Benoeming nieuw Raadslid Hoge Raad van Adel

Afb. mr. Nine van Gent-barones van der Feltz. Foto met hartelijke dank aan de Hoge Raad van Adel.

Bij Koninklijk besluit van 13 december 2022 is mr. H.M.A.F. (Nine) van Gent-barones van der Feltz benoemd tot lid van de Hoge Raad van Adel met ingang van 1 januari 2023.

Lees meer via het persbericht op de site van de Hoge Raad van Adel  https://www.hogeraadvanadel.nl/actueel/nieuws/2023/02/01/benoeming-nieuw-raadslid