De gerestaureerde en herplaatste grafstenen Vegelin van Claerbergen

Afb. Op de foto’s v.l.n.r. de grafstenen Vegelin van Claerbergen, Van der Wyck en Vegelin van Claerbergen-Van der Wyck.
Afb. Op de foto’s v.l.n.r. de grafstenen Vegelin van Claerbergen, Van der Wyck en Vegelin van Claerbergen-Van der Wyck.

Pp de Noorderbegraafplaats in Assen zijn iedere week vele vrijwilligers al jarenlang bezig met de restauratie van het bijzondere funeraire erfgoed. Grafstenen worden weer leesbaar gemaakt en roestige hekwerken worden in oude glorie hersteld. Wie zich een goed beeld wil vormen van een begraafplaats in de 19e eeuw, moet hier zeker eens gaan kijken.

Vorig jaar werd er een bijzondere ontdekking gedaan: al jaren bleken er omgekeerde zerken in de grond te liggen. Toen deze werden omgedraaid, bleken dit de grafstenen te zijn van Everdina Josina Vegelin van Claerbergen née jonkvrouwe van der Wyck en haar dochter. Everdina Josina werd geboren in 1788 op het Huis ’t Laar in Ommen en huwde in 1818 jonkheer Epo Sjuck Burmania Vegelin van Claerbergen (1790-1831).

Haar echtgenoot was aanvankelijk ontvanger der belastingen in Jelsum en later controleur der belastingen in Meppel (1816-1817) en in Assen (1818-1820). Daarnaast was hij lid van de Provinciale Staten en lid van de Ridderschap van Friesland. In 1831 kwam hij te overlijden en weduwe geworden woonde zij met haar drie minderjarige kinderen in Assen. Hier overleed zeven jaar later haar oudste dochter jonkvrouwe Christina Anskje Vegelin van Claerbergen op achttienjarige leeftijd. Zelf overleed zij in 1849 op zestigjarige leeftijd.

Wat de gevonden zerk van Everdina Josina extra bijzonder maakt, is het uitgehakte alliantiewapen Vegelin van Claerbergen-Van der Wyck. De plek waar de teruggevonden grafzerken van moeder en dochter een plaats hebben gekregen is naast het graf van haar broer jonkheer mr. Hendrik Jan Leopold van der Wyck (1792-1860), waar zij volgens de begraafregisters ook begraven liggen.

Foto’s met hartelijke dank aan de Stichting Noorderbegraafplaats Assen (www.snba.nl/) op hun facebookpagina www.facebook.com/noorderbegraafplaatsassen.