AiN 5 jaar: Like & Win 2 kaarten voor de lezing door de Hertog van Devonshire op dinsdag 26 september in het Rijksmuseum

Afb. 1. His Grace The Duke of Devonshire. Foto met dank aan Stichting Daniël Marot Fonds.
Afb. 1. His Grace The Duke of Devonshire voor Chatsworth, dat sinds 1549 familiebezit is. Foto met hartelijke dank aan Stichting Daniël Marot Fonds.

Vijf jaar geleden begon AiN op 23 september 2012 als groep op Facebook en dat vieren we deze week met verschillende acties, zoals twee kaarten die we verloten voor de lezing door de Hertog van Devonshire op dinsdag 26 september voor het Daniël Marot Fonds in het Rijksmuseum om 20.00 uur.

Door dit bericht te ‘liken’ op onze Facebookpagina of door een mail te sturen naar info@adelinnederland.nl maakt u voor twee personen kans om als gasten van AiN bij deze lezing aanwezig te zijn.

Deelname aan deze actie loopt tot maandag 25 september 12.00 uur en over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

De lezing van His Grace The Duke of Devonshire in het Rijksmuseum gaat over ‘Chatsworth, de geschiedenis, het heden en de toekomst van een Engels country house’. Chatsworth behoort tot de mooiste ‘stately homes’ in het Verenigd Koninkrijk en is sinds 1549 in het bezit van de familie Cavendish.

Peregrine Cavendish, 12th Duke of Devonshire, werd in 2004 na het overlijden van zijn vader, de 11de Hertog, eigenaar en bewoner van Chatsworth. Samen met zijn echtgenote, The Duchess of Devonshire née Amanda Carmen Heywood-Lonsdale, heeft hij een programma van restauratie en modernisering ingezet, waarbij het doel is om moderne kunst in het huis te introduceren.

De verzameling kunst op het huis behoort tot de grootste en rijkste particuliere verzamelingen in de wereld en kent vele topstukken op het gebied van onder meer de schilder- en beeldhouwkunst. Het huidige huis dateert uit de 17e eeuw en werd door de 1e Hertog gebouwd, die een vertrouweling van Koning-Stadhouder Willem III was, maar ook in de eeuwen daarna is het huis vergroot en verrijkt.

Het Daniël Marot Fonds heeft ter gelegenheid van het lustrum van de vijfde Daniël Marot Lezing de Hertog bereid gevonden om over Chatsworth te komen spreken.

Meer weten over Chatsworth? Kijk dan op www.chatsworth.org.

Afb. 2. Chatsworth gezien over het Grand Canal. Foto met dank aan www.chatsworth.org/.
Afb. 2. Chatsworth gezien over het Grand Canal. Foto met dank aan www.chatsworth.org/.

AiN bestaat vandaag 5 jaar!

ain-5-jaar
Vijf jaar geleden begon AiN op 23 september 2012 als groep op Facebook en inmiddels hebben we op Facebook 3553 volgers, krijgt onze website bijna 13.000 bezoeken per maand en heeft onze facebookpagina wekelijks een berichtenbereik van meer dan 25.000 personen. Duizenden berichten hebben wij in de afgelopen jaren met u gedeeld en het worddocument hiervan bevat inmiddels meer dan 500.000 woorden en is een boekwerk van 1294 pagina’s.

Like & Win Acties
Deze week vieren wij samen met u onze vijfde verjaardag met Like & Win Acties: er zijn twee kaarten te winnen voor de lezing door de Hertog van Devonshire op dinsdag 26 september in het Rijksmuseum, er zijn gedrukte exemplaren te winnen van ons digitale magazine en ook zullen er boeken worden verloot. Aan het einde van deze week hopen wij een bijzondere crowdfunding actie te starten, waardoor twee portretten gerestaureerd kunnen worden, die door AiN aan een museum geschonken zullen worden.

Wilt u ons steunen als donateur?
Door donateur te worden steunt u onze werkzaamheden, ontvangt u het digitale magazine boordevol informatie, verhalen en genealogisch nieuws en krijgt u voorrang bij en korting op excursies.

Doel AiN
Het primaire doel van AiN is het digitaal aanbieden van informatie over adel in Nederland en om dit mogelijk te kunnen blijven maken, is uw hulp nodig, want als stichting willen wij onze website uitbouwen tot een gebruiksvriendelijke database met steeds weer nieuwe informatie over adel in de ruimste zin: actualiteiten in de media, genealogisch nieuws, historische informatie, anekdotes en informatie over boeken, tentoonstellingen, lezingen, excursies, symposia en veilingen die gerelateerd zijn aan adel in Nederland.

