Overleden: A.M. barones van Lynden-de Bruïne

Afb. 1. Het familiewapen Van Lynden.
Afb. 1. Het familiewapen Van Lynden.

Alberta Maria barones van Lynden née de Bruïne, geboren Hilversum 11 april 1922, overleden 19 april 2016, douairière mr. Godert Theodoor Adriaan baron van Lynden.

In Memoriam
Alberta Maria (‘Alma’) de Bruïne werd geboren op 11 april 1922 te Hilversum. Haar vader, mr. Nicolaas de Bruïne Ploos van Amstel, stamde uit een familie die oorspronkelijk De Bruine heette, maar haar grootvader voegde in 1891 bij zijn huwelijk een trema aan de familienaam toe. In latere jaren voegde haar grootvader, naar verluid op verzoek van een oom, de familienaam van zijn moeder Ploos van Amstel aan zijn achternaam toe, waardoor de driedubbele achternaam De Bruïne Ploos van Amstel ontstond. Deze naam werd drie generaties lang gevoerd, maar nooit officieel geregistreerd en daarom keerden Alberta Maria en haar broers en zusje terug naar het gebruik van alleen de naam De Bruïne. Haar moeder, Alberta Maria Henrietta van Hengel, stamde uit een patriciaatsfamilie.

Zij groeide op in Hilversum met twee jongere broertjes en een zusje en haar vader was hier werkzaam als advocaat en procureur. In 1948 huwde zij mr. Godert Theodoor Adriaan baron van Lynden. Het zou niet het enige adellijke huwelijk in haar naaste familie zijn, want haar oudste broer zou twee maanden later een jonkvrouwe Laman Trip huwen. Haar echtgenoot was een telg uit een oudadellijk geslacht, waarvan de stamvader voor het eerst vermeld wordt in 1307 te Lienden in de Neder-Betuwe. Eeuwenlang zaten de Van Lyndens in de ridderschap, waren zij officieren en beheerden zij hum bezittingen. In 1814 werd een voorvader opgenomen in de Nederlandse adel en vier jaar later werd aan hem de titel van graaf bij recht van eerstgeboorte verleend, terwijl de overige nakomelingen de titel van baron/barones kregen.

Haar echtgenoot had rechten gestudeerd in Leiden en na hun huwelijk woonden zij aanvankelijk in Almelo, waar hun dochter werd geboren, en vervolgens werd hij eerst werkzaam als adcocaat en procureur en secretaris-penningmeester van het Waterschap De Dordtse Dijkring en later ook nog als plv. rechter bij de Arrondissementsrechtbank te Dordrecht. In Dordrecht werd het gezin uitgebreid met twee dochters en een zoon. Hier woonden zij aan de Wolvershaven in een groot beeldbepalend huis dat eind 19e eeuw in de stijl van de neo-Hollandse Renanaissance gebouwd was. Het huis keek met de tuin aan de achterzijde uit op de Oude Maas en in de tuin stonden een tuinkoepel en een folly. In deze jaren werd zij actief bij de damesafdeling van de Johanniter Orde in Nederland en vervulde hier de functie van secretaresse.

Afb. 2. Kasteel ter Hooge, foto met dank aan www.vanlyndenstichting.nl.
Afb. 2. Kasteel ter Hooge, foto met dank aan www.vanlyndenstichting.nl.

