Weekendtip: herfstkleuren in de Japanse tuin van freule Daisy

Afb. Freule Daisy van Brienen (1871-1939), foto part. coll.
Afb. 1. Freule Daisy van Brienen (1871-1939), foto part. coll.

Dit weekend is op zaterdag en zondag tussen 10.00 en 16.00 uur de Japanse tuin op Clingendael in ‘s-Gravenhage van freule Daisy te bezichtigen. Een unieke gelegenheid om deze tuin in herfstkleuren te aanschouwen. Hieronder volgt het verhaal van freule Daisy, die deze bijzondere tuin liet aanleggen.

Marguérite Mary barones van Brienen, beter bekend als ‘freule Daisy’, werd in 1871 geboren als dochter van Arnoud Nicolaas Justinus Maria baron van Brienen van de Groote Lindt en  Maria Louisa Ottolina Niagara barones van Tuyll van Serooskerken. De enigszins ongewone voornaam Niagara van haar moeder laat zich verklaren door haar geboorteplaats Niagara in Ontario. Haar vader stamde uit een buitengewoon vermogende familie – hij stond op de 1e plaats van de hoogstaangeslagenen in de belastingen in Zuid-Holland – en was eigenaar van Clingendael, dat door huwelijk in 1790 in het bezit van de Van Brienens was gekomen. Zij groeide op met vier zusjes in een internationaal georiënteerd gezin. Zo had zij een Deense en een Engelse grootmoeder en huwde één zusje met een Franse graaf en twee andere zusjes met de zoons van een Britse Lord en een lid van de Engelse landadel. Haar oudste zusje huwde een Nederlandse baron, maar zelf bleef zij ongehuwd.

Afb. 2. Huis Clingendael in 1749 gekocht door mr. Jacob Halfwassenaar (1704-1790) en in 1790 vererfd op de familie Van Brienen.
Afb. 2. Huis Clingendael werd in 1749 gekocht door mr. Jacob Halfwassenaar (1704-1790) en vererfde in 1790 op de familie Van Brienen.

Haar vader was kamerheer i.b.d. van Koning Willem III en later van Koningin Wilhelmina en was gedurende de minderjarigheid van deze laatste lid van de raad van voogdij over haar. Daarnaast interesseerde hij zich zeer voor de landbouw en zo ontving hij het internationale landbouwcongres in ’s-Gravenhage op Clingendael en was hij commissaris van verschillende maatschappijen. Op Clingendael had hij een modelboerderij en –veehouderij, die veel belangstelling uit binnen- en buitenland kreeg. Ook de paardensport mocht op zijn belangstelling rekenen, want hij was jarenlang voorzitter van De Nederlandsche Harddraverij en Renvereeniging en stond bekend als een groot paardenfokker met een eigen stoeterij met volbloedhengsten.

Afb. 3. De Hollandse tuin op Clingendael, aangelegd in opdracht van freule Daisy.
Afb. 3. De Hollandse tuin op Clingendael, aangelegd in opdracht van freule Daisy.

In 1903 overleed haar vader als laatste mannelijke telg van zijn geslacht na een korte maar hevige ongesteldheid tijdens een van zijn vele reizen, toen hij op de terugreis uit Egypte naar Nederland was. Nadat zijn lichaam per stoomboot was teruggebracht, volgde de bijzetting in Wassenaar in aanwezigheid van vertegenwoordigers van H.M. de Koningin en Z.K.H. de Prins der Nederlanden, leden van de Hofhouding en het Corps Diplomatique. Kranten spraken van indrukwekkende rouw met de lijkkist op een katafalk in het priesterkoor bedekt met een twintigtal kransen en “Op het altaar brandden een vijftigtal met rouwcrêpe omwonden kaarsen.”

Afb. 4. De Japanse tuin op Clingendael, aangelegd door freule Daisy.
Afb. 4. De Japanse tuin op Clingendael, aangelegd door freule Daisy.