Belastingvoordeel
Door voor € 17,50 per jaar donateur te worden, maakt u dit mogelijk en omdat AiN is aangemerkt als culturele ANBI is uw gift aftrekbaar in de aangifte voor de inkomstenbelasting.

Hoe word ik donateur?
U kunt donateur worden door een mail te sturen aan nieuwsbrief@adelinnederland.nl. U ontvangt dan een bevestigingsmail met nadere informatie.

Wij hopen van harte dat wij op uw steun kunnen rekenen!

Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur,

John Töpfer
directeur Stichting Adel in Nederland

PS wist u dat…

Molenwijk, een buitenplaats op Walcheren

Vandaag bestaat AiN 5 jaar en om dit te vieren krijgt u hier één van de verhalen te lezen uit het augustusnummer van ons digitale magazine, dat onze donateurs onlangs ontvingen. Het verhaal is geschreven door jonkheer mr. Dolph Boddaert wiens familiegeschiedenis nauw met deze buitenplaats verbonden is.

Afb. 1. Een weelderig begroeid Molenwijk in de zomer van 1912 met grote kuipplanten op het gazon. Ansichtkaart part. coll.
Afb. 1. Een weelderig begroeid Molenwijk in de zomer van 1912 met grote kuipplanten op het gazon. Ansichtkaart part. coll.

Het mooiste deel van Walcheren wordt gevormd door de kuststrook van Domburg via Oostkapelle naar Vrouwenpolder. Vlak achter de duinen groeit een bos, de Manteling genaamd, dat ten gevolge van de krachtige zeewind niet boven deze duinen uitsteekt. Daar liggen de grote buitenplaatsen, waaronder kasteel Westhove, Berkenbosch, Duinbeek en vele andere.

In het dorp Oostkapelle zelf staat vanouds de patriciërswoning Molenwijk met in de huidige tijd in totaal 7 hectare grond. Over de vroegste geschiedenis van de buitenplaats is weinig bekend. In de hal van het huis zijn twee oude gevelstenen ingemetseld. De eerste draagt het jaartal 1564, de tweede het jaartal 1651. Mogelijk zijn deze gevelstenen afkomstig van voorgangers van het gebouw. De naam Molewijk, ook genoemd ’t Moolwijk, wordt voor het eerst genoemd in een koopakte van 1746 en is ontleend aan de korenmolen, die destijds aan de weg naar Grijpskerke stond.

Afb. 2. Mr. Phoenix Izaak Boddaert (1755-1807), die in 1788 Molenwijk kocht. Silhouet door Jacob Perkois. Foto met dank aan het RKD.
Afb. 2. Mr. Phoenix Izaak Boddaert (1755-1807), die in 1788 Molenwijk kocht. Silhouet door Jacob Perkois. Foto met dank aan het RKD.

Mr. Phoenix Izaak Boddaert (1755 – 1807), raadsheer in de Raad van Vlaanderen, bewindhebber van de VOC, pensionaris van Veere, gedeputeerde in de Staten van Walcheren en ontvanger – generaal van Zeeland, kocht Molewijk op een openbare veiling in januari 1788. Na zijn overlijden in 1807 ging Molewijk bij openbare verkoop in 1810 over op zijn oudste zoon mr. Pieter Johan Boddaert (1780 – 1843), later lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Hij liet het oude huis afbreken, waarna in zijn opdracht het huidige huis, nu genaamd Molenwijk met een n, is gebouwd in de jaren 1818 – 1819. Dit blijkt duidelijk uit de nog aanwezige eerste steen met de tekst: “De 3 eerste steenen aan dit gebouw zijn gelegt den 4 april 1818 door P.P.C. Boddaert, I.P. Boddaert, W.R. Boddaert”, de kinderen van Pieter Johan en zijn vrouw Sara Agatha le Jolle.

Peronne Pauline Cornelie was later getrouwd met Johan Cornelis de Bruijn van Melis- en Mariekerke; Jacques Phoenix was de vader van de schrijfster Marie Boddaert en van de filantrope Elisabeth Boddaert; ook was hij de stamvader van de families Gelderman en Arntzenius; Willem Reinbrand was de stamvader van de huidige familie Boddaert en van de families van Heerdt en van Adrichem Boogaert.

