Lustrum Familiefonds Hurgronje 1767-2017

Afb. 1. Isaac Hurgronje (1652 – 1706) en zijn vrouw Josina Phoenix (1663 – 1711).
Afb. 1. Isaac Hurgronje (1652 – 1706) en zijn vrouw Josina Phoenix (1663 – 1711).

Het Familiefonds Hurgronje is opgericht in Vlissingen bij notariële akte van 3 februari 1767 door een aantal kleinkinderen van het echtpaar Isaac Hurgronje (1652 – 1706) en zijn vrouw Josina Phoenix (1663 – 1711). Het startkapitaal werd gevormd door een tweetal legaten van vooroverleden zoons van dit echtpaar. Het doel van het fonds was het geven van financiële ondersteuning aan nakomelingen van het echtpaar Hurgronje – Phoenix, die hulp behoeven, en steun aan weldadige doelen, in het bijzonder in de provincie Zeeland.

familiecontract
Afb. 2. Voorblad van het familiecontract.

Het Fonds is gestadig gegroeid. Het overleefde de tiërcering van Napoleon, de Russische revolutie en de beide wereldoorlogen. Nadat eerst lange tijd niet werd uitgekeerd, kwam er een groeiende stroom van uitkeringen tot stand. In de laatste tijd is de nadruk meer komen te liggen op de geldelijke ondersteuning van culturele doelen.

Het aantal leden van het Fonds bedraagt intussen rond de 600. De jaarlijkse familievergadering, waarbij meestal omstreeks 80 leden aanwezig zijn, wordt gehouden in de tweede week van januari in Vlissingen of Middelburg, omdat het oorspronkelijke echtpaar op 9 januari 1680 in Vlissingen is getrouwd. In die vergadering wordt beslist over de besteding van de gelden voor ondersteuning van familieleden en culturele doelen.

Het Familiefonds voert ook het beheer over een afzonderlijk legaat van een familielid uit Heinkenszand, die dit legaat bestemde voor “jongedochters uit Heinkenszand” die aldaar in de hervormde kerk trouwen. Op dit afzonderlijke fonds wordt ook nog geregeld beroep gedaan.

In 2017 viert het Fonds het 250–jarig bestaan met een feestelijke bijeenkomst, inclusief diner en bal, in het weekeinde van 16 tot 18 juni op een aantrekkelijke locatie in Zeeland. De nakomelingen in mannelijke lijn van twee van de oprichters, Kornelis Boddaert en Steven Matthijs Snouck Hurgronje, zijn in grote getale vertegenwoordigd, ook door familieleden die hiervoor speciaal uit Canada, de V.S. en het Verenigd Koninkrijk zijn overgekomen. Verder zijn aanwezig leden van de families van Adrichem Boogaert, van Doorn (Zeeland), van Lidth de Jeude, van Lynden, van der Mieden, Prisse, Reigersman, Bosch van Rosenthal, Schorer en Radermacher Schorer, thoe Schwartzenberg, Sweerts de Landas, Taets van Amerongen, en vele andere niet–adellijke nakomelingen van het echtpaar Hurgronje – Phoenix, in totaal ongeveer 400.