Onthulling rouwbord Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg in Schettens door… Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

Afb. Tjalling baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg onthult het memoriebord van zijn familielid uit de 18e eeuw. Foto met hartelijke dank aan Lijkle Spijksma via André Buwalda.

In de kerk van Schettens vond onlangs een bijzondere onthulling plaats: het gerestaureerde memoriebord voor de Friese grietman Wilco baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1738-1788) werd door een familielid onthuld: Tjalling baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1981), die in Groningen woont.

Wilco baron thoe Schwartzenberg was grietman van Wonseradeel en woonde op Wybranda State in Hichtum. Volgens de kerkrentmeester van Schettens, André Buwalda, was hij verder gedeputeerde, dijkgraaf en medeoprichter van de Vrijmetselaarsloge in Leeuwarden.

De familie Thoe Schwartzenberg is een oude adellijke familie en stamt uit het Frankenland. De stamvader werd in 1230 vermeld met de naam Von Seinsheim, maar sinds de verlening van de titel Freiherr (baron) in 1429 werd de familienaam Zu Schwartzenberg. Een nazaat vestigde zich in de 16e eeuw in Friesland en de Duitse naam Zu Schwartzenberg und Hohenlansberg veranderde hier in het Friese Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg. In 1814 werden meerdere telgen opgenomen in de Nederlandse adel.

Het hoofd van de Oostenrijkse tak van de familie kreeg in 1670 de titel Fürst en de overige leden zijn prins/prinses. De huidige Chef de Famille van de Oostenrijkse tak is Karl Johannes 12e Fürst zu Schwartzenberg und Hohenlansberg (1937). Hij heef o.a. de Tsjechische nationaliteit, was bevriend met de schrijver, dissident en latere president Václav Havel en was tweemaal minister van Buitenlandse Zaken van de Tsjechische Republiek.

Benieuwd naar het memoriebord en de kerk van Schettens, waar u zelfs in kunt overnachten? Kijk dan op https://kerkovernachting.nl/