Afb. 3. De broertjes Boddaert geschilderd door hun moeder Sara Agatha le Jolle: links Jacques Phoenix (1811-1885) en rechts Willem Reinbrand (1812-1888). Door de verheffing van hun vader in de Nederlandse adel kregen zij en hun nakomelingen in 1832 het predikaat jonkheer/jonkvrouw. Foto met dank aan het RKD.
Afb. 3. De broertjes Boddaert geschilderd door hun moeder Sara Agatha le Jolle: links Jacques Phoenix (1811-1885) en rechts Willem Reinbrand (1812-1888). Door de verheffing van hun vader in de Nederlandse adel kregen zij en hun nakomelingen in 1832 het predikaat jonkheer/jonkvrouw. Foto met dank aan het RKD.

Korte tijd nadat de familie Boddaert het nieuwe Molenwijk had betrokken, werden de beide broertjes Jacques Phoenix en Willem Reinbrand vereeuwigd in een fraai dubbelportret, geschilderd door hun moeder in 1821. De beide jongens gekleed in jurkjes, Jacques met een trommel en Willem met een rijzweepje.

Na het overlijden van jonkheer mr. Pieter Johan in 1843 kwam Molenwijk in bezit van zijn oudste zoon jonkheer mr. Jacques Phoenix Boddaert (1811 – 1885), rechter in de rechtbank te Middelburg, en zijn vrouw Anna Petronella barones van Heeckeren van Brandsenburg. Na het overlijden van Anna Petronella in 1860 hertrouwde Jacques Phoenix in 1861 met haar zuster Elisabeth Carolina. Zij verkochten Molenwijk in 1862, toen zij verhuisden naar kasteel Westhove. Jacques Phoenix heeft dit eeuwenoude kasteel van de sloper gered, door het onderhands te kopen, enige dagen voordat het openbaar zou worden geveild. De koper van Molenwijk was mr. Th. A. Lambrechtsen, lid van gedeputeerde staten van Zeeland. Na diens overlijden in 1879 verkocht zijn weduwe de buitenplaats aan dr. Abraham van der Swalme (1841 – 1902). Molenwijk vererfde later op zijn dochter Maria Leonora van der Swalme en haar echtgenoot jonkheer mr. P.J. Boogaert. Na hun overlijden, achtereenvolgens in 1948 en 1951, ging de eigendom over op hun zoon jonkheer ir. Henri Louis Boogaert (1903 – 1983), burgemeester van Domburg. De familie Boogaert heeft weinig plezier van het huis gehad. In 1918 werden er militairen in Molenwijk gehuisvest. Nadien werd het huis gebruikt voor de opslag van fruit. Tijdens de tweede wereldoorlog werd het huis gevorderd door de bezetter. Tijdens de inundatie van Walcheren (1944 – 1946) stond het huis onder water, waardoor het veel heeft geleden en alle begroeiing dood ging. Later diende het huis nog als aardappelopslagplaats.

In 1974 verkocht jonkheer Boogaert het toen geheel verwaarloosde pand aan ds. Carel Frederik Hendrik baron van Tuyll van Serooskerken (1924 – 2014). De koopprijs bedroeg één gulden, maar met de plicht tot restauratie, die door baron van Tuyll met voortvarendheid werd voltooid. Carel van Tuyll was predikant in Biggekerke en Meliskerke en later in Middelburg en Vlissingen. Hij bewoonde de buitenplaats met zijn vrouw en twee dochters. Op de eerste verdieping vestigde hij een fossielenmuseum. Dominee van Tuyll wilde de liefde voor de natuur uitdragen in het fossielenmuseum, met de boodschap om zuinig te zijn op en verantwoord om te gaan met de aarde. Door zijn inspanningen is het bijbehorende terrein herschapen in een oase van rust met stinzenplanten en andere cultivars. De weiden worden begraasd door Hereford runderen en schapen.

Dominee en mevrouw van Tuyll hebben het huis met het park – ook met instemming van de beide dochters – in het jaar 2006 overgedragen aan Stichting Timon te Zeist, een landelijke diaconale stichting voor hulp aan jongeren en jongvolwassenen. Stichting Timon heeft het landgoed ondergebracht in een aparte stichting “Molenwijk” met als doelstelling het huis te laten functioneren als trainings- en retraitecentrum voor de medewerkers en vrijwilligers van Stichting Timon. Ook wordt de buitenplaats op beperkte schaal als vakantieverblijf verhuurd. Het fossielenmuseum is overgeplaatst naar het Natuurmuseum Brabant in Tilburg.