Toen in 1975 op kasteel Ter Hooge nabij Middelburg, waar haar echtgenoot opgroeide en dat sinds 1871 familiebezit was, een muur werd doorgebroken, vond men daar een vergeten deel van het Van Lynden familie-archief. Het archief werd eerst overgebracht naar Dordrecht en hier nam zij het samen met mevrouw mr. C.A. Binnerts-Kluyver door. Samen met haar nam zij de transcriptie op zich van het door hen in dit archief gevonden ‘Album J. Rotarii’. Hierbij zocht zij hulp in Leiden en talig als zij was, zei zij hierover, dat zij hier niet kwam ‘ten einde raad, maar ten einde raad te krijgen’. Dit album bevatte het werk van Johan Radermacher de Oude en hij geldt als auteur van deze oudst bewaard gebleven Nederlandse grammatica. Deze omzetting door haar in leesbaar Nederlands leidde met haar bijdrage tot de boeken ‘Het Album J. Rotarii. Tekstuitgave van het werk van Johan Radermacher de Oude (1538-1617)’ en ‘Bonis in Bonum: Johan Radermacher de Oude (1538-1617), humanist en Koopman’.

Afb. 3. De voorkant van 'In vogelvlucht door Europa' door A.M. van Lynden-De Bruïne.
Afb. 3. De voorkant van ‘In vogelvlucht door Europa’ door A.M. van Lynden-De Bruïne.

In 2001 volgde van haar hand ‘In vogelvlucht door Europa: de reisjournalen van Dionysia Catharina Temminck-Cau 1807-1824’, waarin zij de reiservaringen van haar eigen overovergrootmoeder beschreef, die gehuwd was met dr. Coenraad Jacob Temminck, die directeur van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie in Leiden en daarnaast kamerheer van Koning Lodewijk Napoleon was.

Dat zij graag schreef, bewees zij al in 1981, toen zij de derde prijs won in een Hooft-prijsvraag van NRC Handelsblad ter gelegenheid van de 400ste geboortedag van de historicus, dichter en toneelschrijver P.C. Hooft. Haar moderne vertolking van één van zijn gedichten noemde de jury “Een knappe bewerking, met goed volgehouden beeldspraak…”:

Wie went zijn scheve schaats een rechte baan te trekken
zo, dat hem ’t vroeger schuins gaan schimmig lijkt,
komt eens – laat hij zich door die taaie strijd niet nekken –
daar, waar in eer en deugd  het glad ijs eindt
en hij, met vreugd op vaste grond, zijn been kan strekken.

Uiteindelijk gingen zij in Middelburg wonen in een appartement in het monumentale pand ‘Het Groote Huis’ in het historische centrum van de stad en hier kwam haar geliefde echtgenoot tot haar grote verdriet in 2006 op vijfentachtigjarige leeftijd te overlijden.

Op 19 april 2016 kwam zij zelf te overlijden na een rijk gevuld leven waarover de annonce zegt: “Ik ben een door het leven verwend persoon.” In besloten kring werd afscheid genomen van “onze lieve moeder, oma Abi en overgrootmoeder Alberta Maria van Lynden-de Bruïne Douairière Godert Theodoor Adriaan baron van Lynden.” Barones Van Lynden werd vierennegentig jaar en wordt diep betreurd door haar dochters, zoon, schoonzoon, schoondochters, klein- en achterkleinkinderen en verdere familieleden.

Op bezoek op Huys ten Donck bij jonkvrouwe Catharina Groeninx van Zoelen

Afb. 1. Jonkvrouwe Catharina Groeninx van Zoelen met boven haar het alliantiewapen van het echtpaar Groeninx van Zoelen-Noorthey, die het huidige Huys ten Donck bouwde.
Afb. 1. Jonkvrouwe Catharina Groeninx van Zoelen met boven haar het alliantiewapen van het echtpaar Groeninx van Zoelen-Noorthey, dat het huidige Huys ten Donck bouwde.

Jonkvrouwe Catharina Groeninx van Zoelen bewoont met haar echtgenoot en twee kinderen een deel van het Huys ten Donck. Catharina voert namens ANBI Stichting Het Huys ten Donck, opgericht in 1978, het dagelijks bestuur (onbezoldigd). Het huis kwam in 1702 door het huwelijk van Catharina van Zoelen met mr. Cornelis Groeninx in het bezit van deze Rotterdamse regentenfamilie. Hun zoon kreeg de achternaam van zijn moeder toegevoegd en drie generaties later werd een telg in de Nederlandse adel verheven met de titel van baron bij eerstgeboorte en het predikaat van jonkheer voor de overige nakomelingen.

