Boekpresentatie: Haagse en Leidse buitenplaatsen. Over landelijke genoegens van adel en burgerij

Afb. Kunsthistoricus René Dessing overhandigt zijn nieuwste boek aan Gedeputeerde mr. Rik Janssen.
Afb. 1. Kunsthistoricus René Dessing overhandigt zijn nieuwste boek aan gedeputeerde mr. Rik Janssen.
Afb. 2. De voorkant van het boek Haagse en Leidse buitenplaatsen.
Afb. 2. De voorkant van het boek Haagse en Leidse buitenplaatsen.

Op buitenplaats De Paauw in Wassenaar vond gisteren de boekpresentatie plaats van dit nieuwste boek over buitenplaatsen van kunsthistoricus René Dessing. Na het welkomstwoord door uitgever Jaap Verschoor sprak drs. Jan Hoekema, burgemeester van Wassenaar, die René Dessing ‘Mr. Buitenplaats’ noemde vanwege zijn publicaties over buitenplaatsen en het op de kaart zetten van dit erfgoed.

Hierna was er een causerie door Jet Pijzel-Dommisse, conservator toegepaste kunst van het Haags Gemeentemuseum, die de aanwezigen in de sfeer van buitenplaatsen in het verleden wist te krijgen door een beeldend verhaal te vertellen rondom woorden als ‘retraite’ en ‘descente’.

Daarna sprak René Dessing, de auteur van het boek, en hij vertelde over de rijke geschiedenis van de buitenplaatsen in zijn boek, die zich uitstrekte over eeuwen en waarvan de eigenaren uit verschillende groepen afkomstig waren, zoals adel, hoge ambtenaren, wetenschappers, kooplieden en diplomaten. Hierin verschilden deze buitenplaatsen enorm ten opzichte van de buitenplaatsen in zijn vorige boek (De Amsterdamse Buitenplaatsen. Een vergeten stadsgeschiedenis, 2015), die vrijwel allen door rijke Amsterdamse kooplieden gesticht werden in een en dezelfde periode.

Afb. 3. Drs. Jan Hoekema, burgemeester van Wassenaar, heet de aanwezigen welkom op gemeentehuis De Paauw.
Afb. 3. Drs. Jan Hoekema, burgemeester van Wassenaar, heet de aanwezigen welkom op gemeentehuis De Paauw.

Vervolgens overhandigde hij het eerste exemplaar aan mr. Rik Janssen, lid Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en belast met onder meer cultureel erfgoed, die het belang van dit boek onderstreepte, want hiermee wordt dit belangrijke erfgoed op de kaart gezet en voor een groot publiek toegankelijk gemaakt.

Afb. 4. De genodigden, waaronder ook buitenplaatsbewoners, in de grote zaal van De Paauw.
Afb. 4. De genodigden, waaronder ook buitenplaatsbewoners, in de grote zaal van De Paauw.

Binnenkort volgt op AiN de boekrecensie, maar bent u nu al benieuwd en wilt u dit rijkgeïllustreerde boek over ruim veertig nog bestaande historische buitenplaatsen in de buurt van Den Haag, Wassenaar en Leiden nu al bestellen, kijk dan op www.kantoorverschoor.nl/portfolio/haagse-en-leidse-buitenplaatsen/.