Het graf van mr. Willem Karel baron van Dedem, heer van Vosbergen (1838-1895) in Calcutta

Afb. 1. Mr. Willem Karel baron van Dedem, heer van Vosbergen (1838-1895).
Afb. 2. Afb. 2. Kerstraat 10 in Hoorn, waar baron Van Dedem als burgemeester woonde. Foto met dank aan https://rijksmonumenten.nl/monument/22442/huis-met-vijf-traveeen-brede-gevel-met-middenrisaliet-waarin-de-omlijste-ingang-met-stoep-waarop-hek/hoorn/

Onlangs plaatsten wij op onze website een artikel over verschillende bewoners van kasteel Vosbergen in Heerde, die van regionale en nationale betekenis zijn geweest (zie: Kasteel Vosbergen: enkele bewoners van regionale en nationale betekenis – Adel in Nederland) Eén van hen was mr. Willem Karel baron van Dedem, heer van Vosbergen (1838-1895), die in Calcutta overleed. Dankzij de zeer gewaardeerde medewerking van de familie Kamerlingh Onnes-Van Dedem kregen wij, heel attent, fraaie foto’s toegestuurd van het graf van deze Van Dedem, dat nog steeds in Calcutta bestaat. Hieronder opnieuw het verhaal over hem met daarbij de foto’s van zijn graf.

Mr. Willem Karel baron van Dedem (1838-1895) studeerde rechten in Leiden, was advocaat in Nederlands-Indië en was in de jaren 1875-1891 burgemeester van Hoorn, een functie waarin hij zeer gezien en geliefd was en waar nog steeds een monument aan hem herinnert. Hij werd lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland, lid van de Tweede Kamer en was van 1891-1894 minister van Koloniën. In deze periode bereidde hij de wetgeving op het gebied van de decentralisatie van gewestelijke en plaatselijke besturen in Nederlands-Indië voor.

Tijdens een reis naar Nederlands-Indië, waarbij hij door de regering met een missie werd belast, overleed hij door een plotselinge ziekte in Calcutta en werd daar begraven. In kranten werd hij “Een hoogst bekwaam staatsman en zeer beminnelijk mensch…” genoemd.

Afb. 3. Een oude foto van het graf van mr. Willem Karel baron van Dedem uit omstreeks 1900. Het grafmonument werd destijds ontworpen door de architect Cuypers. Foto met hartelijke dank aan de familie Kamerlingh Onnes-Van Dedem.
Afb. 4. Het graf van mr. Willem Karel baron van Dedem in zijn huidige toestand. Het grafmonument verkeerde in de jaren ’80 in slechte staat, maar werd dankzij inspanningen van familieleden in recente jaren zorgvuldig gerestaureerd. Op de steen de bijbeltekst: Psalm 73:26 Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de Rotssteen mijns harten, en mijn Deel in eeuwigheid. Foto met hartelijke dank aan de familie Kamerlingh Onnes-Van Dedem.