Jaarverslag Den Treek Henschoten 2018

Afb. De voorkant van het jaarverslag van Den Treek Henschoten, met één van de vele mooie plekken op het landgoed. Foto met dank aan Den Treek Henschoten.

Het landgoed Den Treek-Henschoten werd in 1807 gekocht door mr. Willem Hendrik de Beaufort (1775-1829), wiens nakomelingen het nog steeds bezitten. Met ruim 2200 ha. behoort Den Treek tot de grootste landgoederen in Nederland en meer dan 540 nakomelingen uit de familie De Beaufort in de mannelijke en vrouwelijke lijn hebben aandelen in de N.V. waarin dit belangrijke cultuur- en natuurbezit is ondergebracht. Er worden vele activiteiten georganiseerd, waarbij de familieleden ook actief betrokken zijn.

Onlangs werd het jaarverslag 2018 gepubliceerd en hierin worden verschillende familieleden geïnterviewd over hun betrokkenheid bij Den Treek Henschoten. Zo staat er een interview in met jonkheer Carel Quarles van Ufford, die toegetreden is tot de Raad van Bestuur, en wordt ook Edward baron van Asbeck geïnterviewd, die voorzitter is geworden van de Familiestichting De Treeker Eik. Daarnaast komen drie leden van de Raad van Commissarissen aan het woord, die toezicht houden in de familievennootschap: Willemina van der Goes-Petter (gehuwd met een jonkheer Van der Goes), jonkheer Christiaan de Beaufort en Floris baron van Asbeck. Laatstgenoemde is voorzitter van deze raad.

Benieuwd naar de verhalen van de geïnterviewden over hun betrokkenheid bij Den Treek Henschoten en de rest van het interessante en zeer leesbare jaarverslag? Kijk dan op https://gallery.mailchimp.com/6cc8dd00995f8c1cc6234344d/files/02f40bf4-0284-46e0-8ff5-f0e06bb295c0/Jaarbericht_Den_Treek_Henschoten_2018_digitaal.pdf

Zomertip: kasteel Ruurlo

Afb. 1. Het fraaie kasteelinterieur, eeuwenlang bewoond door het Gelderse adellijke geslacht Van Heeckeren, vormt de perfecte achtergrond voor een bijzondere collectie Willinks.

Museum MORE in kasteel Ruurlo biedt niet alleen een eeuwenoud kasteel met fraaie interieurs om te bezichtigen, maar biedt ook onderdak aan een bijzondere collectie Willinks. Na een zorgvuldige restauratie straalt het kasteel in hernieuwde glans en de bezoeker komt ogen tekort om niet alleen de schilderijen, maar ook om de zacht glanzende eikenhouten betimmeringen en nieuwe parketvloeren te bekijken, die met hun ingelegde patronen de plafonds weerspiegelen.

Ook benieuwd naar kasteel Ruurlo en de fraaie collectie Willinks? Kijk voor bezoekmogelijkheden op www.museummore-kasteelruurlo.nl.

Afb. 2. Trots rijst het kasteel op uit de slotgracht met de grote hoektoren, die door een sierlijk uitkijktorentje bekroond wordt.

Algemene kunst- en antiekveiling Venduehuis: Koninklijke uitnodigingen voor De Roo van Alderwerelt-barones Van Till

Afb. 1. Herinneringen aan het Hofleven van adjudant De Roo van Alderwerelt en echtgenote barones Van Till. Foto met hartelijke dank aan het Venduehuis in Den Haag/www.venduehuis.com.

Van 19 t/m 20 juni worden bij het Venduehuis in Den Haag deze Koninklijke documenten uit de nalatenschap van het echtpaar De Roo van Alderwerelt-barones Van Till geveild. Lees het verhaal hierbij hieronder of kijk in de online catalogus van het Venduhuis voor wat er verder geveild wordt op www.venduehuis.com.

Joan Karel Hendrik de Roo van Alderwerelt (1897-1987) stamde uit een patriciërsfamilie, die in het blauwe boekje staat. Hij huwde in 1920 Henriette Cornelia barones van Till (1897-1986), die de dochter was van een generaal-majoor tit. Haar echtgenoot was officier bij de artillerie en zou uiteindelijk de rang van brigadegeneraal tit. b.d. bereiken.