Afb. De bewoners van Molenwijk op Molenwijk in 1893. Foto met hartelijke dank aan Korneel Aschman.
Afb. De bewoners van Molenwijk op Molenwijk in 1893. Foto met hartelijke dank aan Korneel Aschman.

Wilt u ook 6 keer per jaar het digitale magazine van AiN ontvangen met verhalen zoals deze? Word dan nu donateur! De Stichting Adel in Nederland heeft als doel het digitaal aanbieden van informatie over adel in Nederland in de ruimste zin. Voor € 17,50 per jaar kunt u donateur worden, ontvangt u zes keer per jaar het digitale magazine en steunt u ons in onze werkzaamheden. AiN heeft de culturele ANBI-status en daardoor kunt u als donateur bij de opgave voor de inkomstenbelasting giftenaftrek krijgen. Meer weten en opgeven als donateur? Stuur dan een mail naar nieuwsbrief@adelinnederland.nl.

Volgende week: de Tuin der Lusten op Spijkerbosch

tuin-der-lusten-compilatie-3Over een week is het zover: het jaarlijkse festival De Tuin der Lusten, dat dit keer plaatsvindt op landgoed Spijkerbosch in Olst is. De zaterdag is inmiddels al uitverkocht, maar voor donderdag 28 en vrijdag 29 september zijn er nog kaarten beschikbaar, maar wees snel! Deze eeuwenoude buitenplaats is sinds 1914 in het bezit van de familie Van Limburg Stirum en het fraai gerestaureerde huis, de mooie tuinen en het omringende landschapspark vormen de sfeervolle achtergrond voor een bijzonder culinair en cultureel zesgangenmenu.

De eerste gang bestaat uit een culturele amuse, waarbij je tijdens een rondwandeling over deze buitenplaats het kunstenaarsduo Pijnacker & Mellink ontmoet die één uit duizend vragen aan je stellen. De tweede, vierde en zesde gang zijn culinaire gerechten aan lange tafels, waarbij de koks van Butifarra je verrassen met hun mediterrane kunsten. Tussendoor zijn er culturele gangen door Ici’bas met een multidisciplinair spektakel van circus en dans en Cie Vendaval verzorgt een voorstelling vol literaire schoonheid, waarbij kleine stoffige laatjes geopend worden en je sleutels en antwoorden gegeven worden.

De magie van een historische buitenplaats in combinatie met een bijzonder culinair en cultureel programma, maakt De Tuin der Lusten tot een onvergetelijke totaalervaring.

Meer weten en kaarten online reserveren? Kijk dan voor het hele programma op www.detuinderlusten.nl.

Data en locatie De Tuin der Lusten
28 en 29 september 2017
Buitenplaats Spijkerbosch
Spijkerbospad 7 in Olst

Een gekostumeerd bal in 1867: uniek foto-album geschonken aan de Hoge Raad van Adel

Afb. Links jonkheer mr. Gerrit Johan Constantijn Schimmelpenninck (1825-1904), oud-burgemeester van Diepenheim en kamerheer i.b.d. van Koning Willem III en rechts Frederika Augusta gravin van Limburg Stirum (1842-1903), die een jaar later in het huwelijk zou treden met jonkheer Willem Lodewijk van Schuylenburch, heer van Wisch (1845-1902). Foto met hartelijke dank aan de Hoge Raad van Adel.
Afb. Links jonkheer mr. Gerrit Johan Constantijn Schimmelpenninck (1825-1904), oud-burgemeester van Diepenheim en kamerheer i.b.d. van Koning Willem III en rechts Frederika Augusta gravin van Limburg Stirum (1842-1903), die een jaar later in het huwelijk zou treden met jonkheer Willem Lodewijk van Schuylenburch, heer van Wisch (1845-1902). Foto met hartelijke dank aan de Hoge Raad van Adel.

Op de website van de Hoge Raad van Adel wordt gemeld dat jonkheer mr. A.A. Loudon dit bijzondere tijdsdocument aan de Raad heeft geschonken, waarin de gasten op het gekostumeerde bal op 19 maart 1867 bij baron en barones Van Brienen van de Groote Lindt in Den Haag op de foto zijn vastgelegd. Ruim 150 gasten waren aanwezig en ‘tout La Haye’ had kosten nog moeite gespaard om te schitteren op dit spraakmakende bal.

