Tentoonstelling ‘Arm en Rijk/Rijk en Arm’: Haags Historisch Museum

Afb. 1. De poster van de tentoonstelling in het Haags Historisch Museum, die de twee verschillende werelden fraai illustreert.
Afb. 1. De poster van de tentoonstelling in het Haags Historisch Museum, die de twee verschillende werelden fraai illustreert.

T/m 3 september is in het Haags Historisch Museum een tentoonstelling te zien over hoe rijk en arm in Den Haag leefde. Stadspaleizen,  buitenplaatsen en krotwoningen komen op deze tentoonstelling voorbij, naast thema’s als stadsontwikkeling, huisvesting, dagelijks leven en vrijetijdsbesteding. De nadruk ligt op de 19e eeuw, maar er lopen ook lijntjes naar het heden en voorgaande eeuwen.

Eén van de schilderijen die te zien is, is het familieportret Quarles, dat het Haags Historisch Museum kort geleden op een veiling in Parijs kocht. Dit groepsportret van de familie Quarles is geschilderd door de schilder Gerard Hoet en op het portret staat mr. Pieter Quarles (1677-1744) afgebeeld met zijn echtgenote Cornelia Splinter van Loenersloot (1677-1750), hun twee zoons en een bediende. Op de achtergrond is de buitenplaats Vrijburg te zien, die nabij Voorburg lag.

Afb. 2. Het familieportret Quarles-Splinter van Loenersloot door Gerard Hoet. Foto met dank aan het Haags Historisch Museum.
Afb. 2. Het familieportret Quarles-Splinter van Loenersloot door Gerard Hoet. Foto met dank aan het Haags Historisch Museum.

De familie Quarles gaat terug tot begin 16e eeuw in Norfolk in het Verenigd Koninkrijk. In de 17e eeuw kwam een telg als koopman naar Nederland en zijn nakomelingen waren zeer succesvol en sloten goede huwelijken. Mr. Pieter Quarles was advocaat voor het Hof van Holland, advocaat-fiscaal over de vloogd en pensionaris van Gorinchem. Hij huwde in 1716 Cornelia Splinter van Loenersloot, die uit een Utrechtse adellijke familie stamde, en samen kregen zij twee zoons. Van hun zoon mr. Willem des H.R. Rijksbaron Quarles de Quarles (1717-1781) stammen de baronnen Quarles de Quarles af en van hun zoon mr. Lodewijk Quarles (1719-1781) de jonkheren Quarles van Ufford. De tak Quarles de Quarles woont grotendeels buiten Nederland in Australië.

Link naar meer informatie over deze tentoonstelling: www.haagshistorischmuseum.nl/tentoonstelling/arm-en-rijk-rijk-en-arm.