Fonds voor Cultuurparticipatie, nieuwe leden RvT: Anne-Marie Bruggert en Robert Quarles van Ufford

Afb. Anne-Marie Bruggert en Robert Quarles van Ufford: nieuwe leden van de raad van toezicht van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Met ingang van 1 mei ’21 zijn Anne-Marie Bruggert en Robert Quarles van Ufford door minister van Engelshoven voor vier jaar benoemd tot lid van de raad van toezicht van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Jonkheer Robert Quarles van Ufford (1967) is historicus met een internationale carrière gericht op cultuur en maatschappelijke ontwikkeling en een focus op duurzaam beheer en toegankelijkheid van erfgoed. Daarnaast is Robert ook goed bekend met de podiumkunsten en het brede culturele veld. Robert was directeur van de Nationale Monumentenorganisatie, lid van Programmaraad Dutch Culture van OCW en Algemeen Secretaris Nationale UNESCO Commissie waar hij betrokken was bij bijvoorbeeld de Werelderfgoed Conventie en het Unesco Scholennetwerk.

Anne-Marie Bruggert (1967) is voormalig hoofd Financiën afdeling kunsten en erfgoed bij het ministerie OCW en was o.a. programmamanager Cultuur bij Gemeente Arnhem. Na een carrière bij de overheid heeft ze de overstap gemaakt naar de advieswereld (op gebied van o.a. data vraagstukken overheid). Tegelijkertijd heeft ze ook de overstap van finance naar digitalisering gemaakt en is ze nu gespecialiseerd in automatiseringsoplossingen en informatievraagstukken. Op dit moment is Anne-Marie Consultant bij Telengy Management & Advies.