In kranten kon men hierover lezen: “Het gecostumeerd bal, dat gisteren avond door den baron van Brienen werd gegeven, mag gewis een der schitterendsten gedurende dezen winter worden genoemd. Het werd in de eerste plaats vereerd met de tegenwoordigheid van Z. K. H. den Prins van Oranje, terwijl ongeveer een 150-tal der aanzienlijksten uit de residentie daaraan deel namen. De costumes waren allen schitterend en rijk, terwijl men er vele uit verschillende tijdperken der geschiedenis opmerkte, vooral de dames-toiletten waren bijzonder smaakvol. De zalen, heerlijk verlicht en luisterrijk versierd, leverden, bij de verschillende schoone groepen en de dansen, een verrassend aanzien op. Het bal was bijzonder geanimeerd, en nam eerst ten ongeveer 4 ure een einde.”

Lees meer over deze bijzondere schenking op: www.hogeraadvanadel.nl/actueel/nieuws/2017/07/14/een-gekostumeerd-bal-in-1867.

Geboren: Laman Trip

Afb. Het familiewapen Laman Trip.
Afb. Het familiewapen Laman Trip.

Jonkvrouwe Julie Valérie Cathelijne Nicoline Laman Trip, geboren Velp 14 september 2017, dochter van jonkheer Rutger Egbert Laman Trip en Marije Laura Marianne Laman Trip née Vomberg.

Prinsjesdag 2017: grootmeesteres barones Van Zuylen van Nijevelt groet het vaandel

prinsjesdag-2017
Afb. 1. De grootmeester drs. Jan Th. Versteeg en grootmeesteres barones Van Zuylen van Nijevelt groeten het vaandel. Screenshot met dank aan de NOS.

Drs. Maria Louise Alexandra (‘Bibi’) barones van Zuylen van Nijevelt née jonkvrouwe den Beer Poortugael was vandaag op Prinsjesdag aanwezig in haar functie als grootmeesteres en op dit screenshot verlaat zij net Paleis Noordeinde, samen met grootmeester drs. Jan Versteeg. Zij is de eerste van haar familie die bij de opening van het parlementaire jaar in een hoge functie aanwezig is, maar als de geschiedenis iets anders was verlopen, dan was zij de tweede geweest.

Afb. 2. Jonkheer Jacobus Catharinus Cornelis den Beer Poortugael (1832-1913), foto part. coll.
Afb. 3. Jonkheer Jacobus Catharinus Cornelis den Beer Poortugael (1832-1913), foto part. coll.

Haar voorvader jonkheer Jacobus Catharinus Cornelis den Beer Poortugael (1832-1913) werd op 1 februari 1879 benoemd tot Minister van Oorlog in het Kabinet Kappeyne van de Coppello. Twee weken later kon hij de eed pas afleggen, omdat hij ziek geworden was.

Op 2 juli deed het kabinet een voorstel aan Koning Willem III voor een grondwetsherziening, maar de Koning wees het verzoek op 10 juli af en de ministers dienden vervolgens hun ontslag in.

Twee maanden later op 15 september opende Z.M. de Koning het nieuwe parlementaire jaar en sprak de openingswoorden: “Mijn Heeren! Het is mij aangenaam, de vertegenwoordigers van het Nederlandsche volk weder bijeen te zien”, maar Jacobus Catharinus Cornelis den Beer Poortugael was hierbij niet als Minister van Oorlog aanwezig, want op 20 augustus was het Kabinet Van Lynden van Sandenburg aangetreden en hierin was voor hem geen plaats.

Met de carrière van de oud-minister kwam het overigens wel goed, want hij bereikte uiteindelijk de rang van luitenant-generaal b.d. bij de infanterie, werd lid van de Raad van State en smaakte het genoegen om in 1903 in de Nederlandse adel verheven te worden, waardoor zijn achterachterkleindochter ‘Bibi’ barones van Zuylen van Nijevelt als jonkvrouwe Den Beer Poortugael ter wereld kwam.