Afb. 2. De indrukwekkende voorgevel van het Huys ten Donck.
Afb. 2. De indrukwekkende voorgevel van het Huys ten Donck.

Het huidige huis werd door mr. Otto Groeninx van Zoelen (1704-1758) gebouwd en heeft een wonderschoon interieur met rijk stucwerk. Dit jaar bestaat deze buitenplaats 270 jaar en ter gelegenheid hiervan zijn er verschillende activiteiten georganiseerd. Zo was er afgelopen zaterdag een rondleiding door het huis en het park met een kleine high tea.

Afb. 3. De eetkamer met boven de schouw het groepsportret van Otto Paulus Groeninx van Zoelen (1767-1848) met zijn zusjes Adriana Maria (1768-1825) en Jacoba Elisabeth (1764-1784).
Afb. 3. De eetkamer met boven de schouw het groepsportret van Otto Paulus Groeninx van Zoelen (1767-1848) met zijn zusjes Adriana Maria (1768-1825) en Jacoba Elisabeth (1764-1784).

Het afgelopen jaar werden er niet alleen seizoensdiners gegeven, maar werden er ook workshops georganiseerd. Bent u ook hierin geïnteresseerd? Kijk dan op de website voor meer informatie: http://huystendonck.wixsite.com/activiteiten of word volger op de facebookpagina www.facebook.com/huystendonck om op de hoogte te blijven van de nieuwste activiteiten.

 

Terugkijken: Ridders van Gelre over Van Heeckeren en Van Bronckhorst

Dit ‘chauvinistische geschiedenisprogramma’ door Ridder René Arendsen en Ridder Bas Steman van Omroep Gelderland brengt op aansprekende wijze de geschiedenis van Gelderland tot leven. In de aflevering gisteren stonden de adellijke geslachten Van Heeckeren en Van Bronckhorst centraal, die beide van grote betekenis zijn geweest voor de Gelderse geschiedenis. Fürst Zu Salm-Salm wordt geïnterviewd als nakomeling van de Bronckhorsten en Hermance Gransberg née barones van Heeckeren van Kell vertelt over de betekenis van de familiegeschiedenis voor haar nu.


TV tip vanavond: Ridders van Gelre over Van Heeckeren en Van Bronckhorst

Afb. 1. V.l.n.r. John Töpfer, Hermance Gransberg née barones van Heeckeren van Kell en Ridder Bas Steman.
Afb. 1. V.l.n.r. John Töpfer, Hermance Gransberg née barones van Heeckeren van Kell en Ridder Bas Steman.

Afgelopen zomer werkte AiN mee aan een aflevering van dit ‘chauvinistisch geschiedenisprogramma’ over de geschiedenis van Gelderland (een aanrader om te volgen!). Vanavond wordt voornoemde aflevering uitgezonden en hierin staan de Gelderse adellijke geslachten Van Bronckhorst en Van Heeckeren centraal. De Van Heeckerens speelden eeuwenlang een belangrijke rol in de Gelderse, maar ook Nederlandse geschiedenis en nakomelingen behoren nog steeds tot de Nederlandse adel.

Afb. 2. Opnames bij kasteel Ruurlo, waar de bakermat van de Van Heeckerens ligt.
Afb. 2. Opnames bij kasteel Ruurlo, waar de bakermat van de Van Heeckerens ligt.

In deze aflevering worden verschillende locaties bezocht die met beide families te maken hebben en ook is er een ontmoeting met de Fürst Zu Salm-Salm, nakomeling van de Bronckhorsten, en met Hermance Gransberg née barones van Heeckeren van Kell, die nog steeds in Ruurlo woont, waar de bakermat van haar familie ligt.

