Jonkheer Jan Six, heer van Hillegom in… Hillegom

six-in-hillegom-2016Op vrijdag 20 september jl. bracht jonkheer Jan Six als heer van Hillegom een bezoek aan deze voor zijn familie zo historische plek en onthulde hier een steen met een jaartal. Dit jaartal herinnert aan de stichting van een Armenhuis in Hillegom door voorvader Jan Six in 1767.

In het bijgevoegde krantenbericht uit het ‘Witte weekblad – de echo van Hillegom e.o.’ van woensdag 28 september zegt hij hierover: “Fantastisch, dat dit bewaard blijft. Een land zonder historie is geen echt land.”

Op de foto door Martin Evers bij dit artikel staat jonkheer Jan Six, heer van Hillegom, derde van links.