Veilingnieuws: portretten Rengers-Van Lintelo

Afb. Jeannette Gabrielle van Lintelo en haar echtgenoot Duco Gerrold Rengers, heer van Farmsum en Ten Post. Foto met dank aan Van Spengen, Kunst & Antiek Veilingen/www.vanspengen.nl

Op 23 oktober jl. werden bij Van Spengen, Kunst & Antiek Veilingen enkele adellijke portretten geveild, die afkomstig waren uit een ‘adellijke Nederlandse familie’. Het betrof portretten in de originele lijsten van het echtpaar Jeannette Gabrielle van Lintelo en Duco Gerrold Rengers, heer van Farmsum en Ten Post.

Jeannette Gabrielle van Lintelo werd geboren op 3 en gedoopt op 4 Juni 1751 te Groningen en was een dochter van de Gelderse edelman Johan van Lintelo tot de Marsch en de Groningse freule Catharia Rengers. Zij overleed te Groningen op 20 april 1820. Zij huwde op 31 mei 1772 te Groningen mr. Duco Gerrold Rengers, heer van Farmsum en Ten Post, die uit een oude Groningse adellijke familie stamde. Hij werd gedoopt te Leeuwarden op 13 juni 1750 en was een zoon van Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania Rengers, heer van Camminghaburg en Oosterbroek, en Odilia Amelia des H.R. Rijksgravin van Welderen. Duco Gerrold werd in 1766 als student in Groningen ingeschreven en was achtereenvolgens luitenant in het regiment Orange Friesland (1764), kapitein (1769), drost van het kwartier Appingedam, curator van de Groningse Hogeschool en lid van het Depart. Bestuur van Stad en Land. Hij overleed te Groningen op 17 maart 1810.

Veilingopbrengst: 2800 euro.

Naschrift
Dr. Egge Knol, conservator Groninger Museum, deelde na de veiling het volgende mee: de portretten zijn door Henricus Becker (1747-1819) geschilderd, die leefde in de buurt van Emden (BRD) aan de overzijde van de Eems. Zijn signatuur aan de achterzijde is gedeeltelijk weggesneden, omdat de portretten op enig ogenblik iets zijn bijgesneden en opnieuw zijn ingelijst. De lijsten zijn derhalve niet origineel. Tenslotte zijn de portretten verworven door het Groninger Museum voor hun Groninger portretten verzameling. De familie Rengers was daarin nog niet vertegenwoordigd.