Huis het Reelaer: landpaleis in het groen

Afb. Huis het Reelaer liggend tussen fraai geboomte.
Afb. Huis het Reelaer liggend tussen fraai geboomte.

Wie tussen Heino en Raalte over de N34 rijdt, ziet halverwege het landschap veranderen met mooie bossen en weilanden met daarin verspreid staand boomgroepen. In de verte wordt de aandacht getrokken door een groot landhuis met een sierlijk torentje, dat tussen het lommerrijk geboomte ligt en dat extra aandacht krijgt door de zware rode beuk er vlak naast.

Het 250 hectare grote landgoed het Reelaer kwam in 1910 in het bezit van Marie Amelie Hoevenaar van Geldrop (1854-1932), die met Edzard Reint van Welderen baron Rengers (1849-1920) gehuwd was. Zij beschikte over een comfortabel Indisch fortuin, dat uit de suikerindustrie afkomstig was en bij dit fortuin paste het bescheiden huis niet. Het oude huis werd afgebroken en een nieuw representatief landpaleis verrees met een centrale, monumentale hal met met daar omheen de eetzaal, salons, de herenkamer en de bibliotheek. Het huis werd rijk voorzien van fraaie betimmeringen, tegeltableaux en decoratieve plafonds en werd om die reden al in 1978 op de monumentenlijst geplaatst.

Huis en landgoed zijn nog steeds in het bezit van de familie Van Welderen Rengers en een zoon des huizes kwam in 2004 in het nieuws toen hij de Argentijnse jeugdvriendin en huwelijksgetuige van H.M. Koningin Máxima huwde. Op het landgoed is Stal ’t Reelaer gevestigd, waarbij er in de bossen op het landgoed tochten gemaakt kunnen worden. Voor meer informatie hierover zie: http://reelaer.nl/.