Boekentip voor Sint: ‘Haagse en Leidse buitenplaatsen. Over landelijke genoegens van adel en burgerij’

Afb. De voorkant van het boek 'Haagse en Leidse buitenplaatsen.
Afb. De voorkant van het boek ‘Haagse en Leidse buitenplaatsen.

Buitenplaatsen spreken tot de verbeelding en zij roepen herinneringen op aan een rijk verleden. In het verstedelijkt landschap van Nederland liggen deze historische, kasteelachtige huizen vaak als groene eilandjes tussen hoog opgaand geboomte verscholen, omringd door tuinen en bijgebouwen als koetshuizen en oranjeriën.

De buitenplaatscultuur kende in Nederland in de 17e en 18e eeuw een periode van grote bloei en ooit moeten er duizenden grote en ook kleine buitenplaatsen geweest zijn, maar anno 2016 zijn er nog maar 552 officieel erkende buitenplaatsen over, waarvan er 56 in Zuid-Holland gelegen zijn.

René W.Chr. Dessing, directeur van de Stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen (www.skbl.nl), was in 2012 de initiator en organisator van het Themajaar van de historische buitenplaatsen en schreef meerdere publicaties over dit thema. Van zijn hand verscheen nu dit naslagwerk ‘Haagse en Leidse buitenplaatsen. Over landelijke genoegens van adel in burgerij’. In de vlot en helder geschreven inleiding wordt het ontstaan van buitenplaatsen in historisch perspectief geplaatst en krijgt de lezer informatie over de eigenaren, de locatie en de soorten buitenplaatsen.

Hierna worden 38 buitenplaatsen besproken, waarbij er informatie over heden en verleden gegeven wordt en vele smakelijke anekdotes verteld worden. Bij ieder huis staat ook informatie onder het kopje Zien en Doen over activiteiten op de buitenplaatsen zelf, maar ook in de omgeving. Daarnaast zijn er groene kaderteksten die aanvullende informatie geven over begrippen als heerlijkheden en ridderschappen, maar ook over onderwerpen als de (tuin)architectenfamilie Zocher en wandelen en fietsen.

Met zijn nieuwste boek is René Dessing er opnieuw in geslaagd een zeer aantrekkelijk boek te schrijven, waarmee hij voor een groot publiek dit belangrijke erfgoed in de provincie Zuid-Holland toegankelijk maakt. De lezer thuis kan genieten van de verhalen en de vele fraaie illustraties en voor degene die de buitenplaatsen wil bezoeken, zijn er bruikbare tips, die vele leuke uitstapjes mogelijk maken. Misschien een leuk idee voor de Sint?

Link naar meer informatie en bestelmogelijkheid: www.kantoorverschoor.nl/portfolio/haagse-en-leidse-buitenplaatsen/.