In de jaren 1937-1946 was hij adjudant van Prins Bernhard en vervolgens werd hij militair attaché op de ambassades in het Verenigd Koninkrijk en in de Bondsrepubliek Duitsland. Ook werd hij nog territoriaal commandant. Daarnaast was hij in de jaren 1959-1967 voorzitter van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, waarvan hij in 1959 erelid werd. Ook was hij een aantal jaren voorzitter van de Vereniging van Leden van Nederlandse Ridderorden.

Door zijn adjudantschap bij Prins Bernhard volgden voor hem en zijn echtgenote vele uitnodigingen voor soirees en noenmalen ten paleize. Deze uitnodigingen en andere documenten, die met zijn carrière te maken hebben, worden nu op deze veiling aangeboden en worden op 20 juni ‘s avonds geveild.

Voor meer informatie over wat er verder op deze veiling aangeboden wordt, met de mogelijkheid om online mee te bieden, kijk dan op www.venduehuis.com.

Afb. 2. Herinneringen aan een vervlogen leven aan het Hof. Foto met hartelijke dank aan het Venduehuis in Den Haag/www.venduehuis.com.

Veilingnieuws: het servies van baron Sirtema van Grovestins

Afb. 1. Het verguld zilveren servies bestaat uit een theebus een trekpot, melkkan, een suikerbak en een dienblad. Foto met dank aan Veilinghuis Van Spengen.

Op 19 juni wordt er bij het Veilinghuis Van Spengen in Hilversum een 5-delig verguld zilveren empire theeservies geveild, dat in de jaren 1807-1809 gemaakt werd. Alle onderdelen zijn voorzien van het familiewapen van baron Sirtema van Grovestins. Het totale gewicht bedraagt 1990 gram en het servies wordt getaxeerd op 700-1000 euro.

Link naar de website van Veilinghuis Van Spengen met de online catalogus: https://www.vanspengen.nl/.

Afb. 2. Het gegraveerde familiewapen Sirtema van Grovestins. Foto met dank aan Veilinghuis Van Spengen.

 

Tentoonstelling Oranje Boven op kasteel Cannenburch

Afb. 1. Op kasteel Cannenburch in Vaassen vormt het kasteelinterieur, zoals hier in de eeuwenoude keuken, een verrassend decor voor een tentoonstelling met vele Oranje-souvenirs. Foto met hartelijke dank aan Geldersch Landschap & Kasteelen.

Kasteel Cannenburch is maar enkele kilometers van Paleis Het Loo verwijderd en de Oranjes brachten sinds koning Willem III bijna allemaal een bezoek aan het kasteel, dat eeuwenlang in het bezit was van de baronnen D’Isendoorn à Blois. Over vijf van deze bezoeken is een tentoonstelling in het Bouwhuis van het kasteel te zien.

Als de Oranjes op bezoek kwamen, werd niet alleen op het kasteel de vlag uitgehangen, maar ook in het dorp Vaassen. Hier vierde men de komst mee en werden de Oranjes met veel gejuich onthaald, waarover in de kranten uitgebreid verslag gedaan werd. De Oranjegezindheid kwam ook tot uiting in het verzamelen van Oranje-souvenirs.

Afb. 2. Overal in het kasteelinterieur zijn voor deze tentoonstelling Oranje-souvenirs terug te vinden. Foto met hartelijke dank aan Geldersch Landschap & Kasteelen.

Tentoonstelling Oranje Boven!
Op deze nieuwe tentoonstelling op kasteel Cannenburch vormt het kasteelinterieur een verrassend decor voor de getoonde Oranje-souvenirs, die variëren van glazen, bekers en herdenkingsborden tot glas-in-lood ruitjes en feestsigaren. Ook is er een ruimte gewijd aan exclusieve souvenirs, gemaakt van dure materialen of ontworpen door vooraanstaande kunstenaars.

Kasteel Cannenburch is één van de zeven ingerichte en opengestelde kastelen van Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK). In samenwerking met Museum Paleis Het Loo, de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau en GLK werd deze tentoonstelling samengesteld. Voor wie nog niet eerder Cannenburch bezocht, is dit een goede aanleiding om dit kasteel vol eeuwenoud Gelderse adellijk erfgoed met nu vele Oranje-souvenirs te gaan bezoeken!

Link naar meer informatie over deze tentoonstelling en over bezoekmogelijkheden https://cannenburch.glk.nl/alles-over-kasteel-cannenburch/hoog-bezoek-/.

