Bezoek aan kasteel Rechteren

Afb. 1. Kasteel Rechteren weerspiegeld in het water, dat een dode zijarm is van de nabij gelegen rivier de Overijsselse Vecht.

Kasteel Rechteren in Dalfsen behoort tot de belangrijkste kastelen in Nederland. Er zijn in Nederland nog maar weinig kastelen waarvan de huidige bewoners afstammen van de allereerste in de bronnen vermelde eigenaren. De familie Van Rechteren Limpurg behoort niet alleen tot dit kleine, selecte gezelschap, maar is daarnaast ook de enige adellijke familie in Nederland die dezelfde naam draagt als hun stamslot. Hiermee behoort de familie overigens ook binnen de Europese adel tot een zeer select gezelschap, want er zijn nog maar weinig adellijke geslachten die in het bezit zijn van het stamslot van hun familie met dezelfde naam.

Afb. 2. Boven op het bordes, in het midden: jonkheer Robert Quarles van Ufford, voorzitter van de Nederlandse Kastelenstichting, heet de aanwezigen welkom. Rechts van hem: Christiaan graaf van Rechteren Limpurg.

Door een huwelijk ergens in de jaren 1345-1347 kwamen de Van Rechterens, toen nog Van Hekeren geheten, door huwelijk met de erfdochter van Rechteren in het bezit van Rechteren. Dit huwelijk met Lutgart van Voorst was één van de vele succesvolle allianties in de familie, die het aanzien en het familiebezit zouden vergroten. Noemden hun nakomelingen zich aanvankelijk nog Van Hekeren genaamd van Rechteren, in latere eeuwen werd het Van Rechteren.

Afb. 3. De achterkant van het kasteel, waar eertijds de hoofdingang is geweest.

Een tweede belangrijk huwelijk voor de familienaam was in 1711: Joachim Hendrik Adolf Graaf van Rechteren (1687-1719) trad toen in het huwelijk met Amalia Alexandrina Frederica des H.R. Rijksgravin von Limpurg Speckfeld. Door dit huwelijk kreeg de familie rechten op een deel van het graafschap Limpurg-Speckfeld in het Heilige Roomse Rijk en wordt sindsdien tot de regerende families in Europa gerekend.

Op vrijdag 12 mei jl. vond er een bezoek aan kasteel Rechteren plaats, dat georganiseerd werd door de Nederlandse Kastelenstichting. Naast een rondleiding door Christiaan graaf van Rechteren Limpurg door het kasteel, was er ook een rondleiding in het park. Tijdens beide rondleidingen kregen de deelnemers onder meer te zien en te horen welke vernieuwingen en verbeteringen er tot stand zijn gebracht. Het maakt Rechteren tot een kasteel waar de geschiedenis levend blijft en tegelijk wordt vernieuwd.

Voor meer informatie over de Nederlandse Kastelenstichting en de excursies voor haar donateurs zie https://www.kastelen.nl/

Afb. 4. Het park is in de afgelopen verjongd en vernieuwd, waarbij vele nieuwe boomsoorten zijn aangeplant, zodat ook de komende generaties kunnen genieten van mooie doorkijkjes.