Blauw Bloed: bezoek aan het Tulpenbal

Afb. 1. Rick Evers (rechts), royal reporter voor onder meer Blauw Bloed, in gesprek met Clemens van Steijn, de grote organisator van dit weekend en het Tulpenbal. Screenshot met dank aan Blauw Bloed.

Royal reporter Rick Evers was voor Blauw Bloed op zaterdag 28 mei aanwezig op het Tulpenbal en deed uitgebreid verslag over dit weekend vol activiteiten met als hoogtepunt het Tulpenbal in de Koepelkerk in Amsterdam. In deze aflevering spreekt hij met organisator Clemens van Steijn, Alexander Erfprins van Mecklenburg, Michael Hertog van Mecklenburg en Nicolae Prins van Roemenië. De aflevering is online terug te zien via deze link en is een aanrader om te kijken!  Link: https://www.npostart.nl/blauw-bloed/24-06-2022/VPWON_1339065

Afb. 2. Interview met Nicolae Prins van Roemenië, terwijl op de achtergrond een internationaal, select gezelschap zich levendig met elkaar aan de dinertafel onderhoudt.

 

Venduehuis dinsdag 28 juni: afloop online Classical Paintings and Drawings veiling met werk van Anthon ridder Van Rappard

Afb. 1. ‘Boot bij meer’ tekening met potlood door Anthon Gerard Alexander ridder van Rappard (18581892). Foto met hartelijke dank aan het Venduehuis in Den Haag.

Op dinsdag 28 juni loopt bij het Venduehuis in Den Haag de Classical Paintings and Drawings online veiling af, met o.a. werk van ridder van Rappard. Lees het verhaal hierbij hieronder en kijk voor de online catalogus om te zien wat er verder geveild wordt op https://wavemaker.venduehuis.com/auction?auction=491

Lot 168 betreft een tekening ‘boot bij meer’ door Anthon Gerard Alexander ridder van Rappard (1858-1892). Anthon van Rappard werd geboren in 1858 in Zeist als zoon van mr. Frans Alexander Lodewijk ridder van Rappard (1828-1888) en Susanna Adriana Carolina Lantsheer (1832-1902). Zijn voorouders stamden uit Duitsland en een voorvader vestigde zich in Nederland, waar hij in 1789 grootburger van Utrecht werd. Deze voorvader werd in 1823 ingelijfd in de Nederlandse adel. De vader van Anthon was in de jaren 1861-1863 gemeentesecretaris en gemeenteontvanger van Zeist en werd vanaf 1879 commies-chartermeester van het Oud Provinciaal Archief in Utrecht. Daarnaast was hij in de jaren 1865-1866 lid van de gemeenteraad van Zeist en ook was hij jarenlang voorzitter van het Genootschap Kunstliefde in Utrecht. De moeder van Anthon stamde uit een patriciaatsfamilie uit Middelburg, die is opgenomen in het Blauwe Boekje, en zij was de dochter van de burgemeester van Middelburg.

In dit traditionele milieu groeide hij op en het leek in de lijn der verwachting te liggen, dat hij net als zijn grootvader, vader en oudste broer rechten zou gaan studeren. Hij koos echter voor de kunst. Hij werd opgeleid bij Lourens Alma Tadema (1836-1912), de Nederlands-Britse kunstschilder, die eind 19e eeuw tot de meest gerenommeerde schilders in Groot-Brittannië gerekend werd. Anthon van Rappard was zeer gedreven om zichzelf te ontwikkelen en zo volgde hij zelfs nog enkele jaren voor zijn overlijden nog weer cursussen op de Academie in Amsterdam tussen studenten die vele jaren jonger waren.

Hij raakte bevriend met Vincent van Gogh, wiens mentor hij werd. Deze vriendschap zou stuklopen op een misverstand in hun brieven. Toch zou hij jaren later, toen er in Den Haag een tentoonstelling met werk van de inmiddels overleden Vincent van Gogh te zien was, zeer verheugd zijn over de grote belangstelling en zag dit als een persoonlijk succes. Anthon van Rappard schilderde in de stijl van de Haagse School en schilderde veel portretten en landschappen. Hij werd, net als zijn vader, voorzitter van het Genootschap Kunstliefde in Utrecht.

