Baarlo – De grafkelder van de familie Van Erp tot Holt en Baerle

Afb. 1. De nissen in de grafkelder. Foto met hartelijke dank aan stichting Dodenakkers – Kenniscentrum Funerair Erfgoed/René ten Dam, 2023.

In 1816 werd Henricus Wilhelmus Antonius baron van Erp, heer van Baerle en Baarlo (1759-1820) benoemd in de Ridderschap van Limburg en in 1822 volgde de erkenning van de titel baron/barones voor zijn kinderen. Twee zoons opteerden na 1830 voor de Belgische nationaliteit en hun nakomelingen behoren tot de Belgische adel. Vier dochters bleven ongehuwd en bewoonden kasteel Baerlo. Op de website van stichting Dodenakkers – Kenniscentrum Funerair Erfgoed is een zeer interessant verhaal te lezen over de grafkelder van de laatste drie freules Van Erp.

In 1890 deden drie freules een verzoek aan het parochiebestuur van Baarlo (Li.) om voor henzelf en hun ‘naastbestaanden’ een bijzondere begraafplaats te verkrijgen in de kelder, gelegen onder het (oude) kerkhof. De familie Van Erp tot Holt en Baerle was in 1787 in bezit gekomen van het Huis en de Heerlijkheid Baarlo. Leden van de familie zouden het kasteel in Baarlo bewonen tot 1906. Toen er nog begraven mocht worden in de kerk had de familie een tweetal grafkelders in de kerk in gebruik. De grafkelder op het koor was voor de familie zelf en die voor het Onze Lieve Vrouwe altaar voor de bedienden.

Link naar het hele verhaal op de site van stichting Dodenakkers – Kenniscentrum Funerair Erfgoed https://www.dodenakkers.nl/limburg/baarlo-de-grafkelder-van-de-familie-van-erp-tot-holt-en-baerle.html?fbclid=IwAR00o5_QJ4woN8aKXpzfzpkI_XgrZTCOmfTCR_v1rQ0Nvbue0FDb9st-kZU

Afb. 2. Marie Madeleine barones van Erp (r.) in Rome 1960 (collectie Historische Werkgroep de Borcht) via stichting Dodenakkers – Kenniscentrum Funerair Erfgoed.