Vrienden van de Wijenburg: nieuwe uitgave

Afb. De voorkant van het boek met een fragment van de poort van kasteel Hernen. Mogelijk betreft het hier een lid van de familie Van Wijhe.

De Vrienden van de Wijenburg (www.vriendenvandewijenburg.nl) doen al jaren onderzoek naar de geschiedenis van de Wijenburg en de Gelderse adellijke familie Van Wijhe en delen deze informatie niet alleen via hun website en facebookpagina, maar ook in interessante publicaties. Binnenkort komt het boek ‘Touwtrekken om kasteel Hernen. Een spannend familieverhaal’ uit, door Geertrudis van Dijk en Hans van Wijhe, waarin de geschiedenis van de familie Van Wijhe op kasteel Hernen verteld wordt.

Het boek begint met een proloog, waarin de familie Van Wijhe op de Wijenburg in Echteld wordt geïntroduceerd; de tak Van Wijhe op kasteel Hernen komt hieruit voort. Op p. 8 wordt de stelling genoemd dat de muurschildering in de kerk van Echteld van St. Joris die de draak verslaat in opdracht zou zijn geweest van Otto van Wijhe 7e heer van Echteld, om ‘wraak’ te nemen op hertog Karel van Gelre. Dit zou heel goed een verwijzing kunnen zijn naar de Wichardsage. In deze sage wordt de naam Gelre verklaard door een draak, die in het jaar 878 zijn omgeving terroriseerde. Twee broers, Lupold en Wichard doden deze draak, die “Gelre, Gelre!” krijste, en aan deze legende zou Gelre zijn naam en begin ontlenen.

In de volgende twee hoofdstukken komt eerst de vroege geschiedenis van Hernen in de jaren 1183-1544 aan bod en daarna wordt de latere geschiedenis in de jaren 1544-1591 verteld. Hierna volgen er hoofdstukken, waarin de roerige gebeurtenissen beschreven worden over rechtszaken (er ontstaat zelfs een conflict tussen de tak op de Wijenburg en op Hernen), boedelscheidingen en sanering van de financiën. Het boek sluit af met de verhalen over de twee laatste vrouwelijke nakomelingen – hun vader stierf als laatste man van zijn tak – en een hoofdstuk over hoe het verder verliep met het geslacht Van Wijhe op de Wijenburg.

De auteurs deden voor dit boek grondig onderzoek en bestudeerden vele oude akten met daarin informatie over onder meer conflicten en financiën. Deze informatie is verwerkt in een zeer leesbaar verhaal, waarbij de personen in hun tijd geplaatst zijn, met vele anekdotes; wat te denken bv. van Joachim van Wijhe, die in 1537 burggraaf van Nijmegen werd en die verdachten van overtredingen naar Hernen gijzelde om deze ‘tot sijnnen wille te scheren ende schatten’ (p. 17)? Daarnaast is het boek ruim geïllustreerd met onder meer afbeeldingen van de Van Wijhe’s.

Op 11 januari is de boekpresentatie op kasteel Hernen. Voor meer informatie over dit boek en bestelmogelijkheid zie http://www.vriendenvandewijenburg.nl/Over-de-vrienden/Onze-boeken/