Overleden: mr. Z.F. baron van Dorth tot Medler (1950-2024)

Afb. 1. Mr. Zeno Frans baron van Dorth tot Medler (1950-2024), portret door Scott Bartner. Linksboven het familiewapen van Dorth. De boeken zijn een verwijzing naar de onderwerpen die Zeno van Dorth interesseerden, de globe is een verwijzing naar de landen waar hij als diplomaat actief was en rechtsboven is het huis ‘t Medler te zien. Foto met hartelijke dank aan Scott Bartner/ Scott E. Bartner, kunstschilder, gespecialiseerd in olieverfportretten en getekende portretten

Mr. Zeno Frans baron van Dorth tot Medler geboren 18 oktober 1950 huis ’t Medler, Vorden, mede-eigenaar landgoed ’t Medler, oud-diplomaat, Ridder van Eer en Devotie in de Souvereine Militaire Hospitaal Orde van Malta, overleden ’s-Gravenhage 25 januari 2024, zoon van mr. Reinder Engelbert baron van Dorth tot Medler en Rudolphine Bernardine Valck Lucassen.

Hij stamde uit een geslacht, waarvan de stamvader Eleger van Heeckeren in 1270 als schout van Salland vermeld werd en deze was eigenaar van de Hof te Dorth in Bathmen. In de volgende generatie werd de naam hiervan overgenomen en sindsdien heette de familie Van Dorth. De Hof te Dorth vererfde uiteindelijk in de vrouwelijke lijn, maar in 1650 werd ’t Medler in Vorden familiebezit. De familie Van Dorth tot Medler behoort tot de weinige adellijke geslachten, waarvan (een deel van) de familienaam ook nog daadwerkelijk verwijst naar bestaand familiebezit: het 300 hectare grote landgoed en huis ’t Medler in Vorden.

Zeno van Dorth voelde zich nauw met allen en alles op ’t Medler verbonden en heeft zich met hart en ziel voor ’t Medler ingezet; ’Zeno en ’t Medler waren onafscheidelijk’, zoals in één van de annonces na zijn overlijden was te lezen.

Vandaag vond in de Dorpskerk van Vorden het afscheid plaats. Het condoleren na afloop was, vanzelfsprekend, op het huis ’t Medler.

In het komende magazine van de stichting Adel in Nederland volgt een uitgebreid In Memoriam.

Afb. 2. Huis ‘t Medler in Vorden – sinds 1650 familie van de Van Dorths. Door Ansfreedom – Eigen werk, CC BY-SA 3.0 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21820061