11 t/ 14 dec.: timed online veiling Veilinghuis Van Spengen met zilver Rengers en echtpaar Teixeira de Mattos-Van den Berch van Heemstede

Afb. 1. Een zilveren schotel uit omstreeks 1700 met het familiewapen van het adellijke Groninger geslacht Rengers. De opbrengst is voor het Rode Kruis. Foto met hartelijke dank aan Veilinghuis Van Spengen in Hilversum.

Van 11 t/m 14 december loopt er een timed online veiling af bij Veilinghuis Van Spengen in Hilversum met kunst, antiek, zilver, porselein, juwelen, enz. Tot de aangeboden kavels behoort o.a. zilver met het wapen Rengers en het alliantiewapen Teixeira de Mattos-Van den Berch van Heemstede. Lees het verhaal hierbij hieronder en kijk voor de online catalogus voor wat verder geveild wordt op https://vanspengen.cloudcatalogus.nl/Home/Catalog#

Lotnr. 2089 betreft zeldzame zilveren wapenschotel voorzien van het gegraveerde wapen van de adellijke Groninger familie Rengers omgeven door fraai gedreven sierrand, versierd met druiventrossen, acanthusbladmotieven en bloemen. Deze schotel is ca. 1700 gemaakt in het Duitse Leer (Oost Friesland), door meester Rolf Frericks en heeft een diameter van 30 cm. en een gewicht van 425 gram. Een vergelijkbare schotel is te zien in het museum Bourtange in Groningen. De opbrengst van deze schotel is ten bate van het Rode Kruis.

Het geslacht Rengers behoort tot de oudste overgebleven adellijke Groninger geslachten en gaat terug tot in 1353, toen de stamvader als burgemeester van Groningen genoemd werd. Het geslacht splitste zich na 1814 op in de takken Rengers, Juckema van Burmania Rengers, Van Aylva Rengers en Van Welderen Rengers en alleen de laatste tak leeft voort.

Deze schotel wordt getaxeerd op 2000-3000 euro.

Lotnr. 2326 betreft een set van 4 zilveren sauspannetjes met deksel en alliantiewapen van het echtpaar Teixeira de Mattos – Van den Berch van Heemstede, anno 1910. Ze worden getaxeerd op 800-1200 euro.

Jonkheer Henry Teixeira de Mattos (18671924) werd geboren in Soerabaja, Ned.-Indië. Hier was zijn vader werkzaam als vennoot bij de Internationale Crediet- en Handelsvereniging Rotterdam. Na terugkeer in Nederland werd zijn vader firmant bij de familiebank gebr. Teixeira de Mattos, bankiers te Amsterdam. Henry zou later in dezelfde voetsporen treden en werd ook bankier bij deze familiebank, waarvan de voorloper in 1822 werd opgericht door de grootvader van Henry.

In 1897 trad Henry in ’s-Gravenhage in het huwelijk met jonkvrouwe Maria Johanna van den Berch van Heemstede (1873-1963). Het was een deftig gezelschap dat op die dag op het stadhuis verscheen en als getuigen traden op mr. Daniël Johan Zubli, oom van de bruid, Lodewijk Adriaan Gleichman, oom van de bruid, jonkheer dr. Eduard Teixeira de Mattos, broer van de bruidegom,  en jonkheer mr. David Françoid Teixeira de Mattos, neef van de bruidegom.

De grootvader van Maria Johanna van den Berch van Heemstede had in 1837 het kasteel Heemstede gekocht en deze tak van de familie voerde sindsdien de naam Van den Berch van Heemstede.

Het echtpaar Teixeira de Mattos vestigde zich in Amsterdam en kreeg vijf kinderen: twee zoons en drie dochters. In de volgende generatie werden er alleen twee kleindochters geboren, waardoor deze tak in de mannelijke lijn uitgestorven is. De oudste zoon werd werkzaam op het Ministerie van Financiën en de jongste zoon ging de diplomatieke dienst in en werd uiteindelijk consul-generaal in Londen. Hun oudste dochter was in de jaren 1957-1970 grootmeesteres van Koningin Juliana en werd daarna grootmeesteres-hon.

Ook benieuwd naar wat er verder geveild wordt bij Veilinghuis Van Spengen? Kijk dan in de online catalogus op https://vanspengen.cloudcatalogus.nl/Home/Catalog#

Afb. 2. Vier zilveren sauspannetjes met het alliantiewapen Teixeira de Mattos-Van den Berch van Heemstede. Foto met hartelijke dank aan Veilinghuis Van Spengen in Hilversum.