Venduehuis online Next Door Veiling ma. 13 mrt. Met o.a. werk van jonkvrouwe Agnes van den Brandeler en Henriette Reuchlin-Lucardie

Afb. 1. gezicht op Chatou door jonkvrouwe Agnes van den Brandeler (1918-2003). Foto met hartelijke dank aan het Venduehuis in Den Haag.

Op maandag 13 maart eindigt de online Next Door veiling bij het Venduehuis in Den Haag met een brede keuze aan schilderijen en werken op papier, zilver, Europees en Aziatisch porselein, meubelen, design en andere kunstvoorwerpen. Bieden kan al vanaf 35 euro! Hierbij onder meer schilderijen door jonkvrouwe Agnes van den Brandeler en Henriette Reuchlin-Lucardie. Lees het verhaal hierbij hieronder of kijk in de online catalogus van het Venduehuis om te zien wat er verder geveild wordt op https://auctions.venduehuis.com/nl/#/auctions/7bfda611-429b-46c3-83aa-0aa6d4308859?lot_status=all

Lot 139 betreft een gezicht op Chatou door jonkvrouwe Agnes van den Brandeler (1918-2003). Jonkvrouwe Agnes van den Brandeler werd geboren op 18 oktober 1918 in Delft als dochter van jonkheer ir. Willem Cornelis Quirin van den Brandeler (1885-1971) en Hillegonda barones van Randwijck (1888-1970). In 1963 huwde zij haar verre familielid jonkheer ir. Andries Louis van den Brandeler (1902-1991), met wie zij de 19e-eeuwse geneesheer en curator van de Latijnse school dr. Martinus van den Brandeler (1790-1869) als gemeenschappelijke voorvader deelde.

Agnes van den Brandeler is haar leven lang een zeer productief kunstschilderes geweest. Zij volgde onder meer een opleiding aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Zij maakte vele reizen, waarvan de neerslag in haar schetsboeken en schilderijen is terug te zien. In 1991 richtte zij haar eigen stichting op, om haar artistieke nalatenschap te behouden en toegankelijk te maken. Agnes van den Brandeler overleed op 15 maart 2002 in Hengelo (Gld). In 2009 volgde een biografie door Alied Ottevanger en Ileen Montijn, die een zeer mooi beeld biedt van haar leven en werk.

Het betreft een gouache op papier, is een gezicht op Chatou, is gesigneerd, meet 44,5×62 cm en bieden kan vanaf 40 euro.

Lot 377 betreft een stilleven met appels en kannen door Henriette Johanna Reuchlin née Lucardie (1877-1970), echtgenote van jonkheer Maarten Reuchlin (1873-1925). Henriette Johanna Lucardie werd geboren op 28 april 1877 in Rotterdam als dochter van Jean Pieter Johannes Lucardie en Maria Veder. Haar vader was makelaar in Rotterdam en directeur Rotterdamse Visscherij. De familie Lucardie werd in 1925 genoemd voor opname in het Blauwe Boekje van het Nederland’s Patriciaat, maar de opname werd nooit geëffectueerd. Op 28 maart 1901 trad zij in het huwelijk met jonkheer Maarten Reuchlin. Hij was, naast wijnkoper, lid van de firma M. Reuchlin & Zoon in Rotterdam, een firma in wijnen en gedestilleerde dranken, commissaris van de Holland-Amerika Lijn en bestuurslid van enkele verzekeringsmaatschappijen.

Haar schoonvader, jonkheer Otto Reuchlin (1842-1924) was directeur van de Ned.-Amerikaansche Stoomvaart Mij, die onder de naam Holland-Amerika Lijn grote bekendheid genoot. Ook haar zwager, jonkheer Johan George Reuchlin (1874-1912) was hiervan directeur. In 1912 werd haar zwager uitgenodigd om als gast tijdens de eerste reis op de Titanic mee te varen – hij was één van de drie Nederlandse passagiers en één van de ruim 1500 slachtoffers bij de ondergang van de Titanic.

Henriette Johanna Lucardie en Maarten Reuchlin kregen samen één zoon. Haar echtgenoot overleed in 1925 in het Zwitsers Davos, waar hij vermoedelijk om gezondheidsredenen verbleef, op 52-jarige leeftijd. Zijzelf bleef actief als kunstenares, na een opleiding aan de Rotterdamse academie, en kreeg onder meer etslessen van Antoon Derkzen van Angeren en lessen in lithograferen van Simon Moulijn. Daarnaast schilderde en aquarelleerde zij en maakte pentekeningen en hout- en kopergravures. Zij schilderde portretten, landschappen, stillevens en bloemen in impressionistische stijl en exposeerde in binnen- en buitenland. Als kunstenares was zij lid van Arti et Amicitiae in Amsterdam, de Vereeniging Sint Lucas in Amsterdam en van de Rotterdamsche Kunstenaars-Sociëteit. Museum Boymans van Beuningen bezit een collectie grafiek van haar.

Op 20 september 1970 overleed zij in Rotterdam en werd bijgezet bij haar echtgenoot in het familiegraf op begraafplaats Crooswijk.

Het schilderij betreft een stilleven met appels en kannen, is gesigneerd, meet 63×75 cm en bieden kan vanaf 35 euro.

Benieuwd naar wat er verder geveild wordt? Kijk dan in de online catalogus van het Venduehuis in Den Haag: https://auctions.venduehuis.com/nl/#/auctions/7bfda611-429b-46c3-83aa-0aa6d4308859?lot_status=all

Afb. 2. Stilleven met appels en kannen door Henriette Johanna Reuchlin née Lucardie (1877-1970). Foto met hartelijke dank aan het Venduehuis in Den Haag.