Het grafmonument van Anna van Ewsum


Anna van Ewsum (1640-1714) stamde uit één van de belangrijkste geslachten van Groningen en bracht als erfdochter door huwelijk de borg Nienoord in het bezit van de graven Van Inn- en Kniphausen. Ter nagedachtenis aan haar eerste man liet zij door Rombout Verhulst een wonderschoon grafmonument oprichten en verwierf daarmee zelf ook marmeren onsterfelijkheid. Toen zij hertrouwde, werd het praalgraf gewijzigd en er volgde een toevoeging met een beeld van haar tweede echtgenoot.