Overleden: L.J.A. barones van Wijnbergen

Wijnbergen, Van
Afb. Het familiewapen Van Wijnbergen.

Louise Judith Augusta barones van Wijnbergen, geboren Utrecht 22 april 1922, overleden ’s-Gravenhage 15 maart 2016.

In Memoriam
Louise Judith Augusta barones van Wijnbergen werd geboren op 22 april 1922 te Utrecht. Haar vader, Theodorus Olivierus Maria Josephus baron van Wijnbergen, was een telg uit een oud-adellijk geslacht, waarvan de stamvader voor het eerst in 1392 vermeld wordt en dat eeuwenlang als landeigenaren en bestuurders op de Veluwe actief was. In 1814 werd een voorvader in de Nederlandse adel opgenomen en in 1822 volgde de erkenning van de titel van baron. Haar moeder, Amelia Ludovica Theresia Maria Dommer, was de dochter van een wijnhandelaar en stamde uit de Belgische tak van een oorspronkelijk Amsterdams geslacht van kooplieden en bestuurders, dat teruggaat tot in de 16e eeuw. De Nederlandse tak werd in 1743 door Keizerin Maria Theresia in de adel verheven en deze werd in 1818 met het predicaat van jonkheer en de naam Dommer van Poldersveldt in de Nederlandse adel ingelijfd. De Belgische en Nederlandse tak bleven door huwelijken nauw met elkaar verbonden en zo was de moeder van Amelia Ludovica Theresia Maria Dommer een jonkvrouwe Dommer van Poldersveldt.

Zij was de jongste in het gezin met twee oudere broers en een ouder zusje en groeide op in Utrecht, waar haar vader notaris was en kantoor hield aan de Maliesingel nr. 3. Op 2 mei 1932 vierde hij hier zijn zilveren ambtsjubileum als notaris in Utrecht en een jaar later vroeg en kreeg hij per 1 januari 1933 eervol ontslag. In Utrecht werd hij als ‘een der bekendste notarissen’ gezien, zo schreef een krant later bij zijn overlijden, die tevens commissaris van de Utrechtsche R.-K. Spaarkas was. Nadat haar vader met pensioen was gegaan, verhuisde het gezin naar het buiten Den Eick in De Bilt, dat deel uitmaakte van het landgoed Vollenhoven en hier kwam haar vader in 1937 te overlijden – zij was toen veertien jaar. Kranten schreven dat hij zich hier ‘om gezondheidsredenen had teruggetrokken’.

Toen haar moeder in 1952 overleed, woonde zij inmiddels in Gent in België, maar uiteindelijk vestigde zij zich in ’s-Gravenhage, waar ook haar zusje woonachtig was. Hier vond zij uiteindelijk in haar laatste levensfase, toen intensieve zorg nodig werd, een zorgzame plek in De Eshoeve. In het telefoonboek bleef zij in deze jaren vermeld staan als ‘Freule L Bsse van Wijnbergen’, waarmee zij één van de laatsten was die zich als freule in het telefoonboek liet opnemen.

Op 15 maart 2016 kwam zij te ’s-Gravenhage te overlijden: “Kort na het ontvangen van de laatste sacramenten is in alle rust overleden Louise Judith Augusta barones van Wijnbergen.” Freule Van Wijnbergen werd bijna vierennegentig jaar en wordt diep betreurd door haar naaste familie. De afscheidsdienst, die geleid werd door pater jonkheer Jan van de Poll S.J., werd gehouden op woensdag 23 maart in de kapel van de RK Begraafplaats St Petrus Banden in ’s-Gravenhage, waar aansluitend de begrafenis plaatsvond.