Overleden in augustus 2016: Baud, De Beaufort, Van Beijma thoe Kingma, Van der Goes, Van Lennep, Lónyay de Nagy Lónya, Bosch van Rosenthal, Silber, Van Spengler

goes-wapenMachteld Henriëtte Louise Josephine von Oven née jonkvrouwe van der Goes, geboren Leiden 22 januari 1926, dochter van jonkheer mr. Petrus Willem Constantijn van der Goes en Wilhelmina Charlotte Faassen, overleden ‘s-Gravenhage 4 augustus 2016, weduwe van Alex von Oven.

lonyay-wapenBlanca Maria Margaretha Philomena van Nispen tot Sevenaer née Gravin Lónyay de Nagy Lónya, geboren Abbazia (Istrië) 13 juli 1929, dochter van Gabor Graaf Lónyay de Nagy Lónya en Anna Sényi de Nagy Unyom, overleden ’s-Gravenhage 13 augustus 2016, echtgenote van jonkheer mr. Hubertus Josephus Maria van Nispen tot Sevenaer.

rosenthal-bosch-vanEdzard Willem Bosch ridder van Rosenthal, geboren ’s-Gravenhage 22 maart 1928, zoon van mr. Johan Jeronimus Balthazar Bosch ridder van Rosenthal en Titia Margaretha Geertsema, oud-kantoordirecteur ABN-AMRO Bank N.V., oud-res.-1e luitenant inf., overleden Rozendaal 13 augustus 2016, echtgenoot van Diane Bosch van Rosenthal née van Strien.

baud-wapenJonkheer mr. Jean Chrétien Baud, geboren Batavia 21 januari 1941, zoon van jonkheer mr. Willem Abraham Baud en jonkvrouwe Jacoba Caroline Quarles van Ufford, oud-medewerker De Nationale Investeringsbank N.V., overleden ’s-Gravenhage 24 augustus 2016, weduwnaar van Erik Pieter Vrije.

lennep-wapenJonkheer mr. Cyril David van Lennep, geboren Utrecht 23 december 1925, zoon van prof. jonkheer mr.dr. David Jacob van Lennep en Maria Elisabeth Bienfait, oud-hoofd afd. Intergovernemental affairs in de Europese Organisatie Shell International, oud-res.-1e luitenant inf., overleden Wassenaar 23 augustus 2016, weduwnaar van Marjolein van Lennep née Verster en echtgenoot van Marguérite Anna Monique van Lennep née Kernkamp.

asbeck-wapenMax Silber, geboren Düsseldorf 7 augustus 1922, zoon van Kanman Silber en Brandal Schlejen, oud-directeur Silcofa B.V., drager van het Verzetsherdenkingskruis, overleden ’s-Gravenhage 24 augustus 2016, echtgenoot van Wilhelmina Helena Silber née barones van Asbeck.

beijma-wapenGeertruida Jacoba Tutein Nolthenius née jonkvrouwe van Beijma thoe Kingma, geboren ’s-Gravenhage 24 november 1924, dochter van jonkheer mr. Coert Lambertus van Beijma thoe Kingma en Albertine Christine Geertruid de Vriese, Dame van de Johanniter Orde in Nederland, overleden Arnhem 26 augustus 2016, weduwe van ir. Rudolph Tutein Nolthenius.

beaufort-wapenLouise Gertrude Rijnen née jonkvrouwe de Beaufort, geboren Arnhem 19 augustus 1942, dochter van jonkheer mr. Jan Willem de Beaufort en jonkvrouwe Marie Yvonne Bosch van Rosenthal, overleden Apeldoorn 27 augustus 2016, echtgenote van ir. August Frederik Rijnen.

spengler-wapenJonkheer ir. Willem Frederik (‘Freek’) van Spengler, geboren Dordrecht 1 mei 1929, zoon van jonkheer dr. Johannes Gerhardus Frederik van Spengler en Hendrika Gesina Catharina Willinge, Chef de Famille, civiel ingenieur, oud-raadgevend ingenieur D.H.V. Raadgevend Ingenieursbureau B.V., oud-voorzitter en commissaris van orde van de Rotary Club Amersfoort-Regio, oud-res.-1e luitenant genie, overleden Amersfoort 30 augustus 2016, weduwnaar van Catharina Debora van Spengler née Lieftinck.

Noot voor de lezer: helaas lukt het niet meer om voor iedere overledene hier een In Memoriam te plaatsen. In de toekomst hopen wij als stichting meer donateurs te krijgen, waardoor dit wel weer mogelijk wordt. Stelt u een In Memoriam toch op prijs? Stuur dan een mail naar info@adelinnederland.nl.