Landgoed Zuylestein en landgoed Twickel gaan samen verder

Afb. Een delegatie van het bestuur stichting Twickel en stichting landgoed Zuylestein bijeen op Zuylestein. Fotograaf: Eric Brinkhorst.

De zoektocht van eigenaresse en bewoonster Jemima de Brauwere om het voortbestaan van landgoed Zuylestein te Leersum duurzaam zeker te stellen, bracht haar via de familieband van ‘tante Mieschen’ naar Twickel. Het landgoed is op Goede Vrijdag 29 maart 2024 overgedragen aan Stichting Twickel, maar Jemima blijft wel nauw bij Zuylestein betrokken. Ze schreef er een brief over aan de vrienden, vrijwilligers en andere betrokkenen van het Landgoed die als nieuwsbrief verstuurd is en via onderstaande link te lezen is: Zuylestein Bode | Landgoed Zuylestein en Landgoed Twickel gaan samen verder (mailchi.mp)

“Tante Mieschen’ heette voluit Marie Amelie Gravin von Aldenburg Bentinck (1879-1975). Zij  huwde dr. Rodolphe Frédéric baron van Heeckeren (1858-1936), die onder meer heer van Twickel was. Zij erfde naar het overlijden van haar echtgenoot Twickel (en nog veel meer) en bracht het onder in een stichting om de continuïteit te waarborgen.

Zij woonde voor haar huwelijk overigens jarenlang op Zuylestein. Zuylestein was Bentinck bezit en vererfde via de moeder van Jemima de Brauwere, Louise Adrienne Jacoba gravin van Aldenburg Bentinck (1923-2001) op Jemima.

Het moet niet makkelijk zijn geweest om een beslissing als deze te moeten nemen, omdat je voorouders hier eeuwenlang hebben geleefd en het steeds in een lange reeks aan een volgende generatie hebben doorgegeven. Jemima de Brauwere en partner Gert hebben zich in de afgelopen jaren met hart en ziel ingezet voor de instandhouding van dit zeer belangrijke culturele erfgoed. AiN feliciteert Jemima de Brauwere van harte met deze moedige en uiterst genereuze beslissing!