Gemeenteraad van Baarn gaat voor herbenoeming burgemeester Mark Röell

Afb. Jonkheer Mark Alexander Röell, burgemeester van Baarn. Foto met dank aan de gemeente Baarn/Mirella Boot Fotografie.

Jonkheer Mark Alexander Röell (1965) is sinds 2011 burgemeester van Baarn. Afgelopen woensdag besloot de gemeenteraad van Baarn om hem voor te dragen voor een herbenoeming, zodat hij nog zes jaar langer burgemeester van Baarn kan blijven. Mark Röell is op dit moment de enige adellijke burgemeester in Nederland.

Op de website van de gemeente Baarn is het onderstaande persbericht te lezen:

De gemeenteraad van Baarn heeft op 23 november 2022 in een besloten vergadering ingestemd met de aanbeveling tot herbenoeming van burgemeester Mark Röell en zal dit kenbaar maken aan de commissaris van de Koning, de heer Hans Oosters. De tweede ambtstermijn van burgemeester Röell eindigt op 31 maart 2023. Een herbenoeming geldt voor een periode van zes jaar.

Tijdens de openbare vergadering heeft de voorzitter van de vertrouwenscommissie, de heer Bruins, over de herbenoeming het volgende medegedeeld:

“De raad heeft net in een besloten vergadering het besluit genomen om Jonkheer Mark Röell aan te bevelen voor herbenoeming voor een nieuwe termijn van zes jaar als burgemeester van Baarn, via de commissaris van de Koning, bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Er is veel waardering voor de manier waarop de burgemeester het ambt vervult. Hij is in al zijn rollen als burgemeester betrokken, verbindend, benaderbaar, altijd oprecht geïnteresseerd en aimabel. In onze gemeente wordt hij als een echte burgervader ervaren. Namens de raad feliciteer ik de burgemeester van harte met zijn voordracht voor herbenoeming. Wij kijken uit naar de blijvende samenwerking.”

De commissaris van de Koning had op 22 september 2022 de raad een brief gezonden over het aflopen van de benoemingstermijn van burgemeester Mark Röell. In deze brief gaf de commissaris van de Koning aan dat de burgemeester heeft laten weten dat hij graag in aanmerking komt voor herbenoeming.

De gemeenteraad heeft op grond van de Gemeentewet de taak om een aanbeveling tot herbenoeming op te stellen. Op 28 september 2022 stelde de raad een verordening vast waarin de voorbereiding van de herbenoeming nader werd geregeld. In dezelfde vergadering is een vertrouwenscommissie ingesteld, die de aanbeveling zorgvuldig heeft voorbereid. Naast de heer Bruins bestond de vertrouwenscommissie uit de heer Bosman, de heer Van Hardeveld, mevrouw Oortman Gerlings-van Hal en de heer Schouten. De commissie is bijgestaan door de griffier, mevrouw Heusingveld.

De vertrouwenscommissie adviseerde de gemeenteraad om burgemeester Röell voor herbenoeming voor een derde termijn aan te bevelen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Burgemeesters worden bij Koninklijk Besluit benoemd en herbenoemd. De aanbeveling van de raad wordt dan ook, door tussenkomst van de commissaris van de Koning, aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bron: https://www.baarn.nl/gemeenteraad-van-baarn-gaat-voor-herbenoeming-burgemeester-mark-roell