Eerste Prinsjesdag Maurits & Aimée von Martels en Corinne Ellemeet

Afb. Maurits en Aimée von Martels bezig met de laatste voorbereidingen voor Prinsjesdag in Dalfsen. Foto met hartelijke dank aan FFU PRESS AGENCY COPYRIGHT FRANK UIJLENBROEK.
Afb. Maurits en Aimée von Martels bezig met de laatste voorbereidingen voor Prinsjesdag op hun boerderij in Dalfsen. Foto met hartelijke dank aan
FFU PRESS AGENCY COPYRIGHT FRANK UIJLENBROEK.

Jonkheer Maurits von Martels stond nummer 44 op de kandidatenlijst van het CDA en stond daarmee op een onverkiesbare plaats, maar na een succesvolle eigen campagne op de social media lukte het hem om met 21.510 voorkeurstemmen in de Tweede Kamer te komen. Hierbij was zijn slogan ‘Meer nuchter boerenverstand in de Tweede Kamer’, omdat hij als boer met een eigen melkveebedrijf met ruim 100 melkkoeien vindt dat de kloof tussen stad en platteland verkleind moet worden.

Vandaag is hij samen met zijn echtgenote jonkvrouwe Aimée de Blocq van Scheltinga voor het eerst als Kamerlid bij de opening van de Staten-Generaal in de Ridderzaal aanwezig en hierover vertellen zij in een interview online in De Stentor: www.destentor.nl/dalfsen/mijn-vrouw-heeft-maanden-gezocht-naar-het-juiste-hoedje~ae88f40a/.

Ook voor Corinne Ellemeet (voluit: jonkvrouwe Corinne de Jonge van Ellemeet) van GroenLinks is het de eerste Prinsjesdag als parlementariër en op haar facebookpagina staat een foto, waarop zij passend gekleed met hoed poseert met daarbij de tekst: “We zijn er klaar voor!”

Link naar een biografische schets van Maurits von Martels op AiN: www.adelinnederland.nl/tweede-kamerverkiezingen-15-maart-maurits-von-martels-cda/.

Link naar een biografische schets van Corinne Ellemeet op AiN: www.adelinnederland.nl/tweede-kamerverkiezingen-15-maart-corinne-ellemeet-groenlinks/.

Ridderschap van Gelderland: Ridderdag op de Wijenburg

ridderschap-van-gelderlandDe Vrienden van de Wijenburg melden op hun facebookpagina dat de jaarlijkse Ridderdag van de Ridderschap van Gelderland dit keer op de Wijenburg heeft plaats gevonden. Afgelopen zaterdag werd er niet alleen vergaderd, maar verzorgde de Vrienden van de Wijenburg een presentatie over hun werkzaamheden en gaven een rondleiding in de kerk met zijn bijzondere muurschilderingen en de graftombe van Reinold van Wijhe. De geschiedenis van de Gelderse Ridderschap gaat terug tot in de Middeleeuwen en deze bestond oorspronkelijk uit de drie kwartieren van Zutphen, Nijmegen en Veluwe. Zoals alle ridderschappen werden ook deze met de komst van de Fransen in 1795 opgeheven. In 1814 herleefde de Gelderse Ridderschap als staatsrechtelijke organisatie, maar met de grondwetswijziging van 1848 verloor het deze functie. De Ridderschap bleef echter voortbestaan en bloeit tot op de dag van vandaag.

Afb. Kasteel Wijenburg in Echteld. Foto met hartelijke dank aan de Vrienden van de Wijenburg.
Afb. Kasteel Wijenburg in Echteld. Foto met hartelijke dank aan de Vrienden van de Wijenburg.

Naast de charitatieve taak is nu vooral de cultuurhistorische richting van groot belang geworden en ondersteunt de Ridderschap tal van projecten. In 2013 verscheen het boek ‘Adel en Ridderschap in Gelderland’ dat de geschiedenis van de Gelderse ridderschappen uitvoerig beschrijft – nog steeds verkrijgbaar en een aanrader!

De Ridderschap van Gelderland is voor meerderjarige mannen behorende tot de Nederlandse adel. Voorwaarde voor lidmaatschap is “dat men niet bij rechterlijke uitspraak is ontzet uit eenig recht” en “dat men zich niet heeft schuldig gemaakt aan gedragingen den edelman onwaardig.” Voorzitter is drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije, wiens voorvader al in 1522 in de Ridderschap van Veluwe verschreven werd.

Link naar de webpagina van de Ridderschap van Gelderland: www.ridderschapvangelderland.nl
Link naar de webpagina van de Vrienden van de Wijenburg: www.vriendenvandewijenburg.nl.