Uitzending: 19.20 uur bij Omroep Gelderland.

Ridderdag en Lustrumviering Orde van Malta

Afb. De Basiliek van de Heilige Nicolaas in Amsterdam.
Afb. De Basiliek van de Heilige Nicolaas in Amsterdam.

Gisteren, zaterdag 24 september, vond in Amsterdam de Ridderdag plaats van de Orde van Malta. Op deze jaarlijkse Ridderdag, in aanwezigheid van leden en genodigden, vond een eucharistieviering plaats in de Basiliek van de Heilige Nicolaas en werden zeven nieuwe leden plechtig geïnstalleerd.

De Associatie Nederland van de Souvereine Orde van Malta werd bij besluit van de Vorst Grootmeester van 20 januari 1911 heropgericht. De Orde heeft ruim 120 leden in Nederland. De leden (mannen en vrouwen) kunnen van adel zijn, zijn belijdend katholiek en ouder dan 21 jaar en hebben de Nederlandse nationaliteit. De doelstellingen van de Orde moeten in woord en daad onderschreven worden. Sinds 1919 is de Orde gevestigd aan de Nieuwgracht in Utrecht. Voorzitter van het Kapittel is jonkheer mr. P.L.M. van Meeuwen.

Dit jaar bestaat de Orde van Malta in Nederland 105 jaar en dit lustrum werd aansluitend groots gevierd op een bijzondere locatie in Amsterdam.

Prinselijke doop in Parma

Afb. Het familiewapen De Bourbon de Parme, met dank aan de Hoge Raad van Adel
Afb. Het familiewapen van de prinsen De Bourbon de Parme, foto met dank aan de Hoge Raad van Adel.

In 1996 werd Carlos Javier Bernardo prins de Bourbon de Parme met zijn broer en zusjes ingelijfd in de Nederlandse adel met de titel van prins en het predikaat Koninklijke Hoogheid. Tot in 1859 regeerde zijn betovergrootvader Roberto I als Hertog over onder meer het Hertogdom Parma, maar in datzelfde jaar kwam er een einde aan de onafhankelijkheid, werd de regerende Hertog afgezet en werd Parma onderdeel van het Italiaanse Koninkrijk.

Vandaag werd Carlos Enrique Leonard prins de Bourbon de Parme, zoon van Carlos Javier Bernardo prins de Bourbon de Parme en mr. Annemarie Cecilia prinses de Bourbon de Parme née Gualthérie van Weezel, gedoopt op historische grond in het voorouderlijke Parma.

Als peetouders traden op:
Z.M. Koning Willem-Alexander
Z.K.H. Dom Duarte Hertog van Bragança (Chef de Famille van het Koninklijk Huis van Portugal)
H.K.H. Prinses Maria des Neiges de Bourbon-Parme (oudtante van de dopeling)
de Heer Lodewijk Albert Jonathan Gualthérie van Weezel (oom van de dopeling)
de heer Javier Lubelza Roca, vice-kanselier van de Koninklijke Orde en president Amics de la Historia del Carlisme de Catalunya (Vrienden van de Geschiedenis van het Carisme in Catalonië).

Bericht mede met dank aan http://gpdhome.typepad.com/nieuwsberichten/.

Geboren: Van Voorst tot Voorst

Afb. Het familiewapen Van Voorst tot Voorst.
Afb. Het familiewapen Van Voorst tot Voorst.

Rixt Florentine barones van Voorst tot Voorst, geboren Haarlem 17 september 2016, dochter van Wouter Frans baron van Voorst tot Voorst en Floks barones van Voorst tot Voorst née Laverman.

AiN bestaat vandaag 4 jaar! Wordt u ook donateur?

ain-2012-2016

Vandaag vier jaar geleden begon AiN als facebookgroep en sinds 29 februari 2016 staat AiN officieel geregistreerd als Stichting Adel in Nederland. Op 8 juni 2016 werd AiN met terugwerkende kracht vanaf de oprichtingsdatum door de belastingdienst niet alleen aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), maar ook als culturele ANBI. Met ingang van 21 mei jl. heeft de website van AiN van de Koninklijke Bibliotheek de status van ‘digitaal erfgoed’ gekregen en wordt deze het behouden waard gevonden voor toekomstige generaties, omdat deze ‘een representatief beeld geeft van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op internet’.

Doel AiN
Het primaire doel van AiN is het digitaal aanbieden van informatie over adel in Nederland en om dit mogelijk te kunnen blijven maken, is uw hulp nodig, want als stichting willen wij onze website uitbouwen tot een gebruiksvriendelijke database met steeds weer nieuwe informatie over adel in de ruimste zin: actualiteiten in de media, genealogisch nieuws, historische informatie, anekdotes en informatie over boeken, tentoonstellingen, lezingen, excursies, symposia en veilingen die gerelateerd zijn aan adel in Nederland.

Belastingvoordeel
Door voor € 17,50 per jaar donateur te worden, maakt u dit mogelijk en omdat AiN is aangemerkt als culturele ANBI is uw gift 1,25 keer aftrekbaar in de aangifte voor de inkomstenbelasting.

Hoe word ik donateur en wat krijg ik er voor terug?
U kunt donateur worden door een mail te sturen aan nieuwsbrief@adelinnederland.nl. U ontvangt dan een bevestigingsmail met nadere informatie. Met ingang van januari 2017 ontvangt u regelmatig een digitale nieuwsbrief met een overzicht van het nieuws van de afgelopen tijd met daarin steeds een nieuw hoofdartikel of een uitgebreid interview.

Wordt u nu al donateur?
Wanneer u onze stichting een warm hart toedraagt, kunt u nu al donateur worden. U ontvangt tot januari 2017 nog geen digitale nieuwsbrief, maar u steunt ons dan al wel in al onze werkzaamheden. Wij hopen van harte dat wij op uw steun kunnen rekenen!

Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur,

John Töpfer
directeur Stichting Adel in Nederland

PS wist u dat…

 

Veilingopbrengst: porselein uit de collectie Van Eysinga

Afb. kavel 8351: de porseleinen vaas met de hoogste opbrengst. Foto met dank aan www.zeeuwsveilinghuis.eu.
Afb. kavel 8351: de porseleinen vaas met de hoogste opbrengst. Foto met dank aan www.zeeuwsveilinghuis.eu.

Op 20 september vond er bij het Zeeuws Veilinghuis een grote veiling van porselein plaats met onder meer 25 kavels die afkomstig waren uit het bezit van jonkheer ds. C. van Eysinga. Het porselein bevond zich jarenlang op het huis Boschoord op Eysinga State in Sint Nicolaasga.

De hoogste opbrengst was voor een porseleinen vaas met een blauw wit decor van een tuin met hovelingen, een riksja en een edelman met zijn bediende bij een rivier, die 6000 euro opbracht.

Vijf kavels bleven onverkocht, terwijl de overige in totaal 37.050 euro opbrachten; ruim boven de verwachte opbrengst van 21.000-34.000 euro.

Link naar de site van het Zeeuws Veilinghuis: www.zeeuwsveilinghuis.eu.

Virtus Scriptieprijs voor Adelsgeschiedenis 2016: insturen kan nog tot 1 oktober 2016

scriptieprijs-werkgroep-adelsgeschiedenisDe Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis heeft een prijs van 500 euro ingesteld voor de beste (research)masterscriptie, waarin de adelsgeschiedenis een belangrijk rol speelt.

Voor de winnende scriptie bestaat tevens de mogelijkheid om deze te bewerken voor een artikel in Virtus, het Jaarboek voor adelsgeschiedenis.

Meer weten? Kijk dan op de website: http://adelsgeschiedenis.nl/index.php/nl/scriptieprijs.