Backerdag 2021: zeer geslaagde dag

Afb. 1. Een grote opkomst van nazaten van de familie Backer en geïnteresseerden op deze jaarlijkse Backerdag, die hier poseren voor Backershagen. Foto met hartelijke dank aan de Backer Stichting en fotografe jonkvrouwe Marjolein van Panhuys/ www.instagram.com/marjoleinvanpanhuys

In 1910 werd de Backer Stichting opgericht door jonkheer mr. Johan Ferdinand Backer (1856-1928) met als doel om het rijke en bijzondere erfgoed van de familie bijeen te houden. Anno 2021 beschikt deze stichting over een website met een uitgebreide database, waarin het bezit online is terug te zien: www.backercollectie.nl

Onlangs werd de jaarlijkse Backerdag voor nazaten en geïnteresseerden wederom georganiseerd en dit keer vond deze op Backershagen plaats. Er waren meerdere activiteiten georganiseerd op deze historische en fraaie buitenplaats, die in 1726 is gesticht door Cornelis Backer en zijn echtgenote Maria Clara Backer-Van der Hagen.

Afb. 2. V.l.n.r. vier aanwezige leden van het bestuur van de Backer Stichting: jonkheer Maarten Bas Backer (bestuurslid communicatie/website), Sidonie Fabius (bestuurslid coördinatie evenementen), jonkheer Robert Quarles van Ufford (voorzitter), Aernout van der Mersch (secretaris), die in de vrouwelijke lijn een nazaat is van de jonkheren Backer. Foto met hartelijke dank aan de Backer Stichting en fotografe jonkvrouwe Marjolein van Panhuys/ www.instagram.com/marjoleinvanpanhuys

Onder deskundige leiding werden bijna alle onderdelen van het historisch ensemble van deze buitenplaats hebben bekeken, zoals de historische schelpengrot of hermitage, het hertenhuisje,  de theekoepel, het toegangshek, maar ook Klein Backershagen en de historische park- en tuinaanleg, die momenteel met grote zorg wordt teruggebracht naar de historische staat van de familie Backer. Hiervoor zijn – mede aangemoedigd door de Backer Stichting – in de laatste jaren door de gemeente Wassenaar en de provincie Zuid-Holland substantiële middelen beschikbaar gesteld.

Kijk voor meer informatie over de Backer Stichting en voor meer foto’s van deze Backerdag op www.backercollectie.nl.

Afb. 3.  Als blijvende herinnering aan deze Backerdag werd een Grootbladige Linde geplant op Backershagen. Foto met hartelijke dank aan de Backer Stichting en fotografe jonkvrouwe Marjolein van Panhuys/ www.instagram.com/marjoleinvanpanhuys
Afb. 4. Op deze Backerdag was een kleine expositie ingericht in het Hertenhuisje, dat vergezeld ging van deze publicatie door de Backer Stichting. Foto met hartelijke dank aan de Backer Stichting en fotografe jonkvrouwe Marjolein van Panhuys/ www.instagram.com/marjoleinvanpanhuys