Overleden: J.C.P. Philips

Afb. Het familiewapen Quarles van Ufford.
Afb. Het familiewapen Quarles van Ufford.

Jan Cornelis Peter Philips, geboren ’s-Hertogenbosch 5 mei 1927, overleden Vught 10 april 2016, weduwnaar van Agnes Elisabeth Marie Philips née jonkvrouwe Quarles van Ufford.

In Memoriam
Jan Cornelis Peter Philips werd geboren op 5 mei 1927 te ’s-Hertogenbosch als zoon van Cornelis Philips en Johanna van der Hoeven. Hij stamde uit een geslacht van ondernemers en bankiers en met name door de gloeilampenfabriek in Eindhoven kreeg de familie grote bekendheid. De familie Philips is in het blauwe boekje van het Nederland’s Patriciaat terug te vinden.

Hij was de jongste in een gezin met drie kinderen en groeide op in Zaltbommel. Zijn vader was lid van de firma Fred. Philips, bankiers aldaar en lid van de Raad van Beheer N.V. Gemeensch. Bezit van aandelen Philip’s Gloeilampenfabriek te Eindhoven.

In 1955 trad hij in het huwelijk met jonkvrouwe Agnes Elisabeth Marie Quarles van Ufford. Zij stamde uit een geslacht dat oorspronkelijk uit Norfolk in Engeland stamde en dat teruggaat tot begin 16e eeuw. In de 17e eeuw vestigde de familie zich als kooplieden in Rotterdam en ging in de latere generaties tot de kleine groep van regentenfamilies behoren. In 1815 werd een voorvader van haar verheven in de Nederlandse adel met het predicaat van jonkheer. Na eerst in Zaltbommel gewoond te hebben, waar hun zoon geboren werd, verhuisden zij naar Vught en hier werden hun twee dochters geboren.

In 1956 nam hij samen met zijn vader het effectenkantoor Dunlop over. Nadat dit onderdeel was geworden van de bank firma Fred. Philips werd hij naast firmant hierin ook firmant in Dunlop & Philips en was nadien werkzaam als bankier, commissionair in effecten en vermogensadviseur.

Ruim eenenvijftig jaar waren hij en zijn echtgenote gehuwd, toen zij in 2007 plotseling kwam te overlijden en door hem herinnerd werd als een lieve en zorgzame vrouw. Op 10 april 2016 kwam hij zelf in Vught te overlijden. “Met grote droefheid, maar dankbaar voor alles wat hij in zijn zorgzame leven voor ons betekend heeft, geven wij u kennis dat na een waardig gedragen ziekte, in zijn eigen omgeving, is overleden onze lieve vader en schoonvader.” Jan Cornelis Peter Philips werd achtentachtig jaar en wordt diep betreurd door zijn zoon, dochters, schoonzoon en verdere familieleden.

De uitvaart en begrafenis vond plaats in besloten kring en de overledene werd volgens eigen wens te ruste gelegd in het familiegraf in Zaltbommel.