Boekennieuws: Hendrik Prins van Oranje-Nassau. Stadhouder in Luxemburg

Afb. 1. Rogier Moulen Janssen (links), auteur van ‘Hendrik Prins van Oranje-Nassau. Stadhouder in Luxemburg’, overhandigde op de ambassade van Luxemburg het eerste exemplaar van de tweede en uitgebreide druk van zijn boek aan Z.E. Mike Hentges, ambassadeur van Luxemburg in Nederland.

Donderdag 18 januari 2024 werd de tweede (en uitgebreide) druk van het boek over het stadhouderschap van prins Hendrik door Rogier Moulen Janssen aan ambassadeur Hentges op de Luxemburgse ambassade in Den Haag overhandigd. De heer Mike Hentges bleek zeer ingenomen met deze publicatie, waarmee de langdurige én bijzondere band tussen Luxemburg en Nederland nog eens extra wordt onderstreept.

Van 1815 tot 1890 waren Nederland en het groothertogdom Luxemburg door een personele unie verbonden. Prins Hendrik van Oranje-Nassau (1820-1879), jongste broer van koning-groothertog Willem III, speelde hierin een belangrijke rol. Bekend als “le Prince Henri des Pays-Bas, Lieutenant-Représentant du Roi-Grand-Duc” functioneerde hij vanaf 1850 tot aan zijn vroege dood in 1879 als stadhouder in Luxemburg. Een verlegen man, die indien nodig ook gedecideerd kon optreden. De eerste jaren van zijn stadhouderschap verliepen moeizaam, maar na verloop van tijd dwong hij door zijn optreden bij regering en volk steeds meer respect af. Hij verdedigde de belangen van ‘zijn’ Luxemburg met verve. De prins moest vooral in 1867, het jaar van de “Luxemburgse kwestie”, laveren tussen de verschillende politieke belangen van zijn broer en de regeringen van Luxemburg, Nederland, Pruisen en Frankrijk. Hij wist echter op cruciale momenten het overzicht te behouden en zag zijn ideeën tijdens de Conferentie van Londen in mei 1867 gerealiseerd en redde daarmee de onafhankelijkheid van zijn “patrie adoptive”.

De publicatie kwam tot stand na uitgebreid archiefonderzoek in het Koninklijk Huisarchief en Nationaal Archief in Den Haag en de Archives nationales de Luxembourg. Ook werd een omvangrijke literatuurlijst geraadpleegd.

Te bestellen bij de auteur via moulenjanssen@kpnmail.nl  € 21,50 (excl. € 4,16 verzendkosten) en te koop bij Boekhandel Van Kemenade & Hollaers Ginnekenweg 52-54 in Breda.

Afb. 2. Hendrik Prins van Oranje-Nassau (1820-1879) was een zoon van Koning Willem II en werd in 1850 stadhouder van Luxemburg, waarvan zijn broer Koning Willem III de regerende Groothertog was.