Afb. 3. Kasteel Cannenburch in Vaassen: eeuwenlang bewoond door de baronnen D’Isendoorn à Blois.

 

Joris Backer: senator en tijdelijk kamervoorzitter

De Eerste Kamerleden, die onlangs zijn gekozen door de Provinciale Staten, werden afgelopen dinsdag geïnstalleerd. Eén van de opnieuw geïnstalleerde senatoren is jonkheer mr. Joris Paul Backer. Hij zit sinds 2011 voor D’66 in de Eerste Kamer en is nu tijdelijk Kamervoorzitter.

Hij is een telg uit een van de oudste Amsterdamse regentengeslachten en zijn betovergrootvader werd in 1894 in de Nederlandse adel verheven met het predikaat jonkheer.

Link naar zijn cv: https://www.eerstekamer.nl/persoon/jhr_mr_j_p_backer_d66.
Link naar zijn persoonlijke website: https://jorisbacker.nl/.

Hieronder een filmpje uit 2010 waarin hij zichzelf presenteerde:

De adelskwestie Changuion

Afb. Het familiewapen Changuion.

Het laatste nummer van ‘De Nederlandsche Leeuw’ van juni 2019 bevat een belangrijk artikel van de hand van mr. C.P. Briët over de uit Frankrijk afkomstige familie Changuion.

François Daniël Changuion (1766-1850) was onder meer secretaris van het provisioneel bewind (het driemanschap onder leiding van Gijsbert Karel van Hogendorp) in 1813, en later gezant naar de V.S. Hij werd in 1815 wegens zijn verdiensten bij de totstandkoming van het Koninkrijk verheven in de Nederlandse adel. Maar in 1823 werd hij bij verstek veroordeeld wegens valsheid in geschrifte, waarna hij niet meer tot de Nederlandse adel werd gerekend. Een officieel besluit tot verval van adeldom is er nooit geweest, maar hij werd niet meer vermeld op de eerste adelslijst van 1825. Zijn kinderen, voor zover geboren voor het vonnis van 1823, stonden wel op die lijst en behielden hun adeldom.

Ten gevolge van een misverstand is vanaf 1912 in de literatuur aangenomen dat zijn kleinkinderen ook niet tot de Nederlandse adel behoorden, omdat deze geboren waren na 1823. Briët toont evenwel aan de hand van documenten haarfijn aan, dat deze kleinkinderen en verdere nakomelingen nog wel degelijk tot de Nederlandse adel behoren. Een kleinzoon, jhr. Louis Anne Changuion (1840-1910) is de stamvader van een talrijk nageslacht in Zuid-Afrika, dat tot de Nederlandse adel behoort.

Meer weten over de Nederlandsche Leeuw? Kijk dan op https://www.knggw.nl/

Geboren: Van Hövell tot Westerflier

Afb. Het familiewapen Van Hövell.

Toon Paul Pius baron van Hövell tot Westerflier, geboren Haarlem 29 mei 2019, zoon van Zweder Morgan Quintus baron van Hövell tot Westerflier en Willemijn barones van Hövell tot Westerflier née Zeeuw van der Laan.

Tweede Pinksterdag Dag van het Kasteel 2019: Gelderse kastelen

Dag van het Kasteel 2016 Gelderland
Afb. De zeven opengestelde buitenplaatsen en kastelen van Geldersch Landschap & Kasteelen, foto’s met dank aan www.glk.nl

Tweede Pinksterdag is de Dag van het Kasteel en in heel Nederland zijn kastelen en buitenplaatsen opengesteld. Ook in Gelderland zijn er op deze dag meerdere kastelen te bezichtigen, waarbij het thema internationale en koloniale banden de leidraad zal zijn. Geldersch Landschap & Kasteelen (www.glk.nl) beheert meer dan 150 natuurgebieden, landgoederen en meerdere kastelen, die vandaag te bezichtigen zijn en die een mooi beeld bieden van adellijke representatie door de eeuwen heen.

Benieuwd naar opengestelde buitenplaatsen en kastelen bij u in de buurt? Het NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaatsen, de initiatiefnemer van de Dag van het Kasteel, heeft een website, waarop te zien is welke kastelen en buitenplaatsen vandaag bij u in de buurt zijn opengesteld. Kijk voor meer informatie op www.dagvanhetkasteel.nl