Veilingnieuws Zeeuws Veilinghuis 12 dec. : het getijdenboek van Charles Burggraaf van Aefferden en de herinneringsmedaille Mollerus

Afb. 1 en 2. Het getijdenboek uit het bezit van jonkheer Charles Burggraaf van Aefferden. Foto’s met hartelijke dank aan het Zeeuws Veilinghuis in Middelburg.

Op dinsdag 12 december vindt bij het Zeeuws Veilinghuis in Middelburg een Exclusive Items veiling plaats met onder meer een getijdenboek uit de 15e eeuw van jonkheer Charles Burggraaf van Aefferden en een zilveren medaille ter herinnering aan dominee Johannes Mollerus (1616-1689). Lees het verhaal hierbij hieronder of kijk in de online catalogi van het Zeeuws Veilinghuis op https://zeeuwsveilinghuis.nl/agenda/

Lotnummer 10 betreft een 15e-eeuws getijdenboek dat afkomstig is uit het bezit van jonkheer Charles Burggraaf van Aefferden. Het getijdenboek is afkomstig uit de omgeving van Spa, bevat ca. 370 pagina’s en is in de 17e/18e eeuw opnieuw in half-leer gebonden.

De stamvader van de familie Van Aefferden was in de jaren 1559-1579 rentmeester van de domeinen in stad en ambt Geldern en een zoon werd verschreven in de Ridderschap. Een nakomeling in de 8ste generatie werd in 1816 benoemd in de Ridderschap van Limburg met akte  van bewijs, wat als erkenning van adeldom opgevat moet worden. Diens zoon, jonkheer Albertus Petrus Josephus Burggraaf van Aefferden, heer van Golten en Browis (1808-1892) koos in 1830 tijdens de Opstand de Belgische zijde en koos in 1839 voor de Belgische nationaliteit. Hij kreeg in 1871 de Belgische titel Burggraaf als dank er voor terug. Zowel zijn zoon als kleinzoon heetten Carolus/Charles en waren Belgisch Burggraaf en zouden beiden als eigenaar van dit getijdenboek in aanmerking kunnen komen. De Nederlandse tak van de familie Van Aefferden stierf in 2006 uit, maar de voornoemde kleinzoon nam in 1948 de Belgische nationaliteit aan en zijn nakomelingen leven als Burggraaf/Burggravin Van Aefferden in België voort.

Dat jonkheer Albertus Petrus Josephus Burggraaf van Aefferden, heer van Golten en Browis (1808-1892) in 1830 voor de Belgische zijde koos, leidde in de familie nog tot een groot conflict: zijn zusje jonkvrouwe Josephina Carolina Petronella Hubertina van Aefferden (1820-1888) werd verliefd op Jacobus Warnerus Constantinus van Gorkum (1809-1880) en deze zwager was juist een fel tegenstander van de Belgische Afscheiding. Zij huwden elkaar toch, ondanks politiek, religieuze en sociaal-economische bezwaren en nog heden getuigt in Roermond van hun liefde het beroemde graf-met-de-handjes (zie voor het verhaal hierbij een eerder bericht op onze website: https://www.adelinnederland.nl/het-verhaal-bij-een-graf-het-graf-handjes/

Het getijdenboek van Charles Burggraaf van Aefferden wordt getaxeerd op 5000-7000 euro.

Lotnummer 19 betreft een zilveren medaille ter herinnering aan dominee Johannes Mollerus (1616-1689). Als zoon van een Duitse predikant ging hij studeren in Franeker en Leiden. Hij werd achtereenvolgens rector van de Latijnse school in Kampen, gereformeerd predikant in Waardenburg en Neerijnen en uiteindelijk in Zaltbommel. Zijn achterkleinzoon, mr. Johan Hendrik baron Mollerus, heer van Westkerke en Wulpendaal (1750-1834) werd in de Nederlandse adel verheven en van hem stamt de huidige baron & Chef de Famille af en alle overige jonkheren/jonkvrouwen Mollerus.

De medaille is gegraveerd met het familiewapen Mollerus, de naam van de dominee en enkele bijbelteksten. Hij wordt getaxeerd op 300-500 euro.

Benieuwd naar wat er verder op 12 en 13 december geveild wordt bij het Zeeuws Veilinghuis in Middelburg? Kijk dan voor de online catalogi op https://zeeuwsveilinghuis.nl/agenda/

Afb. 3 en 4. De voor- en achterzijde van de zilveren herinneringsmedailles voor dominee Johannes Mollerus. Foto’s met hartelijke dank aan het Zeeuws Veilinghuis in Middelburg.