Zondag 4 dec.: timed online veiling Veilinghuis Peerdeman met miniatuur graaf Van Hogendorp en zilveren tabaksdoos Schuurbeque Boeye

Afb. 1. Dirk graaf van Hogendorp (1797-1845), door Hendrik Willem Caspari (1770-1829). Foto met hartelijke dank aan Veilinghuis Peerdeman.

Op zondag 4 december loopt er een timed online veiling af bij Veilinghuis Peerdeman in Utrecht met kunst, antiek, design, sieraden en ook een miniatuurportret van Dirk graaf van Hogendorp en een zilveren tabaksdoos met het familiewapen Schuurbeque Boeye. Lees het verhaal hieronder en kijk voor de online catalogus van Veilinghuis Peerdeman op https://veilinghuispeerdeman.nl/main.php?mode=catalogselect

Lotnummer 249 betreft een miniatuurportret van Dirk graaf van Hogendorp (1797-1845), dat gesigneerd is door Hendrik Willem Caspari (1770-1829) en gedateerd is 1827. Het wordt getaxeerd op 120-160 euro.

Mr. Dirk graaf van Hogendorp was een zoon van de bekende staatsman mr. Gijsbert Karel graaf van Hogendorp (1762-1834) en diens echtgenote Hester Clifford (1766-1826). Hij studeerde rechten in Leiden en promoveerde daar in 1822. Het jaar erna maakte hij samen met zijn studievriend Jacob van Lennep (1802-1868) een voettocht door Nederland, waarbij het woeste landschap en het verval beschreven worden aan de vooravond van de industrialisatie.

Hij werd substituut officier van justitie te Amsterdam, raadsheer in het gerechtshof te ’s-Gravenhage en buitengewoon lid van de Tweede Kamer. In 1830 huwde hij zijn nichtje jonkvrouwe Marianne Cathérine van Hogendorp (1805-1878) en samen kregen zij acht kinderen. In 1845 kwam hij te overlijden en zijn weduwe liet de volgende annonce plaatsen: ‘Het heeft den Almagtigen behaagd, heden middag ten twee ure, alhier, in den ouderdom van ruim 47 jaren, aan eene zenuwzinkingziekte van 14 dagen, tot zich te roepen mijn hartelijk geliefden echtgenoot, Mr. DIRK Grave van HOGENDORP, Lid van de Ridderschap van Zuidholland en Raadsheer in het Geregtshof alhier.’

De Amsterdamse dichter en historicus Isaäc da Costa roemde hun innige vriendschap en het uitnemend karakter van zijn edelen vriend, waarbij hij ‘den heerlijken invloed van hét echt christelijk geloof’ had gezien.

Lotnummer 2297 betreft een zilveren tabaksdoos met een gegraveerd familiewapen. Nader onderzoek door AiN bracht aan het licht dat het hier het familiewapen Schuurbeque Boeye betreft. De tabaksdoos wordt getaxeerd op 40-60 euro.

Benieuwd naar wat er verder geveild wordt op zondag 4 december bij Veilinghuis Peerdeman in Utrecht? Kijk dan in de online catalogus op https://veilinghuispeerdeman.nl/main.php?mode=catalogselect

Afb. 2. Een zilveren tabaksdoos met het familiewapen van de jonkheren Schuurbeque Boeye. Foto met hartelijke dank aan Veilinghuis Peerdeman.