Datzelfde jaar overleed ook haar moeder en nadat ook haar twee laatste zusjes in de jaren hierna huwden, bleef freule Daisy alleen op Clingendael wonen. Net als haar vader was zij verzot op de paardensport en haar renpaarden, met de jockey’s in haar kleuren oranje en purper, deden mee aan de races op Duindigt, waar zij een bekende verschijning was en vele prijzen won. Ook was zij een fanatiek golfster en werd in 1924 tot erelid van de Haagsche Golfclub benoemd.  toen de Prins van Wales (de latere Edward VIII, die in 1936 aftrad) in 1932 kwam golfen, was het dan ook niet meer dan vanzelfsprekend dat hij nadien bij freule Daisy op Clingendael de thee gebruikte.

Afb. 5. De Japanse tuin op Clingendael, aangelegd door freule Daisy.
Afb. 5. De Japanse tuin op Clingendael, aangelegd door freule Daisy.

Het vermaarde park van Clingendael, naar ontwerpen van bekende tuinarchitecten als Zocher en Petzold, werd door freule Daisy nog verder verfraaid. Zo liet zij omstreeks 1915 een Hollandse tuin aanleggen met een geometrisch patroon van buxushaagjes. Op één van haar vele reizen bezocht zij Japan en kwam terug met lantaarns, stenen en een compleet theehuis. Vervolgens werd op Clingendael, met adviezen van de Japanse legatie, een Japanse tuin aangelegd met vijvers, grillige waterlopen en bijpassende beplanting met veel mos.

Afb. 6. Bericht in Algemeen Handelsblad van 24 november 1939.
Afb. 6. Bericht in Algemeen Handelsblad van 24 november 1939.

In de jaren die volgden, reisde zij veel, ontving gasten uit binnen- en buitenland en deed veel aan liefdadigheid. Zo organiseerde zij tuinfeesten ten bate van het Rode Kruis en ook het welzijn van kinderen ging haar ter harte. Al in de Eerste Wereldoorlog stelde zij Clingendael als hospitaal ter beschikking aan Britse krijgsgevangenen en werden er tuinfeesten en wedstrijden georganiseerd, waarbij de opbrengsten voor de Rode Kruisverenigingen in het Verenigd Koninkrijk waren. Vele malen nadien zou Clingendael het toneel zijn van activiteiten voor goede doelen.

In 1939 werd zij ziek en werd uiteindelijk opgenomen in het R.K. ziekenhuis. Hier overleed zij vijf weken later tweeënzestig jaar oud. Volgens haar wens werd zij op haar geliefde Clingendael bijgezet, maar in latere jaren werden haar stoffelijke resten overgebracht naar de familiegrafkelder op de R.K. begraafplaats in Wassenaar. Wat bleef als monument voor haar is het park van Clingendael met daarin verborgen de Japanse tuin van freule Daisy.

Link naar meer informatie over de openstelling: http://denhaag.com/nl/event/1227/japanse-tuin-openstelling.

Bent u ook geïnteresseerd in adellijk erfgoed en nieuws? Word dan voor 17,50 euro per jaar donateur van onze Stichting Adel in Nederland door een mail te sturen naar nieuwsbrief@adelinnederland.nl. M.i.v. januari 2017 ontvangt u dan ook regelmatig onze digitale nieuwsbrief boordevol informatie.

Blauw bloed in de VIVA: Van Panhuys, Schimmelpenninck en Alting van Geusau

Afb. Jonkvrouwe Marjolein van Panhuys voor Groot Spriel. Foto met dank aan de nieuwe VIVA.
Afb. Jonkvrouwe Marjolein van Panhuys voor Groot Spriel. Foto met dank aan de nieuwe VIVA.

In het blad VIVA dit keer drie interviews met jonge leden van de Nederlandse adel, die vertellen over de betekenis van het van adel zijn anno 2016. Aan het woord komen jonkvrouwe Marjolein van Panhuys, Zita gravin Schimmelpenninck en jonkvrouwe Sylvia Alting van Geusau. Filmmaker en actrice Marjolein van Panhuys verwoordt mooi het bekende ‘noblesse oblige’ als het trots zijn op je familie en daarom de goede naam willen voortzetten door minder snel uit de band te springen en bewustere keuzes te maken.

Enkele kleine correcties op het artikel: het verschil tussen hoge en lage adel kent de Nederlandse adel niet en adellijke vrouwen kunnen wel degelijk hun adellijke naam aan hun niet-adellijke kinderen (en zelfs partner!) geven, maar dan inderdaad wel zonder de titel of het predikaat (p. 38). Titels en predikaten zijn inderdaad wel met de familienaam verbonden en vererven alleen in de mannelijke lijn, alleen staat het predikaat jonkheer/jonkvrouwe altijd voor de voornaam, terwijl de titels altijd voor de achternaam staan (p.38). Nederland kent sinds de grondwetsherziening van 1848 geen standen meer, dus er is geen ‘adelstand’ meer, maar alleen adel (p. 40). De bewezen stamreeks van de Alting van Geusau’s gaat volgens het Nederland’s Adelsboek terug tot in de 15e eeuw, terwijl de familiewerkgroep op basis van eigen onderzoek andere conclusies trekt. De genoemde voorvader die ‘generaal was bij de VOC’ was de gouverneur-generaal mr. Willem Arnold Alting (1724-1800) (p. 42).

De interviews zijn geïllustreerd met fraaie foto’s, die gemaakt zijn op o.a. Groot Spriel in Putten, waar deze drie families overigens geen historische banden mee hebben, en voor wie deze verder geslaagde interviews wil lezen: VIVA ligt nu in de winkel en kost 3,25 euro.

BinnensteBuiten: binnen kijken op Mariënwaerdt

 

Afb. Drie generaties Van Verschuer. Screenshot met dank aan BinnensteBuiten.
Afb. Drie generaties Van Verschuer. Screenshot met dank aan Binnenstebuiten.

Het ca. 900 ha. grote landgoed Mariënwaerdt is sinds 1734 familiebezit en vererfde van de graven Van Bylandt op de baronnen Van Balveren en daarna op de baronnen Van Verschuer. Het programma BinnensteBuiten ging gisteren op bezoek op Mariënwaerdt en sprak drie generaties Van Verschuer.

Frans baron van Verschuer zegt bij zijn portret met het familiewapen: “Adellijke families hebben natuurlijk allemaal een familiewapen en het is, geloof ik zo, dat hoe ingewikkelder het wapen is, hoe minder voornaam de adellijke familie is. Wij stellen helemaal niks voor; het is een vrij ingewikkeld wapen.”

Link naar de uitzending van BinnensteBuiten online met vanaf 0.38, 8.05 en 18.02 min. de familie Van Verschuer: http://binnenstebuiten.kro-ncrv.nl/uitzendingen/19-oktober-2016.

Geboren: De Vreeze

 

Afb. Het familiewapen Hooft Graafland.
Afb. Het familiewapen Hooft Graafland.

Philou Marguerite Willemijn de Vreeze, geboren Rotterdam 8 oktober 2016, dochter van Ronald de Vreeze en Caroline Adriënne Marguerite de Vreeze née jonkvrouwe Hooft Graafland.

Getrouwd: Howes-Sweerts de Landas Wyborgh

 

Afb. Vendelzwaaien door het Sint Sebastiaansgilde op het huwelijk Howes-Sweerts de Landas Wyborgh. Foto met dank aan DeMooiOirschotKrant.
Afb. Vendelzwaaien door het Sint Sebastiaansgilde op het huwelijk Howes-Sweerts de Landas Wyborgh. Foto met dank aan DeMooiOirschotKrant.

Michael Alexander Howes en Sophie Christine Caroline Rompke barones Sweerts de Lands Wyborgh, Ripley, Surrey (Verenigd Koninkrijk) 28 mei 2016.

Een broer van haar voorvader werd in 1841 beschermheer van het Sint Sebastiaansgilde in Oirschot en de familieverbondenheid bestaat nog steeds, omdat haar vader, Adolphe Jan Henri baron Sweerts de Landas Wyborgh, in 1996 benoemd werd tot Vriend van het gilde.

Speciaal voor haar huwelijk reisde een afvaardiging naar Dunsborough Park, dat in 1994 in het bezit van de familie kwam, en wachtte het echtpaar na de huwelijksvoltrekking op om in vol ornaat een traditionele vendelgroet te brengen onder begeleiding van het tromgeroffel van een tamboer. Namens het gilde werd een haardstoeltje aangeboden met daarop de naam van het gilde en de huwelijksdatum.

Foto en bericht mede met dank aan DeMooiOirschotKrant en het Sint Sebastiaansgilde.

Overleden: G.D. Bredius-jonkvrouwe Gockinga

Afb. 1. Gabrielle Dodonea Bredius née jonkvrouwe Gockinga, foto met dank aan Foto Studio Herbert in Haarlem in het Nederland's Adelsboek 1993.
Afb. 1. Gabrielle Dodonea Bredius née jonkvrouwe Gockinga, foto met dank aan Foto Studio Herbert in Haarlem in het Nederland’s Adelsboek 1993.

Gabrielle Dodonea Bredius née jonkvrouwe Gockinga, geboren Bilthoven 3 november 1931, overleden Haarlem 5 mei 2016, ridder in de Orde van Oranje-Nassau, weduwe van mr. Johannes Jacobus Bredius.

Jonkvrouwe Gabrielle Dodonea (‘Eldo’) Gockinga werd geboren op 3 november 1931 te Bilthoven. Haar vader, jonkheer Jan Scato Eppo Gockinga, was een telg uit een Groninger geslacht van juristen en hoge ambtenaren en zijn vader, die president van het gerechtshof in Arnhem was, werd in 1906 in de Nederlandse adel verheven met het predikaat van jonkheer. Haar moeder, Anna Jacoba Wilhelmina Broese van Groenou, was de dochter van een arts en stamde uit een familie van predikanten. De dubbele achternaam ontstond naar aanleiding van het huwelijk in 1808 van een voorvader Broese met Geertruida van Groenou. De familie Broese van Groenou is terug te vinden in het blauwe boekje van het Nederland’s Patriciaat.

Afb. 2. Grootvader jonkheer mr. Jan Joseph Gockinga, die in 1906 in de Nederlandse adel werd verheven. Foto met dank aan www.cbg.nl.
Afb. 2. Grootvader jonkheer mr. Jan Joseph Gockinga, die in 1906 in de Nederlandse adel werd verheven. Foto met dank aan www.cbg.nl.

Zij groeide op in Bilthoven met een jongere broer, die ruim vier jaar na haar geboren werd. In 1959 trad zij in De Bilt in het huwelijk met mr. Johannes Jacobus Bredius, die uit een patriciaatsfamilie afkomstig was en zij gingen vervolgens in Aerdenhout wonen. Haar echtgenoot was aanvankelijk subst. officier van juistitie in Haarlem en werd hier in latere jaren officier van justitie. Daarnaast was hij jarenlang hoogheemraad van Amstelland en dijkgraaf van Zeeburg en Diemerdijk.

In 1962 werd zij lid van de Regentschap van de Stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis en hier ging het in de beginjaren nogal traditioneel toe: “Ik was verreweg de jongste, net dertig jaar. Mijn bijdrage was onder andere het verzorgen van de thee. Naast mijn stoel stond een theestoof met een rood koperen ketel met warm water, op tafel het zilveren theeservies. Op de eerste vergadering zei de voorzitter dat ik één maal aan de aanwezigen mocht vragen wat ze in hun thee wilden en dat ik het dan moest weten. De vergaderingen begonnen zonder directeur. Er zouden eens punten kunnen zijn die beter zonder directie besproken konden worden! Hierna mocht een van de regenten op de bel drukken om de directeur te laten weten dat hij verwacht werd. Dan deed de directie verslag over het wel en wee in het huis. De voorzitter met enkele leden besliste ook mee over de opname van de pupillen. Zij kregen alle stukken en hadden een grote inbreng in het opnamebeleid.”

Afb, 3. Het familiewapen Gockinga.
Afb, 3. Het familiewapen Gockinga.

Vanaf 1991 was zij voorzitter en na verschillende fusies zou de stichting verder gaan als OCK Het Spalier, Jeugdzorg in Kennemerland. Hiervan werd zij voorzitter van de Raad van Toezicht. Eén van de hoogtepunten in deze jaren was, toen zij als voorzitter bij het jubileum Koningin Juliana mocht ontvangen. Voor deze gelegenheid stak zij zichzelf in een nieuw maar eenvoudig donkerblauw mantelpakje en, wars van opsmuk als zij was, zei zij: “Ik heb nog even overwogen om er een sjaal in de kleuren van het weeshuis bij te dragen, maar dat doe ik toch maar niet.” De nadruk moest voor haar op het werk dat er verricht werd komen te liggen, want “We zijn modern en eigentijds en nog volop in beweging. Ik hoop dat we dat op de koningin kunnen overbrengen.”

Afb. 4. Het familiewapen Bredius.
Afb. 4. Het familiewapen Bredius.

Ook werd zij politiek en bestuurlijk actief in Bloemendaal, eerst als lid van de gemeenteraad en later ook jarenlang als wethouder. Hier maakte zij deel uit van vele commissies, zoals de Vrouwen Advies Commissie Woningbouw.

Daarnaast was zij bestuurslid van het Fonds Stoeldraaier, een fonds dat culturele en algemeen nut beogende doeleinden op het gebied van natuur- en milieubeheer steunt, bestuurslid van de Stichting Reseda, een stichting met als doel het verstrekken van uitkeringen ten behoeve van medisch-pedagogisch onderzoek, behandeling en verzorging en ook het Teylers Museum kon op haar steun rekenen, omdat zij lid was van het Teylers Museum Vrienden Fonds.

Vanwege haar vele verdiensten behaagde het H.M. de Koningin om haar te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

In 1999 overleed haar enige broer, waardoor zij de laatste Gockinga van haar tak werd en zes jaar later overleed ook haar beminde echtgenoot. Zij wist zich echter omringd door vele neven en nichten en verdere familieleden, voor wie zij steeds een lieve, dierbare en bijzondere tante was.

Op 5 mei 2016, de geboortedag van haar geliefde echtgenoot Hans, kwam zij in Haarlem te overlijden: “Na een lang en voldragen leven is van ons heengegaan mijn schoonzuster en onze nicht Gabrielle Dodonea Bredius – Gockinga.” Gabrielle Dodonea Bredius née jonkvrouwe Gockinga werd vierentachtig jaar en wordt diep betreurd door haar zwager, neven, nichten en verdere familieleden.

De herdenkingsdienst vond plaats op woensdag 11 mei in de Adventskerk in Aerdenhout en de begrafenis vond aansluitend plaats in familiekring op begraafplaats Westerveld in Driehuis.

Gebruikte bronnen o.a.: het Nederland’s Adelsboek en ‘Besognes van regenten en regentessen van het Gereformeerd of Burgerweeshuis 1904-2004’ door Clara Brinkgeve in Haerlem Jaarboek 2004.

Geboren: Van Heemstra

Afb. Het familiewapen Van Heemstra.
Afb. Het familiewapen Van Heemstra.

Emilia Alwine Fiona Sandrine barones van Heemstra, geboren Amsterdam 6 oktober 2016, dochter van Hugo Feyo Robbert baron van Heemstra en Emma Hermance barones van Heemstra née Verloop.

Tentoonstelling: De Gala-Berline in Nederland & De Gouden Koets van de jonkheren Van Loon

Afb. 1. De heer Swane, achterkleinzoon van jonkheer Louis Antoine van Loon en Adèle Françoise van Loon-Tachard, staat voor de gala-berline van zijn overgrootouders met hun portretten op de achtergrond en vertelt over hun leefwijze.
Afb. 1. De heer Swane, achterkleinzoon van jonkheer Louis Antoine van Loon en Adèle Françoise van Loon-Tachard, staat voor de gala-berline van zijn overgrootouders met hun portretten op de achtergrond en vertelt over hun rijke leefwijze.

Museum Van Loon in Amsterdam is er opnieuw in geslaagd een aantrekkelijke en zeer verzorgde tentoonstelling te organiseren rondom een thema dat betrekking heeft op de Van Loons. Dit keer staat de gala-berline van jonkheer Louis Antoine van Loon (1862-1953) centraal, die geheel gerestaureerd is. De koets wordt ook wel de Gouden Koets van de Van Loons genoemd wordt, vanwege de heraldische kleuren zwart en goud (geel op de koets) uit het familiewapen.

Koetsen zijn door de eeuwen heen bij uitstek geschikt geweest voor adellijke representatie: door het gebruik van meerdere paarden naarmate men hoger in de adellijke rangorde stond, door het gebruik van het familiewapen op de portieren en door de familiekleuren die konden terugkomen in bijv. de livreien. Toen baron Van Spaen in de 18e eeuw de Amsterdamse huwelijksmarkt op ging op zoek naar een gefortuneerde bruid schreef een tijdgenoot: “…heeft sijn koets met vier paerden uit Gelderlandt late koomen, en twe knegts achter op, dat vrijt sterck” – en hij trad vervolgens in het huwelijk met het schatrijke meisje Van Riebeeck.

Afb. 2. Tonko Grever, conservator van Museum Van Loon heet de aanwezigen welkom en vertelt over de totstandkoming van deze tentoonstelling.
Afb. 2. Tonko Grever, conservator van Museum Van Loon heet de aanwezigen welkom en vertelt over de totstandkoming van deze tentoonstelling.

Afgelopen donderdag vond de opening van deze tentoonstelling plaats. Na een welkomstwoord door conservator Tonko Grever sprak de heer Swane, een achterkleinzoon van jonkheer Louis Antoine van Loon, en hij haalde herinneringen op aan zijn overgrootvader en diens vorstelijke leefwijze, waar deze gala-berline nog van getuigt. Deze werd immers gebouwd in een tijd waarin de auto al lang zijn intrede had gedaan en was bedoeld voor representatie bij gelegenheden die om decorum vroegen.

Afb. 3. De Gouden Koets van jonkheer Louis Antoine van Loon met in zilver het familiewapen op de bok.
Afb. 3. De Gouden Koets van jonkheer Louis Antoine van Loon met in zilver het familiewapen op de bok.

De gerestaureerde gala-berline en de bijbehorende tentoonstelling zijn t/m 16 januari 2017 in het koetshuis en Museum Van Loon te zien (www.museumvanloon.nl). Bij de tentoonstelling verscheen de publicatie ‘De Gala-berline in Nederland’ door Willem te Slaa en hierover volgt meer informatie binnenkort op AiN.

Bent u ook geïnteresseerd in adellijk erfgoed en nieuws? Word dan voor 17,50 euro per jaar donateur van onze Stichting Adel in Nederland door een mail te sturen naar nieuwsbrief@adelinnederland.nl. M.i.v. januari 2017 ontvangt u dan ook regelmatig onze digitale nieuwsbrief boordevol informatie.

Adel op tv: de Hertogin D’Osuna

Afb. Shreenshots met dank aan Tussen Kunst en Kitsch.
Afb. Screenshots van de uitzending en het miniatuur met dank aan Tussen Kunst en Kitsch.

Vorige week was een verwante van de grafelijke familie Schimmelpenninck te gast in ‘Tussen Kunst en Kitsch’ en liet daar een bijzonder miniatuur zien met het portret van de Spaanse Hertogin D’Osuna (ca. 1754-1834). Het miniatuur was ten tijde van het ambassadeurschap in Parijs van de voorvader van haar kinderen Rutger Jan Schimmelpenninck (1761-1825) door de Hertogin cadeau gedaan aan de vrouw van de ambassadeur: Catharina Schimmelpenninck née Nahuys (1770-1844).

Het vererfde vervolgens  in rechte lijn in de familie, tot het bij een kinderloze nakomelinge terecht kwam, die het aan de huidige eigenaresse schonk, want dit familiesouvenir moest in het bezit blijven van de nakomelingen van Catharina Schimmelpenninck. Het miniatuurportret werd geschat op 4500-5000 euro, maar verkopen is voor de eigenaresse geen optie: “… want aan verkópen, denken we niet.”

Link naar de uitzending online met vanaf 23 min. het item: http://www.npo.nl/tussen-kunst-en-kitsch/05-10-2016/AT_2059429.

Screenshots met dank aan Tussen Kunst en Kitsch.