Een tijdgenoot zei over hem: “Zelf iemand van een streng en zeer nobel karakter, streefde hij vóór alles naar karakter in zijne kunst. Hij had geen blijde ziel en zijne kunst was er geene van lachende schoonheid, van kleurverrukking; zij had niets decoratiefs (…) Zijne kunst was bij uitnemendheid naïef, zoowel in de uitdrukking van sentiment als in het blijkbaar streven naar kracht.”

Anthon van Rappard huwde dertig jaar oud in 1889 de 35-jarige Henriette Elisabeth del Campo genaamd Camp (1854-1910), dochter van een luitenant-kolonel en een Van Rappard, waardoor zij verwant aan elkaar waren. Haar familie is opgenomen in het Blauwe Boekje van het Nederland’s Patriciaat. Hun huwelijk zou kinderloos blijven en niet heel lang duren. In 1892 overleed Anthon Gerard Alexander ridder van Rappard op 33-jarige leeftijd. Zijn weduwe overleefde haar ‘innig geliefde Echtgenoot’ achttien jaren en overleed in 1910.

De potloodtekening meet 13×22 cm en wordt getaxeerd op 300-400 euro. Naast dit lot is er op deze veiling ook nog lot 437 met twee voorstudies voor etsen door Anthon van Rappard.

Benieuwd naar wat er verder nog geveild wordt op deze Classical Paintings and Drawings online veiling van het Venduehuis in Den Haag? Kijk dan in de online catalogus op https://wavemaker.venduehuis.com/auction?auction=491

Afb. 2. Zelfportret Anthon Gerard Alexander ridder van Rappard – https://www.centraalmuseum.nl/nl/collectie/28509-zelfportret-anthon-gerard-alexander-ridder-van-rappard, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36378962

27 t/m 30 juni: timed online veiling Veilinghuis Van Spengen met portretten echtpaar Sprenger-jonkvrouwe De Jonge

Afb. 1. Gerard Jacob Sprenger (1806-1878) en echtgenote jonkvrouwe Anna Petronella Dana de Jonge (1806-1888). Foto met hartelijke dank aan Veilinghuis Van Spengen.

Van 27 t/m 30 juni loopt er een timed online veiling af bij Veilinghuis Van Spengen in Hilversum met kunst, antiek, zilver, porselein, juwelen, enz. Tot de aangeboden kavels behoren o.a. portretten van de patriciaatsfamilie Sprenger, waaronder het echtpaar Sprenger-jonkvrouwe De Jonge. Lees het verhaal hierbij hieronder en kijk voor de online catalogus voor wat verder geveild wordt op https://vanspengen.cloudcatalogus.nl/Home/Catalog

Kavel 1319 betreft de portretten van Gerard Jacob Sprenger (1806-1878) en echtgenote jonkvrouwe Anna Petronella Dana de Jonge (1806-1888). Hij stamde uit een patriciaatsfamilie in het Blauwe Boekje. Zijn vader, Johan Jacob Sprenger (1782-1855), was maire en provisioneel schout van Oostkapelle, lid van de Fa. Spoors en Sprenger en lid Gedeputeerde Staten van Zeeland. Daarnaast was hij voorzitter van de Centrale Directie van Walcheren (polder Walcheren) en van de Kamer van Koophandel in Middelburg. Zijn moeder, Digna Johanna Meyners (1780-1850), was vrouwe van Duinbeek en bracht deze buitenplaats met zijn karakteristieke torentje als erfdochter in de familie Sprenger. Waarschijnlijk waren het zijn ouders die bij Duinbeek de landschapstuin lieten aanleggen, die helaas bij de inudatie van Walcheren in 1944 verloren ging.

Gerard Jacob Sprenger werd, evenals zijn vader, lid van de Fa. Spoors en Sprenger. Daarnaast was hij lid van de Raad van Middelburg, Gedeputeerde bij de Staten van Zeeland en luitenant-kolonel bij de Schutterij in Middelburg. In 1833 huwde hij jonkvrouwe Anna Petronella Dana de Jonge en samen kregen zij zeven kinderen.

De portretten worden getaxeerd op 200-300 euro. Op deze zelfde veiling worden meerdere portretten uit de familie Sprenger aangeboden, waarmee aan een kleine familiegalerij een einde lijkt te komen.

Benieuwd naar wat er verder bij Veilinghuis Van Spengen in Hilversum geveild wordt? Kijk dan in de online catalogus https://vanspengen.cloudcatalogus.nl/Home/Catalog

Afb. 2. Johan Jacob Sprenger (1782-1855) en echtgenote Digna Johanna Meyners (1780-1850), vrouwe van Duinbeek. Foto met hartelijke dank aan  Veilinghuis Van Spengen.

Zondag 3 juli: timed online veiling Veilinghuis Peerdeman met de stoel met familiewapen van jonkheer Storm van ’s Gravesande

Afb. 1. Een indrukwekkende armfauteuil in historiserende stijl met familiewapen Storm van ‘s Gravesande –  een zetel om gasten mee te kunnen imponeren. Foto met hartelijke dank aan Veilinghuis Peerdeman in Utrecht.

Op zondag 3 juli loopt er een timed online veiling af bij Veilinghuis Peerdeman in Utrecht met kunst, antiek, design, sieraden en ook deze stoel met familiewapen van jonkheer Storm van ’s Gravesande. Lees het verhaal hieronder en kijk voor de online catalogus van Veilinghuis Peerdeman op https://veilinghuispeerdeman.nl/main.php?mode=catalogselect

Lotnummer 2412 betreft, volgens de omschrijving van het veilinghuis, een ‘Gestoken gezwart houten armfauteuil bekroond door het familiewapen van storm van ‘s Gravesande, geflankeerd door een leeuw en een paard, eind 19e eeuw, vermoedelijk afkomstig uit kasteel Den Bramel of Huis Kiefskamp, Vorden’. AiN gaat er met 99% zekerheid vanuit dat deze stoel afkomstig is van Den Bramel uit het bezit van jonkheer Imilius Frederik Storm van ’s Gravesande.

Jonkheer Imilius Frederik Storm van ’s Gravesande (1822-1891) stamde uit een oude regentenfamilie uit Delft. Zijn vader werd in 1842 in de Nederlandse adel verheven en sindsdien was hij jonkheer. Hij leidde het leven van een landedelman, dankzij het fortuin dat hij via de familie van zijn moeder geërfd had en bewoonde het kasteeltje Den Bramel in Vorden, dat zijn vader in 1824 gekocht had. Hij werd in Vorden lid van de gemeenteraad en later zelfs wethouder. Daarnaast was hij president-kerkvoogd van de hervormde gemeente in Vorden en plaatsvervangend kantonrechter in Lochem.

Den Bramel werd aan de smaak des tijds aangepast en aan de achterzijde verrees een uitbouw om meer ruimte te scheppen voor het groeiende huishouden. Uiteindelijk zouden er acht kinderen geboren worden, waarvan de eerste helaas dood geboren werd. In het huis hingen vele portretten van illustere voorouders in de vrouwelijke lijn uit de geslachten De Kempenaer, Fagel, Van Heeckeren en Van Gronsfeld-Diepenbroeck.

Deze portretten zullen zeker zijn interesse in zijn voorgeslacht gestimuleerd hebben en het is bekend dat hij een actief genealoog en heraldicus was. Op Den Bramel hingen meerdere ingelijste stambomen en kwartierstaten, die de bezoekers geïmponeerd zullen hebben met de afkomst van jonkheer Imilius. In 1888 bezoekt dominee Jacobus Craandijk Den Bramel, waar hij met “… gulle Geldersche gastvrijheid…” wordt ontvangen. Hij beschrijft het interieur: “Een zeer groote vestibule beslaat de geheele diepte van het gebouw tusschen de beide aan den achtergevel uitspringende vleugels en is smaakvol met antieke meubels en jagttrofeën versierd. Aan de eene zijde liggen achter elkander twee fraaije zalen, ruime vertrekken, in den stijl der 17de eeuw gemeubeld en met een groot aantal portretten.”

Deze armfauteuil in historiserende stijl met het familiewapen Storm van ’s Gravesande zal zeer waarschijnlijk in opdracht van jonkheer Imilius gemaakt zijn en deel hebben uitgemaakt van de rijke aankleding ‘in den stijl der 17de eeuw’.

De armfauteuil wordt getaxeerd op 400-600 euro.

Benieuwd naar wat er verder geveild wordt op zondag 3 juli bij bij Veilinghuis Peerdeman in Utrecht? Kijk dan in de online catalogus op https://veilinghuispeerdeman.nl/main.php?mode=catalogselect

Afb. 2. Den Bramel omstreeks 1870, voor de grote verbouwingen door jonkheer Imilius Storm van ‘s Gravesande, die hier rechts te zien is. Jonkheer Imilius lijkt hier in de voordeur te staan, maar dit is een tuinbeeld, dat in de familie de ondeugende bijnaam ‘Oom Imilius in z’n blootje’ kreeg.

 

Overleden: F.J.A. baron van Verschuer (1957-2022)

Afb. Frans Jacob Albert baron van Verschuer (1957-2022). Screenshot met dank aan Omroep Gelderland.

Frans Jacob Albert baron van Verschuer, geboren huis Kleine Spijk, Beesd 11 november 1957, zoon van mr. Otto Willem Arnold baron van Verschuer, heer van Echteld, Enspijk en Mariënwaerdt, en jonkvrouwe Catharina Theresia van Sminia, directeur landgoed Mariënwaerdt, overleden Utrecht 20 juni 2022, echtgenoot van Nathalie Fernande barones van Verschuer née des Tombe.

Huwelijk in het Huis Mecklenburg-Strelitz

Afb. 1. Z.H. Alexander Erfprins van Mecklenburg en Hande Macit voor Schloss Mirow. Het slot was één van de residenties van de Groothertogen van Mecklenburg-Strelitz en in de nabijgelegen slotkerk bevindt zich de grafkelder van de familie. Foto met hartelijke dank aan het Huis Mecklenburg-Strelitz.

Op 17 juni jl. vond in de Grote Zaal van Slot Mirow het burgerlijk plaats van Z.H. Alexander Erfprins van Mecklenburg en de Turks-Nederlandse Hande Macit. Als getuigen traden op: Michael Hertog van Mecklenburg, broer van de Erfprins, en Dr. Rajko Lippert. Erfprins Alexander (1991) is de oudste zoon van Borwin Hertog van Mecklenburg, Chef de Famille van het Huis Mecklenburg-Strelitz, en Alice Hertogin van Mecklenburg née Wagner. Erfprins Alexander studeerde environmental management in Ierland. Na zijn afstuderen werkte hij eerst voor Coillte, het bosbouwbedrijf van de Republiek Ierland, maar sinds 2019 werkte hij in Neustrelitz voor een particulier bosbouwbedrijf in de Staat Mecklenburg-Vorpommern. In de afgelopen jaren verbleef hij al vaker Nederland en was hij hier bij verschillende gelegenheden te zien, waaronder het Tulpenbal. Zijn broer Michael Hertog van Mecklenburg zit in het organiserend comité hiervan. Tijdens het Tulpenbal in 2019 in het Kurhaus in Scheveningen leerden Erfprins Alexander en Hande Macit elkaar kennen en de vonk sloeg diezelfde avond over. Inmiddels wonen beiden in Rotterdam en zijn nu druk bezig met de voorbereidingen van het kerkelijk huwelijk.

Hande Macit (1992)  werd geboren in Tarsus in Turkije en is de enige dochter van de heer Suphi Macit en mevrouw Cemile Macit née Uçar. Zij studeerde aan het Tarsus Americain College, voor zij in 2010 naar Nederland verhuisde om International Business Administration te gaan studeren aan de Rotterdam School of Management Erasmus University. Zij studeerde in 2014 af en kreeg vervolgens de Nederlandse nationaliteit. Vier jaar later richtte zij, samen met haar broer, de Luwia Yoghurt company op. In 2019 werd zij genomineerd voor Rotterdamse Zakenvrouw 2019 in de categorie ‘Aanstormend talent’.

De naam Mecklenburg klinkt in Nederland zeker niet onbekend: de overgrootmoeder van Koning Willem-Alexander, Koningin Wilhelmina, was gehuwd met Hendrik Hertog van Mecklenburg, Vorst der Wenden, Schwerin en Ratzenburg, Graaf van Schwerin, heer van de landen Rostock en Stargard (1876-1934). De Groothertogdommen Mecklenburg-Schwerin en Mecklenburg-Strelitz werden tot in 1918 geregeerd door de familie Mecklenburg.

Afb. 2. De vonk tussen Erfprins Alexander en Hande Macit sloeg in 2019 over op het Tulpenbal in het Kurhaus in Scheveningen. Op deze foto zien we het paar rechts, op misschien wel de eerste foto waarop zij naast elkaar staan. Foto met hartelijke dank aan Hans Hampsink.

Geboren: Stoop

Afb. De familiewapens van de adellijke familie Stoop (links) en de patriciaatsfamilie Van de Loo (rechts).

Jonkvrouwe Alianora Dorothy Selimée Stoop, geboren Zeist, 13 juni 2022, dochter van jonkheer Martijn Hendrik Stoop en Monica Saskia Christiane Marie Stoop née van de Loo.