18-19 september: grote veiling van porselein en Aziatica bij het Zeeuws Veilinghuis

Afb. 1. V.l.n.r. een 17e-eeuwse rolvaas (15.000-20.000 euro), een 18e-eeuws bord met het familiewapen De Heere (3.000-4.000 euro) (verschillende familieleden kwamen uit Middelburg en waren betrokken bij de VOC) en een Kangxi schotel met bloemen en vogels (300-400 euro). Foto’s met hartelijke dank aan het Zeeuws Veilinghuis.

Opvallend in oude boedelinventarissen uit adellijk en regenten bezit is de grote hoeveelheid porselein die hierin wordt aangetroffen. Porselein – in adellijk taalgebruik ‘blauw’ genoemd – was geliefd en werd graag verzameld. Het kon op kasten, commodes en schoorsteenmantels geëtaleerd worden en getuigen van de rijkdom en smaak van een familie. Soms werden er zelfs speciaal serviezen op bestelling gemaakt (chine de commande) met het familiewapen.

Al sinds 1602 worden er veilingen van Chinees porselein in Middelburg gehouden en het Zeeuws Veilinghuis zet deze traditie voort. Nog niet zo lang geleden veilde zij veel porselein uit het bezit van de adellijke families Van Eysinga en Schimmelpenninck van der Oye. Op 18 en 19 september is er bij dit veilinghuis weer een grote veiling van porselein en Aziatica.

Kijk voor de catalogus (met de mogelijkheid voor online bieden) op http://www.zeeuwsveilinghuis.eu/catalogus.php.

Afb. 2. Advertentie: het Zeeuws Veilinghuis organiseert meerdere keren per jaar veilingen en vraagt ook inbreng van antiek, porselein en kunst.