Geboren: Lokin

Afb. Het familiewapen Van Rappard.

Charlotte Carlette Asta Lokin, geboren Amsterdam 14 maart 2020, dochter van Emmanuel Charles Herman Jan Lokin en Dominique Carlette Lokin née jonkvrouwe van Rappard.