Geboren: Folmer & Folmer

Afb. Het familiewapen Van Harinxma thoe Slooten.
Afb. Het familiewapen Van Harinxma thoe Slooten.

Alexander Pieter Lodewijk Folmer & Ysbrand Douwe Binnert Folmer, geboren Utrecht 22 december 2016, zoons van Tiddo Folmer en Wilhelmina Louise Clara (‘Willemijn’) Folmer née barones van Harinxma thoe Slooten.

De familie Folmer is een familie die is opgenomen in het blauwe boekje van het Nederland’s Patriciaat.