Veilingnieuws: gravure ridderhofstad Ter Meer

Afb. De buitenplaats Ter Meer in al zijn glorie. Foto met dank aan www.vanstockums-veilingen.nl.
Afb. De buitenplaats Ter Meer in al zijn glorie. Foto met dank aan www.vanstockums-veilingen.nl.

Op 30 november en 1 december vindt er bij Van Stockum’s Veilingen B.V. een boek- en prentenveiling plaats, waar deze gravure van de ridderhofstad Ter Meer wordt aangeboden. Vincent Maximiliaan van Lockhorst (1665-1740) herbouwde Ter Meer, nadat het in 1672 verwoest was door Franse troepen en liet er vorstelijke tuinen aanleggen, die grote faam genoten.

Zijn zoon Diederik van Lockhorst (1705-1755), heer van Maarsen en ter Meer, tooide zich met de titel van baron – iets wat in de 18e eeuw steeds meer riddermatige families deden zonder daar recht op te hebben – en was Raad en Hoofdschout van Utrecht, dijkgraaf van de Lek Bovendams, surintendant van de geestelijke goederen en was verschreven in de Ridderschap van Utrecht. Hij overleed onverwacht in de ochtend van 8 maart 1755, terwijl hij zich aan het aankleden was en met zijn overlijden stierf het geslacht Van Lockhorst in de mannelijke lijn uit.

Afb. 2. Isabelle Agneta van Lockhorst (links) en Agneta Geertruida van Lockhorst (rechts), portretten door Guillaume de Spinny, die in november 2015 bij Christie’s geveild werden.
Afb. 2. Isabelle Agneta van Lockhorst (links) en Agneta Geertruida van Lockhorst (rechts), portretten door Guillaume de Spinny, die in november 2015 bij Christie’s geveild werden.

Uit zijn huwelijk met Maria Catharina van Tuyll van Serooskerken (1708-1787) werden zes kinderen geboren, waarvan er drie (waaronder een tweeling) al kort na de geboorte overleden. Drie dochters bereikten de volwassen leeftijd: Johanna Maria (1731-1783), Isabella Agneta (1732-1765) en Agneta Geertruida (1735-1788). De oudste dochter bleef ongehuwd, maar de jongste twee traden wel in het huwelijk.

Isabella Agneta trad in 1763 in het huwelijk met mr. Jan Elias Huydecoper, heer van Maarsseveen en Neerdijk (1735-1808). Hij was een Amsterdamse regent, bekleedde vele functies en was gedurende een aantal jaren burgemeester van Amsterdam. Het echtpaar kreeg één dochter, maar Isabella Agneta overleed vijftien dagen na de geboorte van haar dochtertje en haar nichtje ‘Belle van Zuylen’ (Isabella Agneta van Tuyll van Serooskerken) met wie zij veel correspondeerde, schreef over haar aan haar vriend d’Hermenches: “Je viens de recevoir une nouvelle terrible. De toutes les femmes la plus douce, la plus sage, ma cousine germaine, jeune encore, belle, que j’ai toujours aimée, vient de mourir. Elle laisse un enfant né il y a quinze jours; son mari, sa mère ses soeurs dont elle était l’idole sont dans la désolation. Toutes les circonstances sont douloureuses et aggravantes.” Na haar dood hertrouwde haar echtgenoot en de zoon die uit dit tweede huwelijk geboren werd, is de rechtstreekse voorvader van de huidige jonkheren Huydecoper.

Agneta Geertruida, in de familie Agnes genaamd, huwde in 1774 de Amsterdamse regent en weduwnaar mr. François de Witt (1706 -1775). Het echtpaar woonde aan de Herengracht en bezat de hofstede Elsenburgh aan de Vecht bij Maarssen. Kort voor zijn eerste huwelijk werd zijn inkomen geschat op 18.000-20.000 gulden, had hij zes dienstboden en bezat een koets en vier paarden. Agneta Geertruida overleed als laatste van haar geslacht als weduwe in Brussel en aangezien zij geen kinderen had, legateerde zij Ter Meer, dat zij in 1783 van haar ongehuwde oudste zusje geërfd had, aan haar achterneef Diederik van Tuyll van Serooskerken (1782-1840). Helaas werd het huis aan het begin van de 20e eeuw afgebroken.

De gravure meet 60×84,5 cm, wordt in de catalogus zeldzaam genoemd en het startbod is 300 euro.

Link naar de veilingsite: www.vanstockums-veilingen.nl.