Het portretje van Coenraad Pieter baron van der Feltz

Afb. Coenraad Pieter baron van der Feltz, portret door Adri Bleijs. Foto met dank aan Veilinggebouw De Zwaan in Amsterdam.

Mr. Coenraad Pieter baron van der Feltz (1902-1978) werd veertien jaar oud geschilderd door Adri Bleijs. Zijn vader was arts en zijn grootvader van moederskant, die uit de patriciaatsfamilie Ter Kuile stamde, was eveneens arts. Zelf werd Coenraad Pieter directeur van de N.V. Kunsthandel Santee Landweer. Hij bleef ongehuwd en werd vanwege zijn maatschappelijke verdiensten benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij overleed op 76-jarige leeftijd in Amsterdam op de Prinsengracht 608 in een huis dat hij deelde met een huisgenoot.

Zijn portretje wordt donderdag 15 april geveild bij Veilinggebouw De Zwaan in Amsterdam en wordt getaxeerd op 100-200 euro.