Familiefonds Hurgronje: 250e ledenvergadering en boek

Afb. De voorkant van het boek. Foto met dank aan www.verloren.nl.
Afb. De voorkant van het boek. Foto met dank aan www.verloren.nl.

Afgelopen zaterdag vond op een bijzondere locatie, het abdijcomplex in Middelburg, de 250e ledenvergadering plaats van het Familiefonds Hurgronje. Dit fonds werd bij notariële akte van 3 februari 1767 bij notaris Jacobus van Dijcke te Vlissingen opgericht met als doel familieleden in nood en goede doelen in Zeeland te ondersteunen. Zo stelde het fonds in 2013 de leerstoel Geschiedenis van Zeeland in de Wereld aan het University College Roosevelt in Middelburg in en verleent het financiële bijdragen voor onderzoek en onderwijs met betrekking tot Zeeland in wereldhistorisch perspectief.

De stamouders zijn Isaäc Hurgronje (1652-1706) en Josina Phoenix (1663-1711) en al hun nakomelingen, waaronder de jonkheren en jonkvrouwen Snouck Hurgronje, behoren tot de gerechtigden in het fonds.

Aan het eind van de 250e vergadering werd het boek ‘Reislustige Zeeuwse regenten’ gepresenteerd, dat in opdracht en voor rekening van het Familiefonds is uitgegeven. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan de Commissaris van de Koning in Zeeland drs. J.M.M. Polman met een toelichting van de initiatiefnemer jonkheer Matthijs Snouck Hurgronje (oud- administrateur van het Familiefonds) en van de schrijfster mevrouw Irene Storm van Leeuwen-van der Horst

Het boek berust op een manuscript van Johan Steengracht, dat nog aanwezig is in de bibliotheek van kasteel Duivenvoorde, maar vooral ook op de ongeveer 100 18e eeuwse prenten van diverse objecten in Engeland. Steengracht ging in 1769 met twee broers Isaac en Paul Hurgronje en Paulus Ribaut op reis vanuit Middelburg naar Londen, via Calais en Dover, en zij maakten vervolgens een uitgebreide reis door Zuid-Engeland.

Link naar meer informatie over het boek en bestelmogelijkheid: www.verloren.nl/boeken/2086/244/5928/reizen-en-schepen/reislustige-zeeuwse-regenten.