Blog over de Friese kapitein Juw van Eysinga

Afb. De grafsteen van Juw van Eysinga in Wirdum. Foto met hartelijke dank aan http://buwalda.blogspot.com.

André Buwalda en Jeroen Punt werken samen aan een reconstructie van de kapiteins in de Friese compagnies in de 16e en 17e eeuw, met name tijdens de 80-jarige oorlog. Dit waren hoofdzakelijke leden van de Friese adel en zij proberen wekelijks hierover een blog te schrijven.

In hun nieuwste blog gaat het over Juw van Eysinga, telg uit een bekende Friese adellijke familie. Over hem valt in het dagboek van stadhouder Willem Frederik in het jaar 1648 de volgende passage te lezen: ‘Hij seyde dat de Eissinga so olde edelluyden niet waeren, en de overste lieutenant Eissinga had Grettinga tot een vrauw, en sijn moeder [Lisck van Juwsma] wass een slechte vrau van Douay.’

Lees het hele verhaal op http://buwalda.blogspot.com/2019/04/friese-kapiteins-8-juw-van-eysinga.html