaar maken door een mail te sturen naar het bestuur Slot Zuylen, t.n.v. Mevr. L.A.C. van Tuyll van Serooskerken, voorzitter,

e-mail: bestuur@slotzuylen.nl.

n.b. sluitingsdatum